Home » Wydanie 20-2020 » ZE śWIATA » Maszyny dla Kazachstanu

Maszyny dla Kazachstanu

Rolnictwo w Kazachstanie rozwija się bardzo pozytywnie. Jednak przepaść między tradycyjnymi a ultranowoczesnymi i innowacyjnymi gospodarstwami ciągle się powiększa. HORSCH od wielu lat odnosi sukcesy w Kazachstanie. Również tutaj kluczem do sukcesu jest indywidualizacja klienta we współpracy z silnym partnerem handlowym CT Agro.

Areał rolniczy w Kazachstanie wynosi 22,5 mln ha. Udział poszczególnych upraw w 2020 roku sytuował się na poziomie: pszenica – 11,4 mln hektarów, jęczmień – 2,8 mln hektarów, uprawy oleiste (len, słonecznik, rzepak, gorczyca) 3,0 miliony hektarów, rośliny strączkowe – 218 000 hektarów, owies i kukurydza – 252 000 hektary, ryż –102 000 hektary. Pozostała część to ok. 3,5 miliona hektarów warzyw i użytków zielonych. Udział lnu jest stosunkowo wysoki, ponieważ daje się on łatwo sprzedać i doskonale wpisuje się w płodozmian. Ze względu na ogromną presję szkodników udział rzepaku spadł do około pół miliona hektarów.

Ze względu na warunki klimatyczne, uprawiane są głównie letnie rośliny w bardzo wąskim oknie czasowym: od siewu przypadającego najczęściej na początek lub połowę maja do zbiorów w sierpniu i wrześniu. Kluczowym warunkiem sukcesu w Kazachstanie jest przede wszystkim optymalny czas rozpoczęcia siewu, ponieważ od początku maja temperatury bardzo szybko rosną, a resztę robi wiatr, wysuszający pola. Dlatego ważne jest, aby dokładnie trafić w dzień, w którym można po raz pierwszy wjechać na pole, nadal znajdując w glebie wystarczającą ilość wody zapewniającej dobre warunki kiełkowania. Dlatego siew zwykle odbywa się między 10 a 25 maja. Z reguły rozpoczyna się wysiewem lnu, a następnie pszenicy. Im później następuje wysiew, tym głębiej należy siać, aby nie stracić kontaktu z wilgotną glebą. To z kolei odbija się negatywnie na plonach, ponieważ wówczas rośliny od samego początku muszą włożyć wiele energii we wzrost. Średni plon pszenicy w Kazachstanie wynosi od 2 do 3 ton z hektara.Te wyzwania dobitnie pokazują/uwypuklają różnicę między nowoczesnymi gospodarstwami z zachodnimi maszynami a tradycyjnymi gospodarstwami ze starym parkiem maszynowym. Te ostatnie często zbierają średnio zaledwie około jednej tony z hektara, podczas gdy profesjonalne gospodarstwa mogą czasami przy sprzyjającej pogodzie i wystarczającej ilości wody osiągnąć 6 ton.
Głównymi odbiorcami kazachskiej pszenicy są głównie Iran, Afganistan i Chiny, a len, ze względu na dobrą cenę, jest często sprzedawany do Niemiec i Belgii.

