Home » Vydání 18-2019 » Z podniku » Zaměření na zákazníky (Philipp Horsch)

Zaměření na zákazníky

Zákazník stojí u společnosti HORSCH ve zvláštním centru pozornosti. Co to přesně znamená a kolik vlivu zákazník skutečně má, vysvětluje Philipp Horsch časopisu terraHORSCH.

terraHORSCH: Co pro Vás znamená pojem „Zaměření na zákazníky“?
Philipp Horsch:
Pro mne to znamená, že v organizaci podniku stojí na všech místech zákazník vždy v popředí. To se vztahuje i na interní procesy. Naším cílem je ptát se vždy při rozhodnutích, zda to pomůže zákazníkovi. Mohou to být i maličkosti, jako například přemýšlet o dostupnosti našeho telefonického servisu nebo otevíracích dobách podniku. Především v době výsevu nebo když začne sezóna sklizní, víme přesně, že nás zákazník potřebuje nepřetržitě po celý den. Je to královská disciplína, že stavíme zaměření na zákazníky ve všech oblastech a ve všech hlavách podniku neustále do popředí. Neustále se snažíme pracovat na našich procesech a zlepšovat se.

terraHORSCH: Můžete to specifikovat ve vztahu na techniku HORSCH?
Philipp Horsch:
V posledních desetiletích jsme uchopili mnohá témata, u nichž jsme zčásti byli dokonce napřed před trhem. Například jsme se již v polovině 90. let začali zabývat hnojením k patě a hnojením pod horizontem výsevu. Kromě toho jsme se v té době již začali vypořádávat s víceúčelovostí strojů. Ještě dnes žijeme mnoha vývoji tehdejší doby. Myslím přitom nyní například na náš dávkovací systém. Sériový elektrický pohon byl tehdy v oboru zcela nový. Navíc jsme byli první na trhu, kdo si vystačil bez čechrací hřídele nad dávkovači. Dávkovací systém je stále ještě úspěšný a používá se ve vysokých počtech kusů. Již tehdy se ukázalo, že má tématika hnojení velký potenciál. V průběhu let bylo naším zaměřením stále dále pracovat na účinnosti hnojiva – a to v úzké spolupráci se zákazníky. Mnohé přitom vzniklo společně venku se zemědělci. Příkladem toho je, že jsou zatím všechny stroje na obdělávání půdy a secí stroje také schopné hnojení. Užitek pro zemědělce a životní prostředí stojí u nás odjakživa v popředí. Šetření zdrojů, zvýšení účinnosti a udržování zdraví rostlin jsou při tom velmi důležitými hledisky.

terraHORSCH: Stroje stále častěji vznikají ze spolupráce se zákazníky. Který Vás spontánně napadá k tématu hnojení?
Philipp Horsch:
Z této celé tématiky okolo hnojení před pár lety vznikl HORSCH Focus. Přitom se velmi rychle potvrdilo, jak velké potenciály vězí v tom, když spolupracujeme se zákazníky. 
Při vývoji stroje HORSCH Focus nás však také silně ovlivnilo téma StripTill. Již předtím jsme se intenzivně vypořádávali se StripTill výsevem kukuřice a prováděli k tomu i pokusy na našich vlastních plochách. Rychle nám bylo jasné, že právě cílené kypření a hnojení jsou hlavními přednostmi procesu. Sloučení StripTill a výsevu do jednoho stroje pak vedlo ke vzniku stroje HORSCH Focus. Zatím se stal HORSCH Focus v regionech s vysokými výnosy ve střední i východní Evropě jedním z nejdůležitějších secích strojů. Během vývoje stroje HORSCH Focus jsme však také zaznamenali, že ne vždy jsou všechna přání zákazníků v praxi realizovatelná.

terraHORSCH: Co bylo podmětem k tomu, zabývat se více tématikou hnojení?
Philipp Horsch:
Hnojením se v našem podniku zabýváme již od 80. let. Tehdy jsme prováděli první pokusy hnojení s močovinou při pěstování řepky a zaznamenali jsme, že lze kontaktním hnojením s malými množstvími hnojiva docílit velkého účinku. O pár let později jsme to popohnali dopředu se strojem Airseeder a radličkami Duett. Dokázali jsme aplikovat ještě větší množství hnojiva bez rizika poškození mladých rostlin. Především při jarním výsevu jsme pozorovali silné účinky. Současným trendem je, pokračovat v tomto způsobu při hnojení, nechceme ale množství hnojiva při výsevu zvyšovat Cílem je aplikovat hnojivo ještě přesněji k osivu. Zabýváme se dnes stále více speciálními otázkami okolo hnojení, které se vztahují i na jednotlivá stanoviště. Vícesložkové hnojení je také velké a aktuální téma, které neustále roste. Požadavky jsou přitom především regulovat vícesložková hnojiva specificky podle dílčích ploch a to pro každou jednotlivou složku. Před pár týdny jsem byl v Kanadě a vedl některé zajímavé rozhovory s našimi zákazníky o budoucnosti zemědělství. U tématu hnojení se jde podle představ kanadských zemědělců v budoucnu směrem ke hnojení s až pěti složkami. Pro mne to byla jasná známka toho, že se zemědělci znovu ve větší míře zabývají účinkem jednotlivých složek hnojiva. My jako podnik to samozřejmě musíme podchytit a zahrnout do svých budoucích vývojů.

