Home » Vydání 23-2021 » Aktuality » Mobilita v kombinaci s účinností: HORSCH Taro

Mobilita v kombinaci s účinností

Secí lišty Taro 6 SL se používají v kombinaci s čelním zásobníkem HORSCH Partner neseným vepředu na traktoru. Zásobník o objemu 1 600 nebo 2 200 litrů zajišťuje, že je hmotnost u celé soupravy optimálně rozložena.

Při vývoji HORSCH Serto jsme poměrně rychle zjistili, že na trhu existuje poptávka po stroji, který neponese žádné čelní nástroje a bude vybaven výhradně pro setí. Velký zájem o něj byl zejména v málo strukturovaných regionech a u ekologicky hospodařících provozů – i co se flexibilního nastavení rozteče řádků týče. Na základě těchto požadavků bylo stanoveno, že musí vzniknout kombinace pěchu a secích botek. Různá provedení pěchu zajišťují rovnoměrné utužení půdy a tím stejné podmínky pro každou secí botku. Pro každé zrno jsou tak vytvořeny identické podmínky, díky čemuž jsou zrna přesně uložena a rostliny na poli vzchází rovnoměrněji.

Stroj Taro 6 SL je vybaven pěchem RollFlex nebo trapézovým kruhovým pěchem, secími botkami TurboDisc 3. generace a může být doplněn zajímavými volitelnými možnostmi tak, aby se dal přizpůsobit individuálním potřebám zákazníků. Pro stroj je charakteristická nízká vlastní hmotnost, která při pracovním záběru 6 metrů činí cca 3 000 kg (v závislosti na vybavení). Díky vysoké variabilitě rozestupů řádků, např. 12,5 cm; 15 cm; 25 cm a 30 cm, se dá Taro SL individuálně přizpůsobit každému místu nasazení. HORSCH Partner s vypínáním jednotlivých polovin a volitelné hadicové propojení dvou věží rozdělovače umožňují jednoduše změnit rozestupy řádků z 12,5 cm (15 cm) na 25 cm (30 cm). Přímá konstrukce s tříbodovým závěsem a obecně velmi krátká, lehká secí lišta zabraňují tahu do strany při setí ve svahu. To je zajímavé zejména u velkých roztečí řádků, protože je to výchozím předpokladem pro precizní mechanickou likvidaci plevele pomocí plečky. Díky perfektnímu uložení osiva a rozdělení přípravy seťového lože a výsevu je Taro SL obzvláště zajímavý pro provozy hospodařící metodou Hybrid Farming nebo provozující ekologické zemědělství.

Navíc v letech s malým množstvím srážek je díky odsazenému postupu, tedy oddělenému obdělávání půdy a setbě, možné najít nový optimální časový úsek pro výsev.

Taro HD je na rozdíl od Taro SL vybaven pneumatikovým pěchem. Ten zajišťuje optimální vedení v hloubce, produkci jemnozemě a zpětné utužení půdy. O uložení osiva se zde stará secí botka PowerDisc. Tato dvoukotoučová botka s rovnoběžníkovým zavěšením vyvíjí velmi vysoký přítlak, až 150 kg na jednu botku. Kvůli tomu a také kvůli vyšší vlastní hmotnosti Taro HD oproti Taro SL se tento stroj používá především na těžkých, částečně hrubých půdách.

Zprávy z praxe: Johann Grötzinger, ekologické hospodářství, Dolní Bavorsko

Johann Grötzinger se po absolvování civilní služby u záchranného sboru zapojil do chodu rodinného hospodářství, které se, jak je pro tento region typické, věnuje smíšenému zemědělství. Rodinný podnik přešel už v roce 1989 na ekologické hospodaření. Aktuálně se zabývá polním hospodářstvím, má bioplynovou stanici a zavedený velmi rozmanitý, speciální osevní postup – s cílem odlišit se od širokých mas. Pro pěstování polních plodin využívá při setbě kombinaci Taro 6 SL, čelního zásobníku Partner FT a Maestro 9 RX:

„V našem hospodářství „Voi Guad BIO“ pěstujeme mnoho různých plodin, mimo jiné špaldu, cukrovou kukuřici, oves, len, hrách a další. Pro jednocení cukrové kukuřice jsme si společně s ještě jedním hospodářstvím koupili Maestro RX od společnosti HORSCH s roztečí řádků 75 cm a AutoForce*.

