Home » Vydání 21-2020 » Z celého světa » Zemědělský koncern plný superlativů: Kernel; UA

Zemědělský koncern plný superlativů

Čísla mluví sama za sebe: na 515 000 hektarech ukrajinské společnosti Kernel se vyprodukuje celkem 3,2 milionů tun obilí a olejnatých semen, a to v rámci tzv. precizního zemědělství. Důležitou roli přitom hrají i přesné secí stroje HORSCH Maestro.

Už brzy budou na polích Kernel na Ukrajině jezdit první přesné secí stroje HORSCH Maestro 24 SX. Přesvědčily při předváděcích akcích i při důkladných testech. A navíc 50 strojů Maestro 24 SW už zde plní roli klíčových strojů pro výsev slunečnice a kukuřice. Ale moment – padesát 24řádkových přesných secích strojů? Co je to vlastně za společnost? Časopis terraHORSCH Vám ji představí.

Kernel je jeden z největších zemědělských provozů na Ukrajině. Díky své velikosti má mezinárodní význam. Akcie společnosti se obchodují na burze ve Varšavě. Obrat v obchodním roce 2019/2020 činil 4,1 miliardy dolarů. Téměř 12 000 zaměstnanců ve všech obchodních odvětvích usiluje o naplňování motta Kernelu, které zní: „Naším cílem je využívat potenciál ukrajinské produkce potravin tak, aby se neustále rostoucí světová populace mohla stravovat udržitelným způsobem.“

Odvětví polního hospodářství spravuje 515 000 hektarů rozložených po celé zemi. Nemá tedy smysl uvádět přesné údaje o počtu akrů a kvalitě půdy. Spektrum se pohybuje od průměrných až po velmi dobré půdy. Na obdělávaných propachtovaných polích se sklidí 3,2 milionů tun obilí a olejnatých semen, což z podniku činí největšího zemědělského producenta na Ukrajině. Další 3 miliony tun slunečnicových semen a 5,1 tun obilí dodá Kernelu téměř 6 000 jiných zemědělců. Hlavními plodinami jsou kukuřice, pšenice a slunečnice.

Tyto produkty jdou pak přímo do druhého největšího obchodního odvětví Kernelu nesoucího název „Obchod a infrastruktura“. Skladovací kapacita sil se pohybuje kolem 2,4 milionů tun, přičemž jsou rozmístěny decentralizovaně po celé Ukrajině.
Na export jde 7,9 milionů tun obilí a olejnatých semen. Strategické termínované obchody umožňují, aby mezi vlastní sklizní nebo dodáním od jiných pěstitelů a dalším prodejem zůstávala jen krátká období. Všechno je zajištěno proti výkyvům cen. Vlastní železniční flotila s 3 443 vagony pro přepravu obilí zajišťuje bezproblémový tok zboží z vnitrozemských sil do přístavů. Kernel provozuje dva terminály v Čornomorsku s roční překládkovou kapacitou 8,8 milionů tun. Společnost tak disponuje největší soukromou železniční flotilou a největší kapacitou sil v celé zemi. Rovněž je největším vývozcem obilí na Ukrajině, přičemž její podíl na národním exportu činí 14 %.

Hlavními cílovými trhy pro exportovaných 7,9 milionů tun obilí jsou Asie (44 %), Evropa (35 %) a Střední východ (16 %).

Třetí obchodní odvětví koncernu představuje slunečnicový olej. V této souvislosti je zajímavé historické pozadí, proč se Ukrajina stala tak významným producentem slunečnicového oleje.
Před více než 20 lety začala země formou exportní daně na slunečnicová semena masivně podporovat produkci oleje přímo v zemi. Pro všechny výrobce bylo ekonomičtější vyrábět olej sami než exportovat semena. To vedlo k tomu, že Ukrajina je dnes s téměř 7,4 miliony tun slunečnicového oleje největším světovým producentem. Následuje Rusko s 5,7 miliony tun, EU s 3,7 miliony tun a Argentina s 1,2 milion tun slunečnicového oleje. Celosvětová produkce se pohybuje kolem 22 milionů tun.
Osm olejových mlýnů Kernelu má kapacitu zpracování 3,5 milionů tun slunečnicových semen ročně. Přitom se dá zhruba říct, že z 1 000 kg slunečnicových semen se průměrně získá 440 kg oleje, 390 kg výlisků a 160 kg slupek.

