Home » Vydání 23-2021 » Reportáže z provozu » Zaostřeno na Focus: Mariusz Podulka, PL

Zaostřeno na Focus

Po rozhodnutí pracovat bez použití pluhu většinou následuje další krok: omezení pojíždění přes pole, popř. kombinace obdělávání půdy a výsevu při jednom přejezdu. Jedním ze strojů, který to umí, je HORSCH Focus. Není zajímavý jen pro velké zemědělské provozy, ale stále více i pro středně velká rodinná hospodářství. To je případ i Mariusze Podulky; Focus byl po přechodu na bezorebné obdělávání půdy ideálním řešením pro jeho model hospodaření.

Mariusz Podulka vede jako majitel rodinnou farmu s cca 200 hektary čistého polního hospodářství. To znamená, že téměř všechny práce na poli zvládá sám. Jen během výmlatu mu pomáhá jeden pracovník nebo tchán se svozem obilí.
Farma leží ve Slezsku, na jihozápadě Polska. Průměrné srážky zde činí 600 až 700 mm a jsou tak opravdu vysoké. Na středně těžkých až lehkých půdách pěstuje zemědělec dvě hlavní plodiny: řepku a obilí. Hospodářství má několik lánů o velikosti 0,6 až 20 hektarů. Z toho důvodu se hospodář rozhodl pro třímetrovou verzi stroje Focus.

Hospodářství: vedeno majitelem, cca 200 hektarů
Lokalita: jihozápad Polska, Slezsko
Půdy: středně těžké až lehké půdy, cca 60 až 70 půdních bodů (polská klasifikace půd 3–4)
Poloha: většinou rovina, částečně kopcovité
Plodiny: ozimá pšenice, řepka, nově sója s odstupem řádků 30 cm namísto meziplodin

Jeho půdy se velmi dobře hodí pro bezorebné postupy. Poté, co Podulka převzal hospodářství po svých rodičích a rozšířil ho, rozhodl se, že nebude při obdělávání půdu obracet, a postupně začal omezovat pojíždění po poli. „Viděl jsem, že zemědělci bezorebnou techniku úspěšně používají ve velkých podnicích. Byl jsem přesvědčen, že tímto postupem můžu dosáhnout stabilních výnosů v hospodářství i já. A že zároveň dokážu udržet vysoký obsah humusu – a to s co nejmenšími pracovními náklady. V mém okolí jsem byl jedním z prvních zemědělců, kteří na bezorebné obdělávání půdy přešli,“ vysvětluje Mariusz Podulka, co ho k jeho rozhodnutí vedlo.
Tento polský zemědělec postavil svůj osevní postup na řepce a obilí, především pšenici. Letos měl 60 hektarů řepky, 110 hektarů pšenice a 30 hektarů sóji. Pěstování meziplodin chtěl na svých polích zavést vlastně kvůli tzv. greening postupům, po loňském testovacím provozu se však přece jen rozhodl i pro pěstování sóji. Se strojem Focus se dá po sóji set obilí přímo do strniště, aniž by se stroj ucpával velkým množstvím zbytků. Podle něho je sója dobrou možností, jak rozšířit osevní postup, a zároveň je snazší po sóji vyset opět hlavní plodinu.

Odkoukáno od souseda

Focus však nebyl na začátku hlavní volbou tohoto zemědělce. Nejdříve pracoval se svým starým secím strojem a radličkovým kypřičem. Toto řešení však vyžadovalo určité náklady – potřeboval dva tahače a dva řidiče. Následující rok pověřil Mariusz Podulka hlubokým kypřením a setbou jeden zemědělský provoz – a ten to se svým strojem zvládl v rámci jedné pracovní operace. V následujících třech letech pak otestoval tři různé secí stroje. Skutečně spokojený s výsledky však nebyl. Až pak jeden soused, velkoprovoz, pro něj řepku a pšenici vysel strojem HORSCH Focus 6 TD. To bylo to řešení, které Mariusz Podulka hledal: „To, jak rostliny vzešly, mě plně přesvědčilo. Navíc stroj během jednoho přejezdu zvládl tři pracovní operace: obdělání půdy, hnojení a výsev. To je pro mě velmi důležité. Pracuji sám a tato technika se pro mou situaci velmi dobře hodí,“ vysvětluje zemědělec.
Také kvůli svým drobně strukturovaným polím potřebuje Mariusz Podulka stroj, který bude jednak dobře ovladatelný, jednak dostatečně velký, aby dokázal plynule kypřit a osít větší plochy. „Když jsem se prodejce zeptal na Focus s pracovním záběrem tři metry, řekl mi, že si není jistý, jestli tento menší stroj dostane. Nakonec jsem musel čekat tři roky. Ale nelitoval jsem toho. Konečně jsem našel stroj, se kterým dokážu všechny svoje pole kompletně obdělat sám. V této první sezóně jsem zvládl už více než 220 hektarů,“ říká zemědělec s hrdostí.

