Home » Vydání 21-2020 » Z firmy » Pět jednou ranou (Theodor Leeb)

Pět jednou ranou

Theo Leeb

Theo Leeb hovoří v rozhovoru pro terraHORSCH o mnoha přednostech pulsních trysek a o úspěchu dalších novinek, které se v roce následujícím po jejich představení na veletrhu Agritechnica dobře osvědčily i při použití na poli.

terraHORSCH: Zkusme se po roce a něco od veletrhu Agritechnica ohlédnout za tímto obdobím. Na veletrhu jste představili řadu novinek. Jak se jim daří na trhu?
Theodor Leeb: Největšími novinkami, které jsme tam představili, byly tandemový postřikovač Leeb 12 TD, nová řada samojízdných strojů PT a náš PrecisionSpray s pulsními tryskami.

terraHORSCH: O postřikovači Leeb 12 TD a nové řadě samojízdných strojů jsme už psali v minulých dvou vydáních terraHORSCH. Vylepšili jste nějak tyto stroje během prvního roku jejich používání v praxi?
Theodor Leeb: Začněme tandemovým postřikovačem 12 TD. Ten jsme od začátku zamýšleli jako produkt pro úzký segment trhu. Sice důležitý produkt, ale jen okrajový, pro zákazníky se zcela specifickými požadavky na výkon a logistiku. S velkou kapacitou nádrže chceme zvýšit plošný výkon a přispět k vyřešení logistických problémů v případě velkých vzdáleností mezi statkem a polem. Skutečná poptávka nás ale velmi příjemně překvapila a můžeme konstatovat, že se tento nový produkt ve velmi krátké době dobře prosadil na trhu a je tam pozitivně přijímán. Za to samozřejmě vděčí také systému se dvěma nádržemi, který novým a inovativním způsobem vyřešil hlavní výzvu u tandemových postřikovačů. Nádrž o celkovém objemu 12 000 litrů jsme rozdělili na 7000 litrů vepředu a 5000 litrů vzadu. Při postřikování se obě nádrže postupně střídavě vyprazdňují. A to tak, aby v přední nádrži zůstávalo vždy více postřiku než v zadní. Tato technika se velmi dobře osvědčuje v kopcovitém terénu, protože vždy zůstává dostatečné zatížení na tahači a trakce je tak výrazně lepší. Zákazníci jsou velmi překvapeni, jak lehký tah 12 TD má.

terraHORSCH: Leeb PT jste na veletrhu Agritechnica představili zcela konkrétně jako model, jež má být základem pro řadu samojízdných strojů, které chce HORSCH nabízet globálně. Po úspěšném zavedení nového Leeb PT se na trzích objevily i první Leeb VL (Variable Large). Jaké byly první dojmy?
Theodor Leeb:
S prvním rokem sériové výroby PT jsme nadmíru spokojení. Od zákazníků, především těch ze střední Evropy, dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Nová varianta samojízdného stroje, Leeb VL, je určena pro celosvětový trh. Letos byla poprvé představena na veletrhu v Rusku a používala se už i na několika tisících hektarů například ve východní Evropě. Leeb VL je vybaven teleskopickými nápravami a novým jednotlivým zavěšením kol. K dispozici je variabilně nastavitelný rozchod – od 2,60 do 3,50 m a od 3 do 4 m. Oba je možné vybavit volitelným nastavením výšky až do 2 m. Nejdříve bude Leeb VL k dostání s objemem nádrže 6 a 8 tisíc litrů – později i 4 tisíce litrů. Podle rozchodu je vidět, že tento stroj je určen pro exportní trhy. S konstrukční řadou VN (Variable Narrow), která má také variabilně nastavitelný rozchod, navíc nabízíme verzi pro Evropu. Ten se pohybuje ve dvou rozmezích: buď od 1,80 do 2,25 m nebo od 2,25 m do 3 m. Zákazník si může individuálně vybrat, která varianta mu lépe vyhovuje. Rozchod od 2,25 do 3 m se dá volitelně vybavit nastavením výšky do 2 m. Leeb VN je nejprve k dostání s objemem nádrže 5 nebo 6 tisíc litrů a jeho spektrum použití trochu připomíná Leeb PT 350.

terraHORSCH: Společnost HORSCH už dlouho nenabízí vypínání jednotlivých trysek. Proč?
Theodor Leeb:
Theodor Leeb: Upřímně řečeno, technické vícenáklady se nám v poměru k přínosu nevyplatily. Měli jsme totiž velmi jemně odstupňované zapínání dílčích šířek s až 42 dílčími šířkami.

