Home » Vydání 23-2021 » Aktuality » Pásová aplikace postřiku s plošným postřikovačem

Pásová aplikace postřiku s plošným postřikovačem

V minulém vydání terraHORSCH jsme představili projekt pásové aplikace postřiku pomocí plošného postřikovače. V různých lokalitách jsme zkusili použít techniku, u níž se nápravový čep ovládal pomocí kamery nebo GPS a tryska byla během aplikace vedena nad řádkem rostlin. Zemědělci však v praxi s dobrým úspěchem používají také zařízení bez řídicího systému.

V prvním roce projektu probíhaly zkoušky především na rovném terénu a ty se pak vyhodnocovaly. Pro použití v praxi z nich vyšla šířka pásu 20 cm. Někteří zákazníci už ale s velkou přesností a za optimálních podmínek používají u svých řádkových kultur herbicidy s menší šířkou pásu. Pás vpravo a vlevo vedle řádku, ve vzdálenosti minimálně 5 cm, byl při zkoušce schopen usnadnit mechanickou regulaci plevele mezi řádky pomocí plečky. Tato bezpečnostní vzdálenost 5 centimetrů od plodiny dokázala zajistit dobrou efektivitu s relativně malou ztrátou rostlin. Letos, kdy mechanická likvidace plevele byla kvůli počasí náročná, představoval tento postup spolehlivou ochranu před konkurenčním tlakem i pro plodiny v blízkém okolí.

V dalším kroku jsme zkušební plochy rozšířili do kopcovitého terénu. Na nich jsme letos kontrolovali především přesnost výsevu. Výsledky měření byly v polohách na svahu u jednotlivých šířek proměnlivé. Jak se dalo očekávat, výsev bez ovládání pomocí RTK u tohoto postupu, stejně jako na rovných plochách, odpadá. Ale s RTK se ukázalo, že přijímač v blízkosti secí botky, tedy vzadu na stroji, je pro řízení v kopcovitém terénu velkou výhodou.

S těmito zkušenostmi vstupujeme do dalšího roku zkoušek. Navíc chceme pásový postřik na základě různých dotazů rozšířit na další řádkové a objemné kultury (např. brambory nebo jiné druhy zeleniny). Platí, že v nové sezóně zařadíme také nápady a inovativní řešení pro jiné rozestupy řádků, např. 50 nebo 75 cm, a budeme sbírat další zkušenosti. Na podzim jsme se v rámci projektu zaměřili na téma trysek. Výrobci trysek vyvíjí pro tuto oblast použití speciální pásové trysky. Při našich zkouškách jsme mohli otestovat trysky RowFan 40-02E a na některých polích využít i detekční systém společnosti AgroTop. Kromě toho jsme na podzim společně s institutem Juliuse Kühna prováděli měření pro snížení úletu u trysek. Výsledky očekáváme v roce 2022.

Pro dosažení určité variability u šíře pásu jsou k dispozici krytky trysek s dvěma různými zarážkami (7°a 45°). Podle úhlu sklopení je tak s tryskou 40° a se vzdáleností cílové plochy 30 až 40 cm možné dosáhnout šířky pásu od 20 do 30 cm.

S touto metodou by bylo možné výrazně redukovat použití herbicidů u řádkových plodin, a přitom regulovat konkurenční tlak v blízkém okolí plodin. Zemědělci tak tento postup stále častěji zařazují do svých provozů.
Ve spolupráci s našimi partnery se v rámci projektu OptiKult chceme dále věnovat bezpečnému použití, nákladům a rizikům především v polohách na svahu. O pokračování projektu Vás budeme i nadále informovat.

Partner projektu: