Home » Vydání 21-2020 » FITZentrum » Za ztížených podmínek: Předváděcí dny pleček a prutových bran

Za ztížených podmínek

Předváděcí dny pleček a prutových bran, stejně jako den polní techniky letos ve společnosti HORSCH silně ovlivnila pandemie koronaviru, resp. byla podnětem k jejich uspořádání. Nicméně obě tyto události byly velmi úspěšné.

Když jsme koncem roku 2019 rozesílali programy dnů praktických ukázek pro léto a podzim 2020, slovo koronavirus ještě nikdo neznal. Měli jsme tehdy v plánu představit různé produkty na více akcích – poprvé dokonce v různých zemích. Konkrétně ve Francii a Rakousku.
Plány však překazila pandemie, a to nejen společnosti HORSCH. Začali jsme tedy přemýšlet nad alternativou těchto oblíbených dnů praktických ukázek, které vždy přilákaly spoustu návštěvníků. Zrodil se nápad uspořádat digitální den polní techniky a také předváděcí dny pleček a prutových bran. Navzdory očekávání, jenž název vzbuzuje, zde měla své místo i příslušná secí technika.
Celé září a říjen přicházely do sídla HORSCH ve Schwandorfu menší skupinky deseti až patnácti účastníků, aby se zde seznámili s novými produkty pro oblast hybridního a ekologického zemědělství. Připravili jsme k tomu hygienický koncept a ve velké výstavní hale vytvořili prostor pro přednášky – s požadovanými velkými bezpečnostními odstupy. Při běžném semináři HORSCH sedává v této hale naráz až 800 lidí. Hosty při těchto akcích provázeli Andreas Bogner a Johannes Schmidt, kteří se v oddělení podpory prodeje společnosti HORSCH věnují produktům pro hybridní zemědělství.
U předváděcích dnů pleček a prutových bran se začínalo krátkým představením firmy a vyjmenováním důvodů, proč vznikly nové produkty např. plečka Transformer VF a prutové brány Cura ST. Pro HORSCH bylo naprosto zásadní, aby firma nepřebírala nic od stávajících výrobců, ale zcela vědomě zkonstruovala vlastní stroje, u kterých bude realizovat nové nápady a inovace.
Poté Michael Horsch diskutoval s přítomnými zemědělci o jejich pohledu na aktuální agrotechnické i politické výzvy – ústředním tématem byla Zelená dohoda pro Evropu. Více se dozvíte také v článku Micheala Horsche na straně 26 tohoto vydání terraHORSCH.

Po detailním technickém výkladu k jednotlivým strojům pokračovala akce na poli. U bran Cura se mnoho dotazů týkalo jejich nastavení v různých podmínkách tak, aby se dosáhlo optimálního výsledku. „Jak mám prutové brány nejlépe nastavit, když je na poli mnoho kamenů a půda je tvrdá?“ to byl jeden z dotazů, které Andreas Bogner a Johannes Schmidt ze společnosti HORSCH mohli okamžitě zodpovědět a názorně předvést.
Také u zemědělců, kteří se už dlouho věnují ekologickému zemědělství, vzbudily nové produkty velký zájem – a právě také v kombinaci s odpovídající secí technikou.
Speciálně pro akci jsme oseli různé předváděcí plochy. Použili jsme k tomu nové Taro SL, se kterým jsme vyseli ozimý ječmen, jednou s roztečí řádků 12,5 cm a jednou 25 cm.
Ozimý ječmen vysetý s roztečí 12,5 cm jsme vláčeli běžným způsobem. Návštěvníci tak viděli, jak efektivně prutové brány Cura pracují. A také poznali, jak šetrný stroj k obilí je a jak se obilí po pouhém jednom dni po vláčení opět zvedne. Rostliny se velmi rychle zotaví.

