Home » Vydání 18-2019 » Ze světa » To nejlepší ze SIMY 2019

To nejlepší ze SIMY 2019

SIMA 2019 (Paříži)

Na konci února 2019 se v Paříži konal mezinárodní veletrh zemědělské techniky SIMA. Pro všechny, kteří se této akce nemohli zúčastnit, uvádíme v následujícím článku to nejdůležitější.

Dne 24. února byl Didier Guillaume, francouzský ministr pro zemědělství a výživu, na stánku společnosti HORSCH. Bylo to poprvé, co nějaký ministr oficiálně navštívil veletržní prezentaci výrobce. Cornelia Horschová a její bratr Robert Dorsemagen, ředitel společnosti HORSCH France, s ním hovořili o situaci v zemědělství, z pohledu výrobců a zemědělců. Práce zemědělců je závislá na přírodních faktorech. Nicméně zemědělci sami si stanovili jistá omezení, například aplikovat prostředky na ochranu rostlin pouze tehdy, když jsou optimální podmínky. To není vždy jednoduché. Existují však technická řešení, jako např. patentovaný systém vedení ramen HORSCH BoomControl, který ministrovi blíže popsali. Cornelia Horschová před Dieterem Guillaumem vyjádřila lítost, že veřejnost výrazněji neoceňuje inovace zemědělské techniky, přestože mnohé z nich vznikly jako reakce na obavy společnosti.

Na stánku se také setkalo 80 ruských a 50 belgických zemědělců, aby se informovali o novinkách jejich příslušných trhů. Obě události byly zorganizovány ruskými prodejci pod vedením Viktora Lorenze, vedoucího prodeje společnosti HORSCH Rus, resp. HORSCH Belgium.
Be Api je francouzská poradenská firma, která se specializuje na precizní zemědělství. Její zástupci společně s přibližně 100 francouzskými zemědělci a zaměstnanci družstev navštívili stánek společnosti HORSCH. Zemědělci, za podpory poskytovatele služby Defisol, pracují se specifickým mapováním, které jim umožňuje přizpůsobit dávky hnojiva a množství osiva pro dané plochy.
Než se k tomu blíže vyjádřil, vyslovil pracovník HORSCHE Etienne de Saint-Laumer problém, na který se příliš často zapomíná: „Jaký má význam přizpůsobování dávky hnojiva, když není správný základ – tedy není použito kvalitní osivo? Je-li osivo čisté, homogenní a s dobrou klíčivostí, mohou rostliny lépe a rovnoměrněji vzcházet, porosty se rychleji zapojí.“ Je zapotřebí se vrátit ke kořenům zemědělské profese předtím, než jsou zaváděna komplexní řešení, která pak často nepřinášejí dostatečnou výnosnost!
Následně podrobně popsal praktické zkušenosti, které společnost HORSCH v oblasti precizního zemědělství získala. Například „SingularSystem umožňuje snížit počet zrn na m² a přesto dosáhnout rovnoměrného pokrytí pole. Dvojité zásobníky pro stroje Avatar, Sprinter, Express, Maestro a Pronto rozšiřují využití strojů o aplikaci hnojiva spolu s osivem nebo více druhů osiv současně. Systém AutoSelect u postřikovačů HORSCH Leeb umožňuje automatickou regulaci aplikovaného množství. U secích strojů Maestro řídí AutoForce přítlak na výsevní jednotku. Ať na těžkých či lehkých půdách je alfou a omegou pro vyrovnané vzcházení rostlin kukuřice jednotná hloubka setí na celém poli.“
Přestože byla návštěvnost na SIMĚ 2019 nižší než v roce 2017, byla zachována na stánku HORSCH vysoká úroveň výměny zkušeností. S 15 výstavními stroji (mezi nimi i postřikovač HORSCH Leeb AX, Tiger MT s novým revolverovým podvozkem s pěchem RollPack, Pronto NT s novým plnicím šnekem pro dvojitý zásobník) ukázala společnost HORSCH komplexní řešení pro potřeby každého zemědělce.

Setkání prodejců k 20. výročí

U příležitosti veletrhu SIMA zorganizovala společnost HORSCH France 25. února tradiční setkání všech francouzských i belgických prodejců a týmu HORSCH France společně s rodinou Horschových v Paříži.
170 osob slavilo 20letou existenci francouzské dceřiné společnosti. Úspěch podniku se z velké části zakládá na neúnavné angažovanosti prodejců. Setkání bylo podnětem k poděkování prodejním partnerům.

Zahajovacími řečníky byli Robert Dorsemagen a rovněž Michael a Philipp Horschovi. Oba bratři představili hostům směr, kterým se bude společnost HORSCH ubírat v následujících letech: „Naše přesvědčení, že by zdraví půdy mělo být základem pro naše rozhodnutí jakožto zemědělců a jakožto podnikatelů, je staré již 50 let. Tenkrát jsme byli označováni za blázny! V následujících 50 letech zaměříme naši hlavní pozornost na zdraví lidí. To je výzva, které teď čelíme.“
Následně byl dostatek času na diskuzi a výměnu zkušeností mezi lidmi z praxe.