terraHORSCH: Ale technické náklady na pulsní systém tak, jak byl představen na veletrhu Agritechnica taky nejsou malé.
Theodor Leeb:
To je pravda, ale větší využití díky výrazně většímu pracovnímu záběru trysky, velká nezávislost mezi tlakem a tím velikostí kapek a jízdní rychlostí, jakož i kompenzace při jízdě v zatáčce nebo VariableRate per section tyto náklady naprosto ospravedlňují. A my nyní čelíme velké poptávce. A u strojů, které se už nyní používají, dostáváme mimořádně pozitivní zpětné vazby. Nikdo by si svou volbu nerozmyslel. Právě naopak. O tom není třeba diskutovat. Nejlépe ale asi bude, když si všechny přednosti této řady projdeme postupně.

terraHORSCH: Který z požadavků zákazníků vlastně způsobil, že jste se začali věnovat pulsním tryskám jako hardwaru a PrecisionSpray jako inteligentní řídicí jednotce HORSCH?
Theodor Leeb:
To původně souvisí s požadavkem severoamerických provozů, které chtěly jezdit velmi rychle jen s jednou tryskou. Požadované rychlostní rozmezí od 5 km/h do 25 km/h nebylo možné s jedním průměrem trysky zajistit. A proto se vývojáři v USA začali věnovat vývoji v této oblasti. Pulsně šířková modulace je systém, který dokáže vysokofrekvenčně otevírat a zavírat trysky. To se děje pomocí malého elektromagnetu, který oscilujícím kovovým pístem otevírá a zavírá otvor. Jakou frekvencí se to děje, to udává takzvané Hertzovo číslo. Náš systém pracuje například s 20 Hz, což znamená, že tryska se otevře a zavře 20x za sekundu. Jeden cyklus (otevření/zavření trysky) pak trvá 0,05 sekundy. Vysoká frekvence je důležitá pro zajištění dostatečně přesného podélného rozdělení. Vyšší frekvence nemají ale moc smysl, protože pak je rozsah nastavení Duty Cycle omezený.

terraHORSCH: Tím se dostáváme k dalšímu odbornému termínu, který je pro porozumění funkčnímu principu rovněž důležitý: Duty Cycle. Co přesně se tím myslí?
Theodor Leeb: Systém může dobu otevření a zavření trysky různě procentuálně přizpůsobit podle doby cyklu. To je takzvaný Duty Cycle. Jednotky Hertz systému udávají frekvenci kolikrát za sekundu se tryska může otevřít či zavřít a Duty Cycle udává kolik procent taktu bude otevřená.
Při Duty Cycle 0 % je tryska zavřená. Při 50 % je tryska otevřená polovinu doby cyklu a druhou polovinu doby je zavřená. Při Duty Cycle 100 % by tryska byla pořád otevřená a pracovala by jako při použití běžného postřikovače. Pomocí různých Duty Cycle a tím doby otevření se tak dá plynule a nezávisle na postřikovacím tlaku řídit aplikační množství. Rozumný pracovní rozsah pro Duty Cycle je 30–100 %. To znamená, že propustnost trysky se dá díky pulsní šířkové modulaci (PWM) omezit na 30 % – a to při stejném tlaku, a tedy stejném spektru kapek. Uvedu příklad: Je-li namontovaná tryska 05, dá se pomocí Duty Cycle 30 % dosáhnout propustnosti trysky 015. Získá se tak pracovní záběr 015 až 05, a to plynule. Je tak zřejmé, že se systémem PWM získáváme větší průměr trysky a nemáme už problémy s ucpáváním. Tolik k funkčnímu principu a odborným termínům.

 

terraHORSCH: Možná to tak jen vypadá, ale v podstatě je to něco jako zapínání jednotlivých trysek.
Theodor Leeb(směje se):
To je pravda. Ale náš systém má celou řadu dalších předností. Zapínání jednotlivých trysek, kterého využívá mnoho strojů, je vlastně jen jedním dílčím aspektem. Na základě četných praktických zkušeností se soustředíme na jiné, pro praxi relevantní argumenty.
Pro zemědělce je to v každém případě inovativní technika, se kterou jsou už nyní perfektně vybaveni na budoucnost. Protože kdo ví, co si zákonodárci ve světě pro regulaci ochrany rostlin vymyslí.

terraHORSCH: Už jste to zmínil výše – zemědělec má jen jednu trysku a ta se už neucpává.
Theodor Leeb: Ano, už není nutné mít tolik trysek jako dřív, aby se u každého aplikačního množství a u každé jízdní rychlosti dosáhlo vhodného nastavení. A charakteristiky postřikování už také nemají vliv na počet trysek. To znamená: Nezávisle na měnící se jízdní rychlosti nebo aplikačních množstvích zůstává kvalita aplikace a výsledný obraz konstantní, protože přizpůsobení jízdní rychlosti se neovládá tlakem ale pomocí Duty Cycle. Tlak a spektrum kapek přitom zůstávají konstantní. Při zvyšující se jízdní rychlosti nebo aplikačním množství tak už není nutné trysku přizpůsobovat. To se děje automaticky pomocí pulsní šířkové modulace změnou Duty Cycle.  