Taro SL

Konstrukční řada Taro představuje 6 metrů širokou secí lištu, která se dá používat v kombinaci s HORSCH Partner u tříbodového závěsu traktoru. Taro 6 SL je vybaven pěchem RollFlex a secími botkami TurboDisc. Pěch RollFlex urovná plochu a zajistí stejné podmínky před každou secí botkou. Jednotlivě zavěšená secí botka TurboDisc třetí generace zaručuje optimální hloubkové vedení a optimální uložení osiva za všech podmínek. Vysoká ovladatelnost na malých, nepravidelných plochách zajišťuje u nové řady secí techniky Taro vysokou efektivitu. Čelní zásobníky HORSCH Partner o objemu 1 600 litrů, popř. 2 200 litrů zajišťují optimální rozložení hmotnosti u soupravy. Rozdělený postup, tedy oddělené zpracování půdy a setí, umožňuje zejména v letech s malým množstvím srážek najít nová časová okna pro setbu. Pro stroj je charakteristická malá vlastní hmotnost cca 3 000 kg (v závislosti na výbavě) při pracovním záběru 6 m a vysoká variabilita roztečí řádků: k dispozici je 12,5 cm; 15 cm; 25 cm a 30 cm. Volitelné hadicové propojení dvou věží rozdělovačů a HORSCH Partner s elektrickým odpojením jednotlivých polovin umožňuje změnit rozpětí řádků z 12,5 cm (15 cm) na 25 cm (30 cm) stiskem tlačítka. Taro 6 SL je optimálním doplněním strojového parku těch zemědělců, kteří provádějí mechanickou likvidaci plevelů pomocí bran a plečky.

U ozimého ječmene vysetého s roztečí 25 cm jsme pak použili plečku. Ta je velmi důležitá především v čistě ekologických provozech, kde se nepoužívají minerální hnojiva. Pokud plení proběhne ve správnou dobu, dostane se plodině správné mineralizace a potřebného dusíku, který je vázaný v půdě.
Technika pro plečkování a vláčení byla spolu s dalšími stroji a novinkami ústředním tématem také při prvním digitálním dni polní techniky HORSCH, který se konal 23. října. Tato hodinová událost zaznamenala úspěch, zejména kvůli velkému množství informací poskytnutému v krátké době. U obrazovek se jí prostřednictvím YouTube a Facebooku živě zúčastnilo více než 500 diváků. Do začátku listopadu 2020 měla na YouTube a Facebooku už celkem 25 000 shlédnutí. Nemohli jsme tedy podcenit náklady ani přípravu, které za ní stály.
Na zemi byli v akci vždy dva kameramani. Navíc se živě přenášel i obraz z dronu. V přenosovém voze seděl profesionální střihač a staral se o to, aby byly živě přenášeny vždy ty nejlepší záběry. Přenos na web pak probíhal přes satelit tak, aby nedocházelo k žádným poruchám a kolísání kvality.
Největší výzvou však zůstalo počasí. Protože v noci ze čtvrtka na pátek pršelo tak silně, že stroje nemohly na pole vyjet. Tato událost tak byla jakýmsi hybridem: Všechny rozhovory a dotazy byly naživo. Použití a představení strojů přímo na poli bylo natočeno den předem při generální zkoušce, kdy svítilo slunce. Těchto záběrů jsme pak využili v pátek.
Digitální den polní techniky zahájil Michael Horsch krátkou přednáškou a poté jím diváky provázel Michael Braun. Michael Horsch mluvil o tom, že se společnost v nedávné minulosti příliš soustředila na termín regenerativní zemědělství. To u mnoha zemědělců vzbuzovalo dojem, že „se něco musí opravit“, řekl. To ale není pravda, a proto HORSCH používá nový termín, který se už dávno rozšířil a etabloval: hybridní zemědělství.

Následovalo představení stroje Transformer VF. Účastníci poslali přes chat mnoho dotazů ke všem strojům. U Transformeru byl mimo jiné zájem o různé nástroje, na kterých HORSCH jako na volitelném vybavení aktuálně pracuje. Stejně velký zájem byl i o téma podsevu přímo při poslední operaci pletí. Zde bude možné pro aplikaci podsevu namontovat na Transformer spolu s čelní nádrží i věž rozdělovače.
Poté se na digitálním dnu polní techniky pokračovalo se strojem Taro SL jako „vhodnou“ secí technikou pro Transformer a s výsevem obilí s roztečí řádků 12,5 nebo 25 cm, např. aby bylo možné u obilí použít plečku.
Přepínání mezi dvěma roztečemi řádků bylo také nejčastěji pokládaným dotazem na chatu. „Jak rychle se dá přepnout?“ Odpověď zní: stisknutím tlačítka. Kdo si objedná Taro se selektivním hadicovým propojením a dvojitou věží rozdělovače, může na terminálu téměř okamžitě aktivovat odpojení polovin čelního zásobníku. U mechanické varianty musí řidič na krátkou dobu vystoupit a přehodit páku na výpusti čelního zásobníku.