Dotazy uživatelů internetu

Na veletrhu odpovídal Michael Horsch živě na dotazy kladené na Facebooku.
Jeden z dotazů byl: „Neustále mluvíte o hybridním zemědělství. Jak potom vypadá cesta mezi bio a konvenčním?“ Na to Michael Horsch odpověděl: „Jasné je: biozemědělství je nika. Nesmíme však také zapomínat, že tento trh neustále roste. V blízké budoucnosti by mohlo 10–20 % produkce pocházet z certifikovaných bioprovozů. Víme, že konvenční zemědělství dosáhlo svých mezí. Odolnost plevelů vůči herbicidům, ani výskyt nemocí nelze řešit chemií. Rezidua postřikových látek v našich potravinách nebo nedostatečné střídání plodin v některých regionech jsou dalšími příklady. Dovolme si analýzu následujících deseti let: Má-li bio 20 % tržního podílu, zůstává 80 % pro zbytek produkce. Ta pak musí být k dispozici v dostatečném množství a za dostupné ceny. My, ostatní zemědělci, budeme muset upravit naše postupy, tj. méně hnojit a používat menší postřiková množství a v důsledku toho vyvíjet stále přesnější techniky pro aplikaci. Právě tak musíme rozumět směru cesty bio, jako např. plečkování obilovin, které může zčásti nahradit herbicidy. Hybridní zemědělství je kombinací nejlepších řešení z konvenčního a biologického zemědělství.“
Další dotaz: „Je pro Vás Francie vzorovým příkladem ve věcech konzervačního zemědělství? Nabídne společnost HORSCH stroje k zapracování zeleného hnojení?“ K tomu Michael Horsch: „V této chvíli jsou Francouzi nejinovativnější. Používají přímý výsev, vysévají meziplodiny, z mého pohledu tímto provozují hybridní zemědělství. Tento fenomén je znatelný v celé Evropě, ve Francii však obvzlášť výrazně. Právě proto je Francie pro společnost HORSCH tak důležitá. Pokud jde o organická hnojiva zabýváme se jimi a jejich nejlepším využítí v našich provozech v Čechách. Naše výzkumy se zaměřují na to, aby byly živiny v hnojivech rychle k dispozici pro rostliny a aby se jejich vyplavování omezilo na minimum. Přitom se může jednat o piliny, o odpady ze zelených ploch nebo také o slámu. S menším množstvím hnojiva (8 t/ha), které je možno dobře zapracovat, je dosahováno mimořádně dobrých výsledků. U hybridního zemědělství se kompost míchá s minerálními hnojivy. Cílem je poskytnout rostlinám dusík, který se nevyplavuje. Kejda, která je v našich provozech tak důležitá představuje problém. Přepravuje se v ní enormní množství vody a hmotnost našich strojů přitom příliš zatěžuje pole.

Nové otázky

Philipp Horsch, jednatel společnosti HORSCH Maschinen GmbH, v rozhovoru na veletrhu nastínil, jak bude vypadat nová řada strojů.

Můžete nám říci více o nových výrobcích společnosti HORSCH?
Philipp Horsch:
Již před 50 lety, kdy se naše rodina etablovala v zemědělství, nám nejvíce záleželo na zdraví půdy. Pracujeme již roky na mechanické likvidaci plevelů, zvláště u AgroVation, jednoho z našich provozů v Čechách. Naše nová výrobní řada plecích bran a strojů pro plečkování se přizpůsobuje potřebám „hybridního zemědělství“. Cílem je nabídnout jednoduché nástroje bez elektroniky, čistě mechanické a věrné mottu HORSCH: rychleji, jednodušeji, bezpečněji. Přijďte na veletrh Agritechnica a prohlédněte si nové stroje.

Jak vidíte vývoj bioplynu ve Francii? 
Philipp Horsch: Bioplyn je ve Francii sice zcela v počátcích, bude však jistě rychle růst. Aby na to bylo možné reagovat, musí mít půdozpracující stroje integrovanou možnost aplikace hnojiva nebo možnost výsevu meziplodin. Naše secí stroje splňují tato kritéria již dnes. Pro francouzský trh chceme nabídnout stroje, které budou schopny zasít kukuřici přímo po sklizni žita na GPS. Náš stroj pro přesné setí jednotlivých zrn Maestro to již umí. Je vybaven hydraulickým systémem regulace přítlaku, který lze upravovat z kabiny. Robustní secí botka Maestra umožňuje přímé zasetí kukuřice. Součástí botky jsou odhrnovací hvězdice, které odstraní organické zbytky a kameny z místa setí.

Čísla a fakta

  • 17 skupin návštěvníků se účastnilo přednášek HORSCH k tématům přesná ochrana rostlin a přímý výsev.
  • Bylo rozdáno více než 13 000 prospektů.
  • Trojčlenným týmem bylo během veletrhu servírováno asi 4000 nápojů.
  • Tiskové konference se zúčastnilo 15 novinářů.
  • V porovnání s předchozím ročníkem SIMA se prodalo o 25 % více propagačních předmětů.