Home » Vydání 18-2019

Vítejte

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

v roce 1969 se Brunhilde a Dankwart Horschovi nastěhovali jako nájemci spolu se svými dětmi do Sitzenhofu. Letos je to již 50 let, což je podnět k oslavám a ke zpětnému ohlédnutí. 50 let Sitzenhofu znamená 50 let hospodaření bez orby. Rodině se tehdy ostatní často posmívali za jejich vizi zdravé půdy, byla to však přesně ta myšlenka, která má dnes veliký význam. Vize zůstala stejná, avšak přesto, nebo dokonce právě kvůli tomu, se během těchto 50 let na statku Sitzenhof mnohé událo: ze zemědělského podniku se vyvinuly dva obchodní podniky – HORSCH Maschinen GmbH a BinTec (skladová a dopravní technika). Zemědělský podnik nadále existuje a specializoval se mezitím na polní hospodářství.

Změny v zemědělství, ale i v naší společnosti probíhají stále rychleji a my se jim jako podnik přizpůsobujeme. Již mnoho let se zabýváme nejen technickými tématy, ale i mechanickou likvidací plevelů, abychom byli schopni nabídnout odpovědi na otázky našich zákazníků. Je pro nás důležité testovat stroje v našem vlastním provozu AgroVation v České republice, ale být také v intenzivním kontaktu se zákazníky z celého světa a sdílet s nimi své zkušenosti.

Také v časopise terraHORSCH nastal po devíti letech jeho vydávání čas pro změny. Přepracovali jsme vzhled a udělali jej čtenářsky přívětivější. Navíc jsme rozšířili počet jazykových verzí. V současnosti se terraHORSCH publikuje v nákladu dalece přesahujícím 50 000 výtisků v devíti jazycích. Cíl terraHORSCH však zůstává i v novém designu stejný. Zprostředkovat našim zákazníkům zajímavé informace, poskytnout jim náhled do světového dění a tím je spojovat.

Přejeme Vám hodně zábavy při čtení.

Se srdečným pozdravem

Cornelia Horschová