Transformer VF

Plečka Transfomer VF dostala na posledním veletrhu Agritechnica ocenění „Stroj roku 2020“. Je základem pro novou řadu pleček firmy HORSCH. VF je zkratka pro VariableFrame. Vyrábí se s pracovním záběrem 6, 9 a 12 m. Boční posuvný rám s dráhou 450 mm je integrován do základního stroje a nepracuje přes jinak běžný sdružený mezirám. Ubírá na hmotnosti, umožňuje malou konstrukční hloubku a zajišťuje maximální přesnost. Výška rámu činí 660 mm, což umožňuje pozdní nasazení u vzrostlých plodin. Dá se pokrýt rozpětí řádků 25 až 90 cm. Stabilní 3řadá paralelogramová konstrukce se hodí i pro těžké půdy a pro různá rozpětí řádků – 75, 50 cm a vždy příslušných 25 cm. Pracovní hloubka se nastavuje snadno, rychle a bez použití nástrojů. Radlička o šířce 18 cm se hodí pro rozmanitá použití a může řezat velmi naplocho. U kamerového systému sází HORSCH na osvědčenou techniku s velkým rozsahem použití díky 3D detekci řádků nezávislé na barvách. Volba barev v 2D režimu zajišťuje větší počet možných použití. Možné rozpoznání malých rostlin od 2 cm.
Funkce ISOBUS SectionControl umožňuje automatické zvedání jednotlivých segmentů. Aktuální poloha se určuje přes GPS. U hranice pole, na souvrati, u přesahů nebo v definovaných oblastech se tak paralelogramy jednotlivě zvednou.

Jako zástupce strojů pro zpracování půdy pak následoval Finer SL, u kterého byla kromě varianty s radličkami a těžkými branami ohlášena také varianta s pěchem pro přípravu seťového lůžka. V budoucnu budou rovněž k dostání šípové radličky s tvrdokovem tak, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a co možná nejdéle rovnoměrně vysoká kvalita práce při podmítce. Finer je nová řada podmítačů HORSCH.

Jeho použití má být celoroční tak, aby pole zůstala „černá“ a byla zajištěna cílená příprava seťového lůžka. V sezóně 2020/21 bude Finer k dispozici s pracovním záběrem 6 a 7 m. Kdo už teď vlastní stroj Terrano, může svůj stávající kypřič doplnit o radličku TerraCut tak, aby byla možná celoplošná a mělká podmítka. Přednosti radličky se ukazují zejména při narušení několikaletých jetelových porostů – uvolňovací síla 500 kg na radličce, šířka radličky 40 cm a vzdálenost linie 30 cm. Terrano FX byl představen v kombinaci s nožovým válcem Cultro. Malá pracovní hloubka v kombinaci s radličkami TerraCut zajišťují pracovní rychlost více než 12 km/h; při té má kombinace s nožovým válcem při použití na poli smysl.

Botka TerraCut

Nový produkt HORSCH TerraCut se používá k mělkému, celoplošnému zpracování půdy do hloubky maximálně 8 cm. Křídlová radlička o šířce 40 cm se používá v kombinaci s osvědčeným hrotem radličky LD nebo LD+ a může se používat u všech pracovních jednotek HORSCH TerraGrip. Plochý úhel nastavení radličky TerraCut zajišťuje spolehlivou podmítku a malé směšování, což garantuje účinné vyschnutí podrostu nebo meziplodin. Z hlediska zemědělské techniky je tak možné radličku TerraCut označit jako specialistu na narušení půdy – jak ve vztahu k meziplodinám, tak k plevelu nebo např. jeteli. Velkou výhodou je, že všechny stávající kypřiče HORSCH Terrano se dají účinně vybavit pro toto použití. Zjednodušeně řečeno, radlička TerraCut je specialistou na mělkou podmítku bez promíchání.