Asi 145 milionů litrů oleje se stáčí přímo do lahví a připravuje na export do přístavního terminálu a na prodej na Ukrajině. Navíc do přístavu směřuje 1,4 milionů tun slunečnicových výlisků určených na export.
To znamená, že Kernel je, co se slunečnicového oleje týče, největší světový výrobce (7 % celosvětové produkce) a největší exportér (15 % mezinárodně obchodovaného množství). Velká část z 1,5 milionů litrů směřuje do Evropy (29 %), Iráku (24 %), Indie (23 %) a do Číny (16 %).

Přesnost a digitalizace

Provoz takovéto velikosti se dá opravdu efektivně řídit jen díky vysokému stupni digitalizace. Protože pro maximální výkon v polním hospodářství jsou zapotřebí robustní a absolutně přesné stroje, které se vyznačují snadnou obsluhou, zabezpečením proti poruchám a vysokým plošným výkonem při přesném uložení osiva. Přesně to před několika lety přinesly stroje HORSCH. Už od roku 2009 používá společnost Kernel podmítače Joker RT a univerzální secí stroje Pronto DC PPF.
Zkušenosti s těmito stroji byly natolik pozitivní, že se Kernel od roku 2014 také při setbě kukuřice a slunečnice spoléhá na Maestro SW. Nyní se na 515 000 hektarech orné půdy používá už téměř 50 strojů typu Maestro 24 SW.

Od té doby agronomové a vedoucí jednotlivých provozů využívají tuto techniku na maximum. Každý stroj za rok oseje téměř 3 500 hektarů. Tento plošný výkon je ale vyžadován jen v několika málo dnech. Provoz se totiž snaží využívat optimální časová okna pro setí, v nichž ale vždy vyžaduje maximální výkon.
A zde vstupuje do hry digitalizace. Provoz vyhodnocuje všechna data z každého stroje až do posledního detailu: nastavení, jízdní rychlosti, poruchy, kvalita a přesnost uložení. Data ze stroje, který dosáhne nejlepších výsledků, pak poslouží k optimalizaci ostatních strojů. „Cílem společnosti Kernel je dosáhnout intenzivního výsevu v ideální dobu,“ říká Johannes Kluth, jednatel HORSCH Ukrajina. „U tak velkého provozu můžeme přesvědčivě prokázat efektivnost našich strojů. Co slibujeme v prospektech a na webových stránkách, to během sezóny demonstrujme na poli,“ říká Kluth.
Pro takovou dobrou spolupráci je samozřejmě zapotřebí osobního kontaktu. V pravidelných intervalech se scházíme v centrále v Kyjevě. HORSCH a Kernel si při těchto setkáních vyměňují nejnovější informace a domlouvají se na strategiích. Jsou představovány nové produkty a varianty vybavení, prodiskutovává se další společný postup.
Pak se praktická část přesouvá do regionů, do jednotlivých provozů.
Podporu jim přitom poskytují specialisté HORSCH z oddělení prodeje a servisu. O celé první nasazení, záruku a servis strojů se starají prodejci na místě. Důležitou součástí a rozhodujícím faktorem úspěchu u tak velkých organizací jako Kernel jsou školení řidičů a inženýrů. Už několik let se v zimě pravidelně konají praktická školení, při nichž dostávají účastníci aktuální informace.
Na závěr obdrží každý řidič certifikát, který dokládá jeho profesní kvalifikaci. Jen tito řidiči mohou v sezóně řídit traktor. Je to plus pro obě strany, protože řidič traktoru tak dokáže ze soupravy dostat maximální výkon.
„Tato spolupráce je perfektním příkladem třístranného vztahu mezi výrobcem, obchodníkem a zákazníkem – lhostejno jaké velikosti. Nepěstujeme žádné vztahy typu Top-Down, kdy informace proudí od nás k prodejci a jen on komunikuje se zákazníky. To je naším specifikem. Společně se zákazníky a prodejci probíráme požadavky a cíle a můžeme tak dodat perfektní řešení pro daný provoz,“ říká Johannes Kluth, jednatel HORSCH Ukrajina.
Tyto strategické rozhovory byly také podnětem k tomu, aby Kernel začal používat první Maestro SX. Po návštěvách odpovědného pracovníka Kernelu v sídle firmy HORSCH ve Schwandorfu se na veletrhu Agritechnica 2019 uskutečnily první rozhovory o novém Maestro 24 SX.
Pro volbu tohoto stroje byly rozhodující tři věci: dobré zkušenosti se strojem Maestro 24 SW a jeho robustní a za všech podmínek spolehlivý pracovní výkon, nové vystřelovací dávkování Highspeed a telemetrie HorschConnect.
Při použití na jaře pak Maestro absolutně přesvědčilo svým přesným dávkováním i při vysokém pracovním tempu. Důležitým bodem byl také konstantní výkon i při ne zcela optimální kvalitě osiva. Je totiž jasné, že při 515 000 hektarech se nemůže použít vždy jen perfektně kalibrované osivo.
Telemetrie prostřednictvím HorschConnect pak činí setbu absolutně transparentní. Právě díky kontrole v reálném čase je možné kdykoliv zkontrolovat, jak efektivně a výkonně jednotlivé stroje pracují. A když například čtyři z pěti strojů pracují skvěle a jeden ne, je možné okamžitě kontaktovat odpovědnou osobu. Všechno probíhá mnohem rychleji, než když se teprve při pochůzce po poli zjistí, že nastal problém.

