Home » Vydání 21-2020 » Z firmy » Plnou výrobní silou do budoucnosti: nové produktové skupiny

Plnou výrobní silou do budoucnosti

V článku „Síť pro budoucnost“ na straně 40 představují Cornelia a Philipp Horschovi novou interní strukturu společnosti HORSCH. Jak se tato struktura projevuje prakticky v oblasti produktů a konkrétně u „Product Units“ (PU), o tom informuje Hubertus Bultman, vedoucí Unit R & D.

terraHORSCH: Pane Bultmanne, co bylo strategickým záměrem pro zavedení „Product Units“?
Hubertus Bultmann: Mezinárodní růst společnosti způsobil, že na některých místech byla vidět potřeba změny: Masivním rozšiřováním produktového portfolia se výrazně zvýšil příliv informací. Stále více lidí pracuje současně na stále více úkolech. A vývojová a výrobní pracoviště po celém světě tomu dávají komplexnější rozměr.
V tomto výchozím bodě jsme se nacházeli na začátku minulého roku. Náš cíl: Chtěli jsme připravit naši strukturu a organizaci na budoucnost, a přitom posílit kořeny naší společnosti se všemi jejími charakteristikami.

terraHORSCH: O jaké charakteristiky se jedná?
Hubertus Bultmann: Jednou takovou charakteristikou například je, že velmi často a zcela spontánně zkoušíme nové věci – tady jednoduše fungujeme jako takový start-up. Postavit zkušební prototyp, rychle s ním na pole a nový nápad rovnou otestovat. Co nefunguje, okamžitě vylepšit a pak opět vyzkoušet.
Touto cestou vznikají inovativní řešení, která se potom osvědčují i u sériových strojů v náročných praktických podmínkách. Často tyto nápady vznikají na základě specifického požadavku určitého zákazníka.

terraHORSCH: Jak jste na dnešní rozdělení do „Product Unit“ přišli?
Hubertus Bultmann: Celé naše produktové portfolio jsme rozdělili podle největších produktových rodin. Vzorem nám byla technika na ochranu rostlin, protože tam snad odjakživa úspěšně pracujeme v rámci vlastní jednotky. Tyto pozitivní zkušenosti jsme chtěli využít v našem vývojovém procesu i pro další skupiny produktů.

terraHORSCH: Jaké „Product Units“ dnes ve společnosti HORSCH najdeme a jak jsou v rámci HORSCH provázány, resp. propojeny?
Hubertus Bultmann:
Ve společnosti HORSCH existuje nyní pět „Product Units“: PU CropCare (ochrana rostlin se všemi postřikovači Leeb), PU Seeding (secí technika, např. stroje Pronto nebo Avatar), PU Planting (přesná secí technika s celou řadou Maestro), PU Hybrid Farming (prutové brány Cura, plečky Transformer) a PU Tillage (zpracování půdy, např. produkty Tiger, Terrano a Joker).
Organizační propojení se přitom v zásadě nezměnilo: Theo Leeb vede jako jednatel celý úsek ochrany rostlin. Já se starám o čtyři produktové rodiny: Tillage, Hybrid Farming, Seeding a Planting.

terraHORSCH: Sdružování do produktových rodin zní jako něco absolutně převratného. Ale co přesně je nyní jinak než doposud?
Hubertus Bultmann: Nejenže jsme při této změně sloučili všechna produktová témata do pěti jednotek, ale také jsme těmto jednotkám přiřadili v rámci celé společnosti zcela specifickou roli. Odpovídají za příslušnou produktovou rodinu, i s přesahem mimo vývoj produktu. Při každodenní práci to znamená: Produktová skupina aktivně spolupracuje i mimo vývoj a dává důležité impulsy dalším firemním úsekům, např. nákupu, servisu a prodeji nebo marketingu.

terraHORSCH: To znamená, že spousta opatření a činností je původně reakcí na vývoj produktu?
Hubertus Bultmann:
Je tomu skutečně tak. Poté, co se z nápadu stane produkt, se například vždycky pokoušíme podpořit úspěšný prodej zákazníkům i z vývoje. V úzké spolupráci všech firemních úseků – to je samozřejmě předpoklad – se tak snažíme dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků.
Tento postup je u nás ve firmě velmi silně zakořeněný a úplně na začátku ho prosazovala už sama rodina zakladatelů. Jedná se tedy o charakteristiku, která vychází z kořenů společnosti a kterou do budoucna budeme dále posilovat zaváděním nových produktových skupin.

terraHORSCH: Kde je toto zaměření na zákazníka vidět?
Hubertus Bultmann:
Velmi výrazné je to u vedoucích jednotek: Naše struktura tak jako tak definuje jen rámec – život jí propůjčují teprve ti správní lidé! Proto nebylo tak jednoduché tyto pozice obsadit. Cílem bylo získat zkušené pracovníky, kteří dokážou pokrýt komplexní oblast: jak pochopit přání a požadavky našich zákazníků z celého světa, tak mít k dispozici know-how pro jejich prosazení u produktu. Abychom to dokázali efektivně a cíleně zvládnout, jsou kromě zemědělských základů důležité především zkušenosti s konstrukcí a znalosti v oblasti nákupu, výroby a řízení kvality.

terraHORSCH: Kdo jsou lidé, kteří se za touto nově vytvořenou strukturou skrývají, a čím se jednotlivé jednotky aktuálně zabývají?
Hubertus Bultmann: Začal bych Lucasem Horschem. Lucas jako nejstarší syn Cornelie a Michaela vede PU Planting. Díky době, kterou ve firmě strávil, ale také díky zkušenostem z vedení provozu HORSCH AgroVation přináší Lucas do týmu čerstvý vítr z praxe. Aktuální výzva v oblasti přesné secí techniky zní: Zařídit, aby byly přetlaková technika (AirSpeed) a vakuová technika (AirVac) dostupné pro celé produktové portfolio.
V PU Seeding se chopil kormidla Mathias Schneider. Mathias kromě znalostí zemědělství disponuje také více než 10 lety zkušeností s prací pro HORSCH. Těžiště práce Mathiase aktuálně spočívá v dalším rozvoji známých produktů, ale také v rozšiřování produktového portfolia – příklad ze současnosti: Versa.
V PU Crop Care se témata sbíhají u Floriana Zinka. Florian pracuje 14 let ve vývoji techniky na ochranu rostlin v HORSCH LEEB a aktuálně se zaměřuje především na nesený postřikovač a samojízdné projekty. Jak už jsem zmiňoval, Florian bude i v budoucnu úzce spolupracovat s Theo Leebem.
V neposlední řadě jsou tady jednotky Hybrid Farming a Tillage: Obě řídí Daniel Halbmann. Daniel vystudoval strojírenství a řadu let pracoval v produktovém managementu. Kromě toho má velké zkušenosti se zemědělstvím. Těžiště jeho práce: příští generace tažených kypřičů a rozšíření výbavy prutových bran a pleček.