Niewyobrażalne powierzchnie

Pozytywny rozwój rolnictwa w Kazachstanie można przypisać m.in. temu, że po zamknięciu starych dużych gospodarstw wiele pól było dostępnych dla potencjalnych nabywców. Od tego czasu inwestorzy coraz częściej stawiają na nowoczesne maszyny importowane z zachodu. HORSCH koncentruje się głównie na północy i wschodzie kraju, podczas gdy prostsze maszyny pochodzące z Chin znajdują swoich klientów na południu.
Centralny Kazachstan to głównie pustynie i stepy. Przeciętny klient firmy HORSCH na północy ma około 40 000 hektarów ziemi uprawnej, podczas gdy mały kazachski rolnik pracuje na około 2000 hektarów. W dużym gospodarstwie obszar rolny sięga gigantycznych powierzchni rzędu 500 000 ha.
Zachętą do inwestowania w rolnictwo w Kazachstanie były również dobre ceny zboża w tamtym regionie, wynoszące około 200 dolarów za tonę pszenicy. Doprowadziło to do dużych nakładów w nowoczesne maszyny, co z kolei przełożyło się na dalszy wzrost zysków i kolejneinwestycje. Jednak ponieważ nadal istnieje tam wiele gospodarstw, które korzystają z technologii lat 60. i praktycznie nie stosują nawozów ani środków ochrony roślin, kraj ten wciąż ma duży potencjał wzrostu. Zmiany strukturalne idą zatem pełną parą.
Nawet jeśli w ostatnich latach było więcej deszczu, w kraju tym dominują susze. Dlatego prawie wszystkie pola uprawiane są w siewie bezpośrednim przy jednoczesnym nawożeniu. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne tego państwa, jest to jeden z gwarantów wysokich plonów. 90% wszystkich klientów firmy HORSCH w Kazachstanie kupuje odpowiednie do warunków siewniki: przede wszystkim siewnik Sprinter 15 NT. Po pierwszych doświadczeniach na tych polach HORSCH bardzo szybko dostosował jego wyposażenie do potrzeb tamtejszych klientów.
I tak siewnik ten o szerokości 15 m jest dostępny do nawozów stałych i płynnych. Każdy klient ma możliwość zakupu maszyny, która jest specjalnie dostosowana do jego potrzeb, jego gleb i warunków klimatycznych. Ta filozofia HORSCHA jest również tajemnicą jego sukcesu w Kazachstanie. Rozsiewanie, a przede wszystkim perfekcyjne umieszczanie nawozu od razu podczas wysiewu nasion to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na zwiększenie plonów w Kazachstanie. Avatar 18 SD spełnia te warunki również dzięki zbiornikowi podzielonemu na trzy części.
Wiele zapytań ofertowych dotyczy siewników punktowych HORSCHA z nową generacją dozowników AirSpeed. Ich sprzedaż jeszcze bardziej utrwali sukces technologii siewu w tym kraju, ponieważ w Kazachstanie duża wydajność powierzchniowa ma decydujące znaczenie w siewie punktowym ze względu na krótkie okno czasowe i wyjątkowo duże pola.

Niezawodny partner handlowy

Również sprzedaż opryskiwaczy nabiera tempa. Nowa generacja Leeb 6.280 PT już pracuje na polach w Kazachstanie i osiąga ogromną wydajność – do 1000 hektarów dziennie. W tym sezonie pojedyncze maszyny opryskały już około 30 000 ha powierzchni. Na ziemiach kazachskich uprawa gleby odbywa się w bardzo ograniczonym zakresie– w tym częściej w gospodarstwach pracujących według zachodniego modelu. Uprawa gleby obejmuje np. przygotowanie łoża siewnego kompaktową broną talerzową Joker RT. Bardzo rzadko klasyczną uprawę gleby wykonuje się jesienią. Jeśli już, to stosuje się w tym celu Tiger MT lub Tiger LT. Tych kultywatorów używa się również do uzdatniania ugorów.
Nawet jeśli w gospodarstwie w dużym stopniu stawia się na siew bezpośredni, to ukierunkowana, intensywna uprawa gleby eliminuje problemy strukturalne na problematycznych obszarach.

Bardzo dobre partnerstwo z CT Agro również przyczyniło się do sukcesu HORSCHA. Ten dealer ma swoje placówki w całym Kazachstanie (zob. mapa), a swoje obroty generuje głównie dzięki maszynom fabryk Claas i HORSCH.
Współpraca z CT Agro rozpoczęła się dziesięć lat temu sprzedażą Sprintera 24 NT, który jako pierwszy został dostosowany do warunków panujących w kraju. Tajemnica ich sukcesu tkwi w bardzo nowoczesnych maszynach, a także w dostosowanym indywidualnie do potrzeb klientów doradztwu i doskonałym serwisie zapewnianym przez sprzedawcę, co prowadzi do postępującej modernizacji rolnictwa.