Home » Vydání 18-2019 » Aktuálně » Úspěchy v biopodnicích

Úspěchy v biopodnicích

Potřebuje ekologické zemědělství speciální stroje pro zpracování půdy nebo výsev? Nároky na zemědělskou techniku jsou často velmi podobné jako v konvenční oblasti, avšak mají jinou váhu. V současnosti pracuje již mnoho biopodniků úspěšně s technikou od společnosti HORSCH.

Hlavní pozornost v ekologickém zemědělství se zaměřuje na kontrolu plevelů a cílené rozmístění živin. Především při udržování a zvyšování přirozené úrodnosti půdy se objevují významné paralely mezi konvenčním a biologickým polním hospodářstvím. Při péči o úrodnost půdy se můžeme spoléhat na osvědčenou profesionální techniku. Pohledy na polní hospodářství budoucnosti se však neustále mění, čímž se zvyšují a rozšiřují požadavky na zemědělskou techniku. Použité stroje mohou významně přispět k dosažení vhodných podmínek pro kulturní plodiny tím, že přímo nebo nepřímo ovlivní biologické, fyzikální a chemické procesy v půdě.

Obdělávání půdy – základ úspěchu

Přednosti konzervačního obdělávání půdy jsou uznávány a uplatňovány i v ekologicky hospodařících provozech. Pro zlepšení úrodnosti půdy, bilance vzduchu a schopnosti zadržování vody v půdě sázejí biologicky hospodařící podniky stále častěji na kypřiče.

Terrano – více než kypření

Bezpečné celoplošné obdělávání půdy je jedním z nejdůležitějších požadavků, které ekologicky hospodařící provozy neustále kladou. Vezmeme-li v potaz předpoklady, které musejí být technicky splněny, je ihned jasné, proč je konstrukční řada HORSCH Terrano nejvhodnější pro toto použití. Základním předpokladem je v prvním kroku radličkový systém, který je schopný podřezávat mělce a celoplošně. Radlička MulchMix stroje Terrano je dimenzovaná tak, aby ji při rozteči 30 cm (podle modelu) bylo možné osadit 37 cm širokým křídlem. Toto křídlo lze polohovat do dvou pozic: nízká pozice pro klasickou podmítku strniště a druhá pozice pro hlubší práci. Křídlo radličky má téměř rovnoběžný úhel nastavení k zemi a dovoluje tak spolehlivý tok půdy od pracovní hloubky 3 cm. Hrot botky přitom běží o cca 3 cm hlouběji a zajišťuje udržení radličky v zemi za velmi tvrdých nebo suchých podmínek. V minulém roce byl v mnoha regionech právě tento efekt vnímán velmi pozitivně. Dalším nezbytným bodem pro mělké obdělávání je přesné vedení hloubky. Stroje Terrano FX a GX jsou díky pěchu v zadní části vedené velmi přesně. Vepředu zajišťuje vedení hloubky traktor v tříbodovém závěsu. Tažené stroje Terrano GX jsou v přední části spolehlivě podpírány koly pro vedení hloubky a mohou nezávisle na traktoru kopírovat povrch půdy.

Důležité pro úspěch v boji s plevelem je, aby byly rostliny podříznuty. Často jsou zapotřebí dva pracovní úkony. Během prvního úkonu pracujeme v půdě co nejmělčeji, čímž je převážná část rostlin podříznuta. Při druhém kroku pracujeme o něco hlouběji, aby bylo dosaženo celoplošného odumření rostlin. I pro zdolávání hluboko kořenících plevelů jako pcháč oset je stroj Terrano nejvhodnější. Umožňuje plošné podříznutí v hloubce cca 12 cm, což je nejúčinnější v době, kdy jsou povrchové kořeny „vyhladovělé“. Je třeba mít vždy na paměti, že hojnost plevelů je závislá mimo jiné na stavu půdy. Zpracování půdy tedy přispívá k regulaci plevelů, čehož je samozřejmě využíváno při procesu střídání plodin. Pokud je stroj ještě vybaven zavlačovačem, je možné plevele a trávy povrchově vyčesávat, čímž je urychleno jejich uschnutí. V současnosti se opět zvýšila poptávka po stroji Terrano FG s integrovaným podvozkem a třířadým zavlačovačem. V budoucnu by mohl opět tento systém v novém provedení hrát větší roli. Další důležitou složkou biologického zemědělství je pěstování meziplodin. Ty se využívají například v případě, kdy je zapotřebí půdu hluboce prokypřit. Meziplodina svým růstem tento úkol splní. Elegantním řešením může být Terrano s MiniDrillem pro výsev meziplodin a dále v kombinaci s Partnerem, které rozšíří možnosti výsevu dalších plodin do různých hloubek nebo aplikaci hnojiv.