Souhrn

„Díky telemetrii a přesnému dávkování Maestro 24 SX se dá tato secí technika bez problémů a kompletně integrovat do našeho systému precizního zemědělství“, vypráví s nadšením Konstantin Schitiuk, zástupce jednatele „Kernel Agribusiness“.
Konkrétně dokázala společnost Kernel za optimálních podmínek dosáhnout s novými stroji Maestro SX o 25 % většího výkonu v porovnání s průměrem všech strojů Maestro 24 SW, které se tam používají. Toto navýšení souvisí s přesným dávkováním při současném zachování vysokého tempa. Hnojivo se kvůli optimálnímu umístění aplikuje plynule. Velikost nádrže u strojů Maestro je dalším plusovým argumentem. Objem 9 000 litrů se dá objednat s rozdělením 2 000/7 000 litrů (osivo/hnojivo) nebo 4 000/5 000 litrů.
V HorschConnect se stroje zobrazují velmi přehledně, srozumitelně, přátelsky pro uživatele a rozděleně.
Efektivita a výkonnost jsou rozhodujícími kritérii také u dalších strojů, které se aktuálně u Kernelu testují.
Nožový válec Cultro 12 TC zajišťuje velký plošný výkon při malé vynaložené síle a pracovní rychlosti do 20 km/h. Celá hmotnost stroje spočívá při použití na poli na nožovém válci. Cultro se velmi dobře hodí pro rozmělnění porostů meziplodin na jaře nebo pro ultramělké obdělání strniště, např. u slunečnice a kukuřice. Hlavním důvodem pro použití v Kernelu je rozmělnění slunečnicových stonků po výmlatu. Stonky mají po sklizni často délku i 1,5 m; po prvním přejetí pak už jen maximálně 30 cm.
Také co se ochrany rostlin týče, sbírá Kernel s technikou HORSCH první zkušenosti. V případě Leeb VL se jedná o nový samojízdný model na bázi Leeb PT představeného na veletrhu Agritechnica 2019. Theo Leeb v posledním čísle časopisu terraHORSCH (vydání 20) popsal přednosti Leeb VL podrobně.
Nová samojízdná konstrukční řada (Variable Large) je vybavena teleskopickými nápravami a novým zavěšením kol a bude disponovat variabilním nastavením rozchodu. Ten je u VL k dispozici ve dvou rozmezích – od 2,60 do 3,50 m a od 3 do 4 m. Oba je možné vybavit volitelným nastavením výšky až do 2 m. Kvůli intenzivnímu pěstování slunečnice a kukuřice se v Kernelu nepoužívají skoro žádné tažené postřikovače. Rozhodující roli zde hraje světlá výška. S objemem nádrže 6 a 8 tisíc litrů je pak u slunečnice i kukuřice zaručena maximální výkonnost.