Home » Vydání 18-2019 » Nadace HORSCH » Obchodní řešení pro boj s chudobou

Obchodní řešení pro boj s chudobou

Dorothy Nyambi (MEDA)

Pod předsednictvím Dankwarta Horsche podporují rodina a podnik HORSCH charitativní organizaci MEDA. Její prezidentka a jednatelka, Dorothy Nyambiová, byla nedávno v Sitzenhofu.

Organizace MEDA (Mennonite Economic Development Associates) je sjednocení křesťanů, kteří se dovedou zavazovat k biblickým hodnotám i v obchodním životě. K podporovatelům mezinárodní pomocné činnosti patří nadace HORSCH. Na své cestě po Evropě navštívila prezidentka a jednatelka MEDA Dorothy Nyambiová podnik v místě Sitzenhof. Časopis terraHORSCH měl příležitost s ní hovořit.

terraHORSCH: Paní Nyambiová, původně jste lékařka, narodila jste se v Kamerunu. Dnes žijete v Kanadě. Jak se pak člověk stane vedoucím mezinárodní charitativní organizace?
Dorothy Nyambiová
: Do Kanady jsem přišla ve věku více než 30 let. V tom okamžiku jsem měla dokončené lékařské studium a působila jsem jako lékařka v různých rozvojových zemích. Tento velmi zajímavý úkol byl pro mě výzvou. Avšak bylo možné pomoci vždy jen několika málo lidem. Mnoho jiných, kteří se nenacházeli v našem dosahu, zemřelo. Proto jsem se rozhodla vydat zcela jinou cestou a věnovat se mezinárodní rozvojové pomoci. V současnosti jsem již pět měsíců prezidentkou a jednatelkou MEDA, organizace se 150 spolupracovníky na celém světě, která v 62 zemích spolupracuje s celkem 402 projektovými partnery.

terraHORSCH: Pomáhá Vám na této pozici Vaše vzdělání lékařky?
Dorothy Nyambiová
: Pouze částečně. Neboť MEDA sleduje jiný přístup než mnohé jiné organizace. U nás nestojí v popředí čistě humanitární pomoc. Ta vede v rozvojových zemích často k dalším závislostem. My chceme naproti tomu chudobu odbourat podporou při podnikatelských činnostech.

terraHORSCH: Jak to přesně funguje?
Dorothy Nyambiová
: Našimi projektovými partnery jsou většinou menší a střední podniky. Zabýváme se nejrůznějšími oblastmi obchodní činnosti, často turismem a zemědělstvím. Právě zemědělství je ve většině rozvojových zemích enormně důležité. Mnoho pracovních míst je vázáno na tuto sféru a jsou důležitou oporou národního hospodářství. Podporujeme však nejen jednotlivce, ale i strukturální změny. Neboť zemědělství pouze pro účely samozásobování ještě nikde nepomohlo vyhrát boj s chudobou. Lidé by měli dostat příležitosti, například být součástí řetězce tvorby přidané hodnoty. MEDA vytváří společně s projektovými partnery nové koncepty přímo na místě, pomáhá při financování a po určitou dobu je doprovází. Cílem je, aby projekty na konci fungovaly zcela samostatně.

terraHORSCH: Jak je MEDA financována?
Dorothy Nyambiová
: Hlavně prostřednictvím členských příspěvků a darů. K našim podporovatelům patří kromě mnoha jednotlivců i nadace, jako například nadace Billa a Melindy Gatesových nebo společnosti HORSCH, kromě toho četné státní organizace, především ze Severní Ameriky, Austrálie a Velké Británie.

terraHORSCH: Jaké jsou výzvy do budoucna?
Dorothy Nyambiová
: MEDA nyní existuje již více než 60 let. Během této doby jsme se vždy přizpůsobovali měnícím se rámcovým podmínkám. Nyní stojíme opět před novým mezníkem. Nazývám to charitativní organizací 4.0. A mnohé je přitom pozitivní: zmiňme například mobilní telekomunikační techniku nebo internet. Obojí velmi zjednodušilo a zlevnilo komunikaci. Nebo bankovní oblast: co vše se v budoucnu dále změní, když bude možné vyřídit ještě více věcí on-line? Jak funguje zemědělství budoucnosti? Všechno okolo nás je extrémně dynamické. Přijímáme tyto impulsy a chceme z nich vyvinout pozitivní, inovativní a moderní projekty. MEDA má mnoho zkušeností a mění je kreativně společně s inovativními partnery na moderní rozvojovou pomoc.