Cruiser – od strniště až po seťové lůžko

Již tři roky pracují zemědělci na nejrůznějších trzích s novým strojem HORSCH Cruiser XL, resp. SL. Za zkratkou XL se skrývají tažené šestiřadé stroje od 5 do 12 m pracovního záběru, zkratka SL označuje čtyřřadé stroje ve tříbodovém závěsu v pracovním záběru 4, 5 a 6 m. Srdcem všech strojů Cruiser je předpružená slupice HORSCH, která kombinuje přednosti pružinové slupice (produkce jemné půdy) s přednostmi pevné slupice (definovaná počáteční tuhost a bezpečné dodržování úhlů radliček). Díky počáteční tuhosti 150 kg jsou radličky stroje Cruiser s roztečí 15, resp. 16 cm vedeny jistě v požadované hloubce a poloze. Výhody: pracovní hloubka je přesně dodržována, což je základní předpoklad pro mělké celoplošné podříznutí. Nabídka radliček stroje Cruiser začíná s úzkými od 50 mm až po 200 mm široké šípové radličky, které budou v budoucnu dostupné s hranami z tvrdokovu. Toto spektrum radliček činí stroj HORSCH Cruiser univerzálně použitelným – od zpracování strniště přes mechanické „udržování černých ploch“ až po přípravu seťového lůžka.

Nové způsoby setí

Vývojem, který lze v ekologickém zemědělství pozorovat, je setí v širších řádcích, které umožní mechanické pletí. Plečkováním likvidujeme plevele, může být tedy použito méně herbicidů a tím dosáhneme lepší kvality obilí.

Stroj HORSCH Pronto DC/AS zajišťuje svým principem vysokou kvalitu seťového lůžka a přesný výsev. Hloubka ukládání osiva je důležitým kritériem pro úspěch v ekologickém polním hospodářství. Za prvé musí být splněna hloubka uložení osiva, kterou plodina vyžaduje. Tím je dosaženo rychlého a rovnoměrného vzcházení a zajištěna konkurenceschopnost plodiny. Docílením definované jednotné hloubky, se vytvoří dobrý předpoklad pro ošetření zasetých porostů vláčením, čímž se neporuší výsevní řádek. HORSCH Pronto se secí botkou TurboDisc spolehlivě dodržuje hloubku setí. Secí botka TurboDisc je pomocí kopírovacího kolečka na zádi naváděna přesně v hloubce a pomocí jednoduše nastavitelného přítlaku až 120 kg na každou jednotlivou botku optimálně udržována v zemi i v náročných půdních podmínkách a při rychlé jízdě.

Rozteč výsevních řádků stroje Pronto činí standardně 15 cm. Podniky s technikou pro plečkování vybavují Pronto AS a DC (od 6 m pracovního záběru) dvěmi rozdělovacími hlavami a mohou tak jednoduše přepínat mezi roztečí řádků 15 a 30 cm. Řádky s roztečí 30 cm lze s dostupnou plečkovací technikou velmi dobře ošetřovat. Tento systém umožňuje snadné zasetí po 15 centimetrech na plochách s nepravidelným půdorysem (rohy polí), na kterých nelze plečkovat. Na rovných plochách zaseje osivo s roztečí 30 cm, pro možnost plečkování.