Home » Wydanie 20-2020 » Z ŻYCIA FIRMY » Zakończenia roku i uhonorowanie wieloletnich pracowników

HORSCH wyróżnia wieloletnich pracowników

Na grudniową imprezę zakończenia roku „HORSCH 2019” do Hali Wolności w Hof przybyli pracownicy ze wszystkich niemieckich fabryk firmy oraz z zagranicy. To była dobra okazja do honorów i pożegnań  niektórych pracowników i wygłoszenia mów pożegnalnych.

Dziesięć lat pracy:

HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Alexander Joerg, Christian Schlegel
HORSCH Industrietechnik GmbH: Torsten Stehfest
HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Daniel Beier, Robert Eberhard, Verena Huber, Marco Köppel, Richard Loibl, Bernhard Reseneder, Rudolf Seminerio, Anton Wanderwitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Raphael Barbalace, Nikolaj Braun, Christian Eichenseer, Otto Hirthammer, Juergen Hoffmann, Manfred Koebler, Bernhard Koenig, Alexander Markl, Kerstin Mehlhorn, Michael Meier, Jürgen Muschler, Erich Scheuerer, Alois Schneuer, Andremann Andreas Welde, Sandra Wiesenbacher
HORSCH do Brasil: Stefan Vorwerk
HORSCH Serbia: Sasa Vuckovic
HORSCH Ukraina: Olena Andreieva, Taras Runtsiv

Dwadzieścia pięć lat pracy:

HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Dietmar Adler, Franz Baier, Horst Keller, Freddy Linzmaier, Anatoli Penner, Torsten Szameit, Christine Tischner, Heike Wolf

Czterdzieści lat pracy:

HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Angelika Milbich

Przejście na emeryturę:

Pożegnano również dziesięciu pracowników przechodzących na emeryturę, w tym:

HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Jörg Krokowski, Günther Schnelle
HORSCH Industrietechnik GmbH: Wolfgang Pfeifer, Lutz Tretbar, Thomas Ulke, Hans-Joachim Lehmann
HORSCH Leeb Application Systems GmbH: Josef Fischer, Herta Pitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Alexander Riebel, Waldemar Will

Kierownictwo podziękowało wszystkim za zaangażowanie i życzyło wszystkiego dobrego na nadchodzącej emeryturze.

Wykształcenie zawodowe:

Również w 2019 roku uczniowie zawodu w HORSCHU osiągnęli świetne wyniki egzaminacyjne. Jeden z nich – Nasrollah Ibrahimi został odznaczony za wybitne osiągnięcia: okazał się najlepszym specjalistą w Izbie Przemysłowej w Górnym Palatynacie w dziedzinie technologii metali.