Zcela jednoduše to můžeme shrnout do bodů:

  • plynulé přizpůsobení proudu při konstantním tlaku a konstantní velikosti kapek
  • konstantní spektrum kapek při použití jedné trysky -> zapotřebí je jen malý počet různých průměrů trysky
  • kompenzace při jízdě v zatáčce
  • VariableRate s odstupňováním na virtuální dílčí šířky po 3 m
  • vypínání jednotlivých trysek pro SectionControl

terraHORSCH: Pojem kompenzace při jízdě v zatáčce známe už od přesných secích strojů Maestro, kde se při velkých pracovních záběrech při jízdě v zatáčce hustota výsevu na vnitřním průměru zatáčky zmenšuje a na vnějším průměru zvětšuje.
Theodor Leeb:
Stejně se chová i u postřikování a my tak můžeme řešit zcela konkrétní problém polního hospodářství: problematika rezistentních plevelů totiž v minulých letech velmi získala na významu. Plevel se často rozrůstá z okrajů pole do pěstovaných plodin. Problémem přitom je, že se tam většinou musí jezdit v zatáčkách a v důsledku různých rychlostí na vnější a vnitřní straně ramene dochází k nadměrnému nebo nedostatečnému dávkování. To se dá vyřešit pomocí kompenzace při jízdě v zatáčce. S naším PrecisionSpray se aplikační množství každé trysky po celém rameni uzpůsobí podle rychlosti v zatáčce a tím se dosáhne přesné aplikace s konstantním množstvím účinné látky.

terraHORSCH: Dá se tedy všechno pokrýt s jednou jedinou tryskou. Ale která přesně je ta správná? Nebo se použijí všechny trysky?
Theodor Leeb:
V zásadě platí: Čím delší je tryska a čím větší je vzduchová komora, tím větší hrozí nebezpečí, že budou pulsy kapaliny slabší a tryska začne „plivat“. Naproti tomu většina krátkých injekčních trysek funguje velmi dobře. V Severní Americe, kde se pulsně šířková modulace používá už asi 20 let, se používají převážně standardní ploché trysky nebo speciální trysky Lowdrift. Ty ale nemají schválení nebo nesplňují třídu omezení úletu 90 %. Abychom mohli v tomto směru vydat naše doporučení, provedli jsme vlastní laboratorní testy a polní zkoušky, při nichž jsme zohlednili i trysky zařazené do 90% třídy úletu a dvojité ploché trysky. Technicky tyto trysky výrobců Lechler, Agrotop a Teejet fungují s naším PrecisionSpray perfektně. Otázka, kterou je třeba zodpovědět, tedy zní: Dosáhne 90% tryska i se systémem PWM třídy omezení úletu 90 %? Pro zodpovězení této otázky pracujeme společně s výrobci trysek a Institutem Julia Kühna za využití vysokého tlaku na příslušném schválení. První výsledky pro Německo očekáváme na začátku roku 2021. Náš PrecisionSpray díky jeho spolehlivosti, použitelnosti v praxi a přesnosti při příčném rozdělení už JKI uznává. Pro zákazníky, kteří už systém PMW mají, existují technické možnosti, jak aktuální požadavky splnit. Protože při jízdě s Duty Cycle 100 % se tryska chová jako u standardního postřikovače a platí aktuální 90 % zařazení. Už dnes je tak možné se na PrecisionSpray spolehnout beze strachu, že dojde k porušení platných předpisů.

terraHORSCH: Kromě PrecisionSpray jste na veletrhu ukázali také systém pro kontrolu trysek. Jaké s ním máte zkušenosti?
Theodor Leeb:
To je náš NozzlePlugControl, systém tvořený malými radarovými senzory, které se montují před tělesa trysek. Abychom jejich spolehlivost mohli garantovat v praxi, otestovali jsme v minulé sezóně několik strojů s těmito senzory na poli.
Testy proběhly velmi dobře. Kontroluje se především oblast za strojem, na kterou řidič nevidí. Specifikem je, že náš senzor hodnotí také kvalitu postřikového vějíře a výsledný obraz postřiku, a tak nabízí víc než jen kontrolu průtoku. Často totiž bohužel dochází k tomu, že malé nečistoty narušují vějíř, ale prochází dané množství. Toto příslušenství tak nezajišťuje jen maximální bezpečnost použití, ale ubírá také práci řidiči. Náš NozzlePlugControl (NPC) bude v krátké době k dostání pro naše samojízdné stroje a pro konstrukční řadu LT, GS a TD.