 

* Regulace přítlaku na secí botku HORSCH AutoForce dovoluje uživateli neustále automaticky upravovat přítlak na secí botku podle navolených parametrů. Permanentně se tak vyrovnávají rozdíly mezi půdami, resp. různé půdní podmínky). Stroj Maestro používáme hlavně pro setí cukrové kukuřice. Cukrová kukuřice je velmi choulostivá. Zrna mají málo škrobu a tím málo energie pro vzejití, což klade vysoké požadavky na techniku. S naším předchozím strojem jsme nedokázali zaručit takové setí, aby vzešla dobře. Se strojem Maestro jsme však získali vynikající techniku pro jednocení a velmi přesné uložení zrna do seťového lože – rostliny tak na poli dobře vzejdou. A výsledky sklizně jsou teď velmi uspokojivé.

Od letošního roku máme Taro 6 SL se zásobníkem Partner 2000 FT. Dvoukomorový zásobník můžeme velmi dobře využívat pro různé směsi, například ozimý hrách a triticale nebo jetel v kombinaci s elementární sírou jako hnojivem. Prostředí kolem osiva se tak trochu okyselí a jemné kořínky mohou z půdy lépe vstřebávat mikroživiny, což vede k rychlejšímu a lepšímu vývoji rostlin.
S dvoukomorovým zásobníkem máme spoustu možností, jak používat dvě složky, což mě osobně velmi těší, protože můžu odděleně dávkovat dva různé druhy osiva, jemnozrnné i hrubozrnné. Aplikační množství tak vždycky stoprocentně odpovídá a je perfektně přivedeno k secí botce, aniž by se muselo předem smíchat nebo se samo v zásobníku rozdělovalo.
Taro 6 SL s volitelným hadicovým propojením bych chtěl využívat především při pěstování sóji s dvojitou roztečí řádků, u všech ostatních plodin pracuji s normální roztečí. Ale i u nich chceme v budoucnu zkoušet další nápady a realizovat je.
Na stroji Taro velmi oceňuji ještě jednu věc: některá naše pole jsou sice opravdu pěkná a rovinatá, máme ale také hodně malé, nehomogenní plochy. Se strojem Taro se na nich velmi dobře manévruje a je rychle připraven k použití. K nastavení hloubky setí nebo přítlaku na botku tak nepotřebuji tolik času.
Před Tarem jsme měli univerzální tažený secí stroj s kotouči. Vysoká manévrovatelnost a rychlá připravenost k použití, ale i nové možnosti falešného seťového lůžka mě velmi rychle přesvědčily o výhodách této nové techniky.
Sice teď mám kvůli přípravě seťového lůžka jednu pracovní operaci navíc, ale při setbě s traktorem o výkonu 160 PS a secí lištou o šířce 6 metrů spotřebuji jen 3 až 4 l pohonných hmot na hektar. Díky setbě v ideálním časovém okamžiku mám vždy pěkné seťové lůžko, optimální podmínky pro klíčení a rostliny velmi dobře vzejdou. To všechno tu jednu pracovní operaci navíc vykompenzuje. Díky trapézovému kruhovému pěchu se daří i setba do seťového lůžka, které není pro bavorské poměry úplně perfektně připravené.

Kombinace strojů, kterou v hospodářství aktuálně používáme, je pro nás ideální: můžeme s ní realizovat vše, co chceme. A jsme velmi dobře vybaveni i pro budoucí výzvy.“