terraHORSCH: Jak se podle Vašeho mínění v budoucnu podaří pracovat na poli ještě přesněji? 
Philipp Horsch:
Dotaz po větší přesnosti na poli přibývá ve všech oblastech. Další krok pro nás se nazývá RowControl. Ze zásady zde jde o SectionControl pro pneumatický secí stroj, aby jím bylo možné zmenšit oblasti překrytí na souvrati – tedy stát se přesnějším. Pracovali jsme zde na mnoha tématech, např. na segmentovaných rotorech dávkovačů a právě na naší distribuční hlavě RowControl, která připouští skutečné vypínání jednotlivých řádků pro secí stroje. Zamyslíme-li se nad tím, máme také možnost zapínat a vypínat bodově přesně hnojivo ve strojích s dvojitým zásobníkem nebo v zásadě vypnout hnojivo na okraji pole. Je přece veřejným tajemstvím, že pracujeme na pneumatickém rozmetadle hnojiv. To pak rovněž využije tuto techniku, čímž lze výrazně zvýšit přesnost na souvratích a překrývání. Abychom se ještě jednou vrátili k výsevu: Máme-li v budoucnosti plečkovat obiloviny, je přesnost na souvrati rozhodující. Přeseté oblasti způsobují při mechanickém ošetřování porostu vždy problémy. Mezery jsou vždy dobrým místem pro plevel a trávy. Seje-li se s RowControl, vyhne se člověk obojímu.

terraHORSCH: Která další témata jsou ovlivňovaná požadavky zákazníků?
Philipp Horsch:
K tématice optimální regulace hloubky výsevu intenzivně diskutujeme a vyměňujeme si zkušenosti s našimi zákazníky. Jde přitom o to, stále lépe dodržovat hloubky výsevu v silně proměnlivých půdách. Máme k tomu již první přístupy, které právě testujeme v praxi. Pokusy, které k tomu dosud proběhly, spočívají na půdních mapách. To znamená, že regulujeme hloubku s dříve vytvořenými aplikačními mapami. Dalším krokem je přirozeně vypracovat uzavřený regulační okruh, aby tento proces probíhal automaticky. Zde již existují zajímavé nápady s novou senzorikou, která umí rozpoznat strukturu půdy v seťovém lůžku.
Dalším důležitým tématem je ochrana rostlin. Poháněný novými technologiemi stojí přitom užitek pro zákazníky také absolutně v popředí. Se systémem BoomControl pro přesné vedení ramen neustále celosvětově určujeme měřítka, nejen v kvalitě aplikace, nýbrž i v účinnosti látek. Na základě silné poptávky zákazníků rozšiřujeme neustále portfolio výrobků v oblasti ochrany rostlin. S novým strojem HORSCH Leeb AX jsme ucelili segment tažených postřikovačů. Aktuálně pracujeme na velkém tandemovém postřikovači, abychom doplnili portfolio. V ochraně rostlin realizujeme momentálně nové koncepty na základě zpětných hlášení a hodnocení zákazníků. Dobrým příkladem je také naše kompletně nově vyvinutá platforma v oblasti samochodných strojů. Na jedné straně používáme nejmodernější komponenty a technologie v novém stroji Leeb PT. Na druhé straně je pro nás typickou metodou přístupu otevřít ihned dveře pro rozmanitost a vyvinout celou platformu různých samochodných strojů pro různé trhy. Na veletrhu Agritechnica toho odhalíme více.

terraHORSCH: Do jaké míry je pro Vás důležité specifické trhy a co s tím má co do činění zaměření na zákazníky?
Philipp Horsch:
Nakonec je to součástí naší DNA, že ve všech odděleních a oblastech zpracováváme velké množství témat a vědomě podporujeme připuštění rozmanitosti. Rozmanitost je důležitou součástí našeho podniku a v konečném efektu je největší známkou pravého zaměření na zákazníky. Nenabízíme zákazníkům standardní řešení, nýbrž je pro nás důležité přistupovat individuálně k celosvětově odlišným požadavkům. Rozšiřujeme se vědomě do rozmanitosti a do regionálních témat. Nadále pracujeme i u všech již existujících výrobků na dalších detailech.

terraHORSCH: Vznikla nová oblast techniky pro mechanické ošetřování porostu – jak se vám daří ji obdařit hned od začátku DNA HORSCH?
Philipp Horsch:
Mechanické odplevelování přece není nic nového a zabýváme se tím již několik let. S metodou přístupu je tomu u nás vždy tak, že se takovými tématy nejdříve zabýváme jen mimochodem. Někdy pak získáme poznatky, které vedou k tomu, že se s vývojem vypořádáváme intenzivněji. U mechanického odplevelování nám bylo od začátku jasné, že věc podchytíme sami. Nejdeme cestou, že odkoupíme podnik z tohoto oboru. Tak postupujeme trochu jinak než někteří konkurenti. Jen tak můžeme nabýt přesvědčení, že je konečný výrobek ovlivněný DNA HORSCH. Nejprve se u takových projektů zabýváme představami zemědělců, vnášíme však také svoje vlastní nápady. Vlivy zvenčí a vlivy zevnitř pak někdy vydají jasný obraz. Jakmile dosáhneme tohoto kroku, běží zbývající vývoj velmi rychle. Důležité pro nás přitom je, že sáhneme i po našich dlouholetých zkušenostech a tyto hned vneseme. Například u témat jako životnost, konstrukce rámu nebo také stabilita rámu čerpáme z velkého bohatství zkušeností. To celé je samozřejmě doplněno ještě agrotechnickými zkušenostmi. V oblasti bio je celkem důležité nechat vtékat zkušenosti, které získáváme na našich vlastních zemědělských plochách. Dále nás na cestě doprovází mnoho dobrých bio zemědělců, kteří myslí s námi a dodávají cenné přínosy. My coby podnik se při tom mnohé naučíme. Podle mého mínění na nás přijdou v budoucnu napínavé doby s velmi velkými šancemi pro všechny – zemědělce i výrobce zemědělské techniky.