Se třemi metry na 200 hektarů

HORSCH Focus 3 TD má zásobník na hnojivo o objemu 2 100 litrů a zásobník na osivo o objemu 1 400 litrů. Podle Mariusze Podulky jedno naplnění úplně stačí pro obdělání velké části jeho pozemků. Protože jeho pole jsou od sebe často vzdálená několik kilometrů, je pro něj důležité, aby mohl lán dokončit. Navzdory na první pohled malému pracovnímu záběru dokáže zemědělec oset za den až 20 hektarů. Setí se strojem Focus navíc znamená, že se půda zkypří a přesně se aplikuje hnojivo. Dvě pracovní operace se tím ušetří. Také přesné umístění hnojiva je pro hospodáře velmi důležité, protože tak je rychle dostupné pro rostliny.

Radličky u HORSCH Focus mohou pracovat do hloubky až 30 centimetrů. K tomu je samozřejmě zapotřebí traktor s dostatečným výkonem. Mariusz Podulka si nejdříve nebyl jistý, zda se svým New Holland T7.170 dokáže udržovat optimální pracovní rychlost. Po prvních hektarech se však ukázalo, že tažný výkon je na většině lánů plně dostačující. „Na rovných plochách stačí pro hloubku do 21 cm při pracovní rychlosti 10 až 11 km/h 170 PS,“ potvrzuje hospodář. Přesto Mariusz Podulka do budoucna přemýšlí o větším tahači, aby mohl i na lánech se středně těžkou půdou a kameny bez problémů pracovat při 10 km/h. Také tam se osvědčuje robustní konstrukce Focusu. „Sousedé mi říkali, že když na mých kamenitých polích pracuji s Focusem, zní to jako malá exploze. Ale doposud jsem nezlomil ani radličku,“ směje se Mariusz Podulka.
Některé lány jsou vzdáleny až 30 kilometrů od statku. Pro hospodáře je tak důležité, aby se dal Focus 3 TD snadno připravit pro práci i přepravu. Hnací mechanismus traktoru je dimenzován pro maximální rychlost 50 km/h. Proto si Mariusz Podulka zezačátku dělal trochu starosti s výškou Focusu. Ale díky velkému pneumatikovému pěchu je stroj při jízdě velmi stabilní.

Do obdělaného strniště nebo… přímo

Dalším plusovým bodem stroje Focus je podle Mariusze Podulky možnost set řepku za určitých podmínek i přímo do strniště po obilí. Od prvního roku, co Mariusz Podulka stroj používá, provádí už jen jednu nebo dvě pracovní operace. Hned po kombajnu použije diskový podmítač a poté znovu už jen Focus. Výsev řepky přímo do krátkého strniště po obilí fungoval skvěle. Ozimá pšenice se vysela pozdě, po 10. říjnu, se 100 kilogramy hnojiva ke kořenům. Přesto to vypadá, že rostliny vzešly skvěle. „Lépe než na sousedních polích, která byla zoraná,“ komentuje to Mariusz Podulka hrdě. Na základě těchto zkušeností nový secí stroj hospodáře přesvědčil, a tak už na všech polích používá pro setbu jen Focus. Starý secí stroj už nepoužívá. „To, že po výmlatu vyjedu se stroji na pole už jen dvakrát, je samozřejmě šetrné k půdě. Pro mě to ale také znamená, že pohodlněji dokážu oset všechna svá pole,“ shrnuje Mariusz Podulka.

To všechno a samozřejmě také přesné hnojení jsou pro tohoto zemědělce ze Slezska hlavním faktorem, který zajistí, že rostliny vzejdou stabilně a rovnoměrně – a to je základ pro spolehlivé a vysoké výnosy.

Přímé setí se strojem Focus má smysl, pokud je na poli jen málo zbytků. O to se Mariusz Podulka stará v prvním kroku obdělávání, tzn. po výmlatu. Protože tak vytvoří velmi dobré podmínky, může hospodář bez problémů použít hroty radliček LD. Na středně těžkých a lehkých půdách Mariusze Podulky se tyto radličky opotřebovávají jen málo. Náklady na údržbu jsou tak jen velmi nízké – to pro zemědělce představuje další důvod, proč Focus používat.

Touch 1200 pro všechno

Pro ovládání stroje Focus 3 TD si tento polský zemědělec vybral největší terminál Touch 1200, a to z jednoho prostého důvodu: Používá ho také k ovládání postřikovače, který sice není od společnosti HORSCH, ale je vybaven rozhraním Isobus. Může tak ušetřit další náklady. V kabině traktoru se nachází jen jeden terminál a hospodář může tahač, který nedisponuje vlastním terminálem, bez problémů používat pro všechny stroje. Díky možnému rozdělení obrazovky může při práci současně vidět nastavení secího stroje a po připojení postřikovače i kartu, která zobrazuje jeho polohu a obdělanou plochu. Rovněž odpojení stroje je podle Mariusze Podulky bezproblémové. Jeho hodnocení: „Jednoduše použitelný stroj – co se týče ovládání i údržby.“ Také výměna secí lišty je rychlá a plynulá. Se secí lištou s odstupem řádků 30 cm se dá velmi dobře vyset nejen řepka. Systém skvěle funguje i u sóji.