Home » Vydání 26-2023

Vítejte

Vážení čtenáři,

Různá témata, která nás provázejí již léta, se stávají stále konkrétnějšími, stále více se prosazují nebo se stávají normou.

O změně klimatu mluvíme již léta. I letos to pociťujeme: po dobrém začátku pro ozimé obiloviny – chladném a vlhkém počasí až do poloviny května – nyní zažíváme v mnoha oblastech západní Evropy další suché období. V kukuřičném pásu USA je počasí velmi podobné: chladno a vlhko na konci jara a nyní dlouhotrvající sucho. Již nyní víme, že v mnoha regionech dojde ke ztrátám na výnosech.

Válka mezi Ukrajinou a Ruskem pokračuje v nezmenšené míře. Její konec je v nedohlednu. To má vliv i na sklizeň obilí.

Změna klimatu nás nutí pracovat na střídání plodin a nových zemědělských postupech. Ekologicky šetrné pracovní metody se stávají normou. Hledají se kreativní řešení, aby bylo možné i nadále ekonomicky provozovat zemědělské podniky. Některé přístupy vám v časopise terraHORSCH představíme.

Doufám, že se vám toto nové číslo bude líbit.

Vaše
Cornelia Horsch