Home » Vydání 21-2020 » Aktuality » Inovace u opotřebitelných dílů

Inovace u opotřebitelných dílů

Stovky hodin vývoje na jeden opotřebitelný díl? Ano, to se vyplatí! HORSCH klade na originální náhradní a opotřebitelné díly stejně vysoké nároky jako na své stroje. Všichni zákazníci tak profitují z maximální kvality a inovací. A to také u již zakoupené techniky.

Rozdíl mezi náhradním a opotřebitelným dílem je podle definice HORSCH velmi jednoduchý: Opotřebitelné díly se opotřebovávají při běžném použití stroje, např. při obdělávání půdy branami nebo kypřičem. Kdežto náhradní díly ne. Ty jsou často zapotřebí při servisu. Pokud zemědělec při seřizování secího stroje poškodí např. žebřík u nádrže, jedná se o klasický náhradní díl.
žebřík u nádrže, jedná se o klasický náhradní díl. Jiné než u strojů pro obdělávání půdy a u secí techniky je to u postřikovačů HORSCH Leeb. Zde dominují náhradní díly, protože k opotřebení vlastně dochází pouze u trysek a čerpadel. Klasickým opotřebitelným dílem je tak membrána pístového membránového čerpadla.
Z toho důvodu existují pro všechny postřikovače takzvané sady Field Support. Jedná se o krabičku první pomoci, která je vždy dostupná při použití na poli. Každý zákazník tak má k dispozici sadu dílů pro opětovné zprovoznění postřikovače – je to pomoc pro „svépomoc“.
Pro všechny zákazníky je rovněž velmi důležité, že jsou díly dostupné po mnoho let. Zde HORSCH ručí za velmi dlouhé doby. K dostání jsou dokonce ještě i náhradní díly na staré samojízdné stroje Terra-Trac.
Kromě základní dlouholeté dostupnosti dílů je pro HORSCH typická také vysoká rychlost dodání. Za touto spolehlivostí se skrývá vysoce efektivní logistika.
Výchozím bodem pro dodávky náhradních dílů do celého světa je vlastní, vysoce moderní logistické centrum v hlavním sídle firmy ve Schwandorfu. Jeho srdcem je 17 metrů vysoký automatický vysokoregálový sklad. Díly procházejí nejdříve před naskladněním po příjmu zboží kontrolou kvality. Pro celý proces výstupu zboží je k dispozici plocha haly 2 200 m2 s jedenácti expedičními stanicemi.

Vysokoregálový sklad se skládá z automatického paletového skladu se dvěma uličkami, který disponuje 5 000 paletovými místy, a automatického krabicového skladu se dvěma uličkami a 24 000 boxy, přičemž každý z nich je možné rozdělit na osm oddílů. Roboti mohou za hodinu přepravit 250 krabic k celkem 32 pracovníkům (ve dvou směnách) logistického oddělení HORSCH. Trvale je u HORSCH k dostání cca 30 000 různých položek.
Informace o potřebě dílů v jednotlivých regionech se pak dostávají do skladů vlastních dceřiných společností. I ty mají velké skladovací kapacity. Kromě Německa jsou vlastní pracoviště HORSCH s distribučními centry v následujících zemích: Francie, Velká Británie, Ukrajina, Rusko, USA, Kanada, Brazílie a Čína.
K tomu se přidává ještě 800 obchodních míst po celém světě tak, aby všichni zákazníci dostali své díly v co nejkratší době. Zde jsou také všechny objednávky přebírány a předávány přímo do HORSCH.
imochodem, objem objednávek v tomto roce dosáhl nových rekordů. Do poloviny listopadu 2020 jsme vyřídili cca 49 000 zakázek. Mělo by tak padnout rekordní číslo 50 000. Před pěti roky se toto číslo pohybovalo okolo 30 000.

Top 3 mezi opotřebitelnými díly jsou radličky MulchMix, které prodejci rádi objednávají v sadách po 100 kusech, následují disky pro diskové podmítače a hroty  radliček LD+.
Nároky na opotřebitelné díly jsou velmi vysoké. Proto je HORSCH pouze nenakupuje, ale společně se subdodavateli je za extrémních kvalitativních kritérií vyvíjí. Rozhodujícím znakem pro úspěch a trvanlivost nástrojů je často použitý kov a materiálové slitiny. Proto se možná jejich vzhled od jiného vhodného opotřebitelného dílu neliší, ale v detailu jsou rozdíly opravdu velké.
Příkladem jsou talíře diskových podmítačů Joker. Vypadají stejně jako mnoho jiných talířů, ale jejich hodnota spočívá v mimořádných vlastnostech, např. dlouhé životnosti díky použitým kovovým slitinám. A právě o takovou kvalitu HORSCH usiluje.

Firma klade na opotřebitelné díly stejně vysoké nároky jako na stroje. I zde je pomocí inovací kvalita stále posouvána kupředu. Příkladem může být vývoj radliček – konkrétně trvdokovová radlička HM+ pro všechny kypřiče. Skrývá se v ní spousta technologie. Protože když jsme inženýrům položili otázku, co znamená perfektní opotřebitelný díl, odpověď zněla: co nejlepší pracovní výsledek. A toho je dosaženo zajištěním dlouhé životnosti při zachování tvaru součásti a současně optimalizací tahové síly. U radličky HM+ byla provedena a stále se provádí celá řada optimalizací. V průběhu let se postupně vylepšovala na základě zkušeností z praxe a použitím kvalitnějších materiálů. Opotřebitelné díly HORSCH tak nemají alternativu. Protože i zde jednotlivé optimalizace vychází stejně jako u příslušných strojů z použití na poli – vznikají tedy přímou výměnou zkušeností se zákazníky. Jako příklad doporučujeme video ke Cruiser XL vybaveného tvrdokovovými radličkami, kde můžete vidět jejich specifické vlastnosti.

Důležitým aspektem u originálních dílů HORSCH je zpětná kompatibilita. Z ní profitují i zákazníci, kteří mají nějaký stroj už řadu let, a přesto ho pomocí nejnovějších opotřebitelných dílů udržují na aktuální technické úrovni, např. inovacemi radliček. Při obdělávání půdy radličkou HM+ nebo také novou radličkou TerraCut tak dosahují vždy toho nejlepšího výsledku práce. Více se o radličce TerraCut dozvíte v článku věnovaném polním dnům mechanické likvidace plevelů na straně 47 v tomto vydání terraHORSCH.
Celkem HORSCH nabízí téměř 500 opotřebitelných dílů pro všechny typy strojů a u všech probíhá neustálé vylepšování.
Aktuálně se výrazně zaměřuje i na nové produkty pro hybridní zemědělství, jako jsou stroje pro plečkování a prutové brány. V této souvislosti nabízí mnoho nových variant a opotřebitelných dílů, které prochází neustálým vývojem. Konkrétně u strojů pro plečkování přichází z praxe mnoho požadavků, aby se spektrum použití dále rozšiřovalo.

Zde odkaz na video Cruiser XL.

Zde přejdete do katalogu opotřebitelných dílů HORSCH.