Mnoho dotazů diváků se týkalo bran Cura ST. Také zde byla častým tématem životnost nástrojů, konkrétně hrotů. Podle vlastností půdy mohou být hroty potaženy tvrodkovem a například na písečných půdách pak mají výrazně větší životnost a ospravedlňují tak vyšší pořizovací cenu. „Co to váží?“ tak rovněž zněla jedna z nejčastěji pokládaných otázek. Brány váží 2 300 kg a mají šířku 12 m; díky tomu leží velmi dobře i na těžkých a hrbatých půdách a na jaře dokážou skvěle narušit krustu. Rovněž při použití na zelených plochách je jejich hmotnost výhodou. Také pracovní záběry jsou ve společnosti HORSCH stálým tématem. U 3bodého závěsu přichází v úvahu varianty Cura ST se záběrem 13,5 a 15 m. Kromě toho budou k dispozici i brány se záběrem 24 m, které ale budou tažené.

Cura ST

Kromě optimální hmotnosti uvedené v článku mají brány Cura maximální výšku rámu 450 mm, což umožňuje vláčet i vysoké plodiny. K tomu se nad rámem nachází pružiny. Dvojité pružiny zajišťují pracovní rozsah 500–5000 g a umožňují jemné vláčení až po velmi agresivní zpracování. Tlak se dá přestavit hydraulicky. Přibližně stejný tlak na pruty při různé poloze umožňuje zpracovávat profilovaný povrch, např. brázdy brambor. V namáhané oblasti mají pruty délku 130 mm, šířku 8 mm a optimálně mohou být potaženy tvrdokovem pro zajištění extrémně dlouhé životnosti. Poloha opěrných kol (až jedenácti) na rámu se dá upravit podle vzdálenosti řádkových plodin.

Na závěr digitálního dne polní techniky jsme se věnovali tématu pásového postřiku. Namísto montáže trysek pro postřik přímo na plečku se obě pracovní operace provádí odděleně, a to pomocí plečky Transformer a postřikovače HORSCH Leeb. Výhoda spočívá v tom, že se pro každou z operací dá vždy najít optimální termín a současně tak zajistit co nejlepší účinnost. Optimální termín použití herbicidů pro cukrovou řepu je, jakmile plevel vzejde. Naproti tomu pro úspěšné plečkování může být plevel větší, protože konkurenční tlak v řádku je kontrolován pomocí pásové aplikace. Při pásové aplikaci s velkým plošným postřikovačem hrají roli tři věci. Základním předpokladem pro oddělený postup je přesné napojení při výsevu. Sériové, přesné vedení ramen HORSCH BoomControl umožňuje udržovat přesnou výšku nad cílovou plochou a zajišťuje tak jednotnou šířku pásu u celého řádku. Šířku pásu určuje výška ramen a postřikovací úhel trysky.
Velkou výhodou je navíc řízení čepů kola tak, aby se daly trysky vést přesně nad řádkem. Pro dodatečné automatizované ovládání kol a vedení trysek nad řádkem aktuálně zkoušíme kamerový systém Claas. Stejný kamerový systém používáme u našich pleček pro rozpoznání řádků a řízení rámu posunovače.

Pásový postřikovač výrazně snižuje náklady na používaný prostředek a omezuje dopad na životní prostředí, protože se prostředek neaplikuje na celou plochu, ale jen v cíleném pásu. Aplikace je možná nejen na řádky plodiny. V další pracovní operaci je možné aplikovat půdní herbicid do meziprostoru. V digitální den polní techniky byla tato technologie předvedena na kukuřici. Postup se ale hodí i pro jiné řádkové plodiny. Díky vzdálenosti trysek 25 cm, která je u našich postřikovačů HORSCH Leeb na trhu dostupná, jsou vhodné všechny plodiny s roztečí řádků 50 cm, resp. 75 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tryskám. Na dni polní techniky se používala tryska 80°, kterou jsme v hlavici omezili o 60° a dosáhli tak šířky pásu cca 25 cm. Nově vyvinuté trysky s úhlem rozstřiku 40° se hodí zejména pro pásový postřik.
Jeden z prvních dotazů na chatu se týkal dostupnosti: Vzdálenost trysek 25 je už k dostání, kamerová technika se stále nachází ve fázi zkoušek. Někteří chtěli také vědět, jak vysoké úspory se dá u nákladů na aplikovaný prostředek dosáhnout. Na konkrétně předvedeném příkladu kukuřice s roztečí řádků 75 cm se úspory díky postřikovanému pásu o šířce pouze 25 cm pohybují kolem 2/3.