Home » Vydání 18-2019 » HORSCH interní » Hubertus Bultmann - Zpět ve společnosti HORSCH

Hubertus Bultmann - Zpět ve společnosti HORSCH

Hubertus Bultmann je nový vedoucí oblasti výzkumu a vývoje. Tuto pozici zaujímal již před několika lety. V lednu tohoto roku se nyní znovu vrátil do společnosti HORSCH. Časopis terraHORSCH se ptal, co jej motivovalo k učinění tohoto kroku. ​​​​​​​

terraHORSCH: Pane Bultmanne, můžete nám prosím uvést své nejdůležitější profesní milníky?
Hubertus Bultmann
: Vyrostl jsem v zemědělském podniku v severním Porýní-Vestfálsku. To bylo také důvodem k tomu, proč jsem se rozhodl studovat zemědělství na univerzitě v Göttingenu. Po studiu jsem chtěl dále prohlubovat své znalosti v zemědělské technice, a proto jsem ještě absolvoval studium strojírenství s odborným zaměřením na zemědělskou techniku. Během svého studia jsem vykonával různé praxe a brigády v tuzemsku i zahraničí. Do zaměstnání jsem nastoupil u jednoho výrobce traktorů a sklizňových strojů. V roce 2010 jsem pak přešel ke společnosti HORSCH a měl jsem za úkol vybudovat technické řízení produktů. Do začátku roku 2015 jsem tam byl zaměstnán a naposledy jsem působil jako vedoucí oblasti pro výzkum a vývoj. Spíše z osobních důvodů jsem využil nabídky na pozici externího mezinárodního manažera. Mohl jsem několik let sbírat zkušenosti v globální podnikové struktuře, které jsem si nechtěl nechat ujít. Od ledna 2019 jsem zpět jako vedoucí oblasti výzkumu a vývoje u společnosti HORSCH a jsem odpovědný za všechny výrobky v oblasti secí techniky, zpracování půdy a logistiky.

terraHORSCH: Ale ne za oblast ochrany rostlin?
Hubertus Bultmann
: To je správně. Odpovědnost za vývoj techniky na ochranu rostlin má Theo Leeb. Velmi si cením úzké výměny zkušeností s kolegy z Landau. V oblastech jako například vývoj elektroniky úzce spolupracujeme. Do budoucna bych chtěl využít některá elektronická řešení z oblasti samochodných postřikovačů i pro závěsnou techniku a nabídnout zákazníkům větší užitek.

K mé pracovní činnosti patří si čas od času i umazat ruce.

terraHORSCH: Co přesně je Vaším úkolem coby vedoucího oblasti pro oddělení výzkumu a vývoje?
Hubertus Bultmann: Mým úkolem je strategicky řídit vývoj produktů pro společnost HORSCH a řídit všechna oddělení v rámci výzkumu a vývoje. Naším cílem je nabízet na trhu nejlepší stroje! Při tom se neustále pokoušíme řídit vždy třemi zásadami – rychleji, jednodušeji, bezpečněji: Pokud se pracovní postup nezávisle na mnoha vnějších vlivech stává neustále bezpečnějším a přesnějším, nezáleží, zda se jedná o zpracování půdy či výsev, přináší nám přímé výhody. Další výhody poskytuje jednoduché a intuitivní ovládání stroje. Ušetříme-li k tomu navíc čas rychlejším zpracováním (větší plošný výkon), získáme ihned měřitelné úspory. Abych byl vždy co nejblíže zákazníkovi, je pro mě důležité zůstat v kontaktu se zemědělskými podniky, ale také s průkopníky v oboru. To platí nejen pro mě, ale stejně tak i pro můj tým. Jen tak skutečně porozumíme požadavkům, které si zákazníci kladou.

terraHORSCH: Jak často pak Vy sám stojíte u zákazníka na poli?
Hubertus Bultmann: Jsem cca 30 procent svého času na cestách, nejraději skutečně na poli. To mi neustále poskytuje důležité zpětné vazby a pomáhá mi to činit správná rozhodnutí.

terraHORSCH: Proč jste se znovu vrátil ke společnosti HORSCH?
Hubertus Bultmann: Můj návrat ke společnosti HORSCH nebyl plánovaný, ale vyplynulo to tak samo. Po intenzivních úvahách společně s mojí rodinou jsme se pak rozhodli pro tuto možnost. Rozhodující bylo, kromě dobrých vztahů s vlastníky společnosti, silné zaměření na zákazníka: Díky zemědělským kořenům podniku máme blízko k zákazníkovi a agrotechnickým trendům. S každou činností se ptáme, jaký bude její skutečný přínos pro zákazníka. To se mi velice líbí a motivuje mě to, protože i já sám jsme nejen strojař, nýbrž i zemědělec.