Home » Wydanie 21-2020 » Aktualności » Nowe możliwości: Maestro SV oraz SX

Nowe możliwości: Maestro SV oraz SX

Maestro SX i SV zastąpią Maestro SW. Thomas Murr (dział Sales Support, Wsparcie Sprzedaży – siew) oraz Michael Bindl (PU Planting, Siew Punktowy – zarządzanie produktem) opisują poniżej jeden z największych i najpotężniejszych siewników punktowych.

Wymagania stawiane na całym świecie nowoczesnym maszynom do siewu precyzyjnego są bardzo złożone. Ze względu na duże różnice między poszczególnymi regionami pod względem klimatu, gleby, a także struktur gospodarstw, maszyny te muszą wpisywać się do danych warunków. W rezultacie żadna inna maszyna HORSCHA nie musi być aż tak wszechstronna i zindywidualizowana jak Maestro.

Coraz więcej życzeń dotyczących opcji wyposażenia pochodzi od samych rolników. W znacznej mierze to właśnie one wpłynęły na nową generację Maestro SV i SX. Różnica między siewnikiem SV i SX dotyczy różnych funkcji dwóch nowych podajników. Oba systemy dozujące zostały już szczegółowo opisane w ostatnim wydaniu terraHORSCH w raporcie na temat Maestro CV i CX. W obu systemach AirVac (V) i AirSpeed (X) w celu uniknięcia siewu podwójnego nie stosuje się konwencjonalnego skrobaka, ale separator, który jest uniwersalny dla wszystkich kultur i nie wymaga indywidualnego ustawiania. Dzięki temu uczyniono duży krok w kierunku jeszcze prostszej i bardziej niezawodnej obsługi maszyny. W systemie AirVac ziarno po pojedynkowaniu spada w glebę przez rurę spustową. Następnie są one przechwytywane i osadzane przez rolkę pozycjonującą. W systemie AirSpeed ziarna są wychwytywane przez strumień powietrza i przepuszczane przez rurę strzałową z dużą prędkością do bruzdy siewnej, a następnie chwytane i osadzane. Oba systemy mają inne zalety dostosowane do różnych warunków pracy, o czym opowiada Philipp Horsch tego numeru TerraHorsch.

W zależności od szerokości roboczej i liczby rzędów dostępne są dwa różne wozy siewne do Maestro SV i SX. Oba wozy są wyposażone w centralne doprowadzanie nawozu i nasion. Nawóz jest aplikowany za pomocą sprawdzonej horschowskiej technologii dozowania i transportowany pneumatycznie do rzędów, a następnie rozprowadzany. Materiał siewny jest transportowany indywidualnie z centralnego zbiornika za pomocą systemu MTS (Main Tank Supply System) do rzędów w zależności od potrzeb i tam udostępniany do siewu. Zaletą tego systemu jest szybsze i łatwiejsze napełnianie maszyny materiałem siewnym oraz brak nieregularnego opróżniania poszczególnych rzędów dzięki SectionControl lub włączaniu ścieżek technologicznych. Jednak w przyszłości tematem rozmów staną się również małe pojemniki na nasiona umieszczone bezpośrednio na sekcjach siewnych. Te małe pojemniki zostaną zabudowane w połączeniu z systemem MTS. W zależności od kultury i rozmiaru nasion można będzie pracować ze zbiornikiem centralnym lub z małymi pojemnikami sekcyjnymi. Nasiona wielkoziarniste, takie jak kukurydza, słonecznik lub fasola, są konwencjonalnie dozowane do rzędów za pomocą systemu MTS, podczas gdy rośliny drobnoziarniste, takie jak na przykład rzepak lub burak cukrowy, można napełniać bezpośrednio do pojemników rzędowych. W przypadku tych upraw nie jest wymagana duża objętość centralnego zbiornika o pojemności 2000 litrów. Poza tym nie ma możliwości zakupu tych nasion w większych objętościach, dlatego często logistycznie łatwiej jest napełnić bezpośrednio pojemnik sekcji wysiewającej. Małe zbiorniki rzędowe są już testowane na pierwszych modelach SV i SX dla sezonu siewnego 2021 / i ukażą się wiosną w sezonie siewnym. Istniejącym już maszynom z systemem MTS zostanie zaoferowany zestaw modernizacyjny, w którym pojemnik rzędowy będzie zainstalowany w miejscu czarnej pokrywy dozownika. Kombinacja systemu centralnego dostarczania nasion i małych pojemników rzędowych nie jest jeszcze oferowana w Europie.

Różne wozy nasienne

Oprócz zaopatrzenia w nasiona pojemność zbiorników jest również ukierunkowana na uniwersalną przydatność do wszystkich upraw i prostą, niezawodną pracę bez konieczności przebudowy elementów. Dlatego też pneumatyczna śluza dozująca z serii Maestro SW nie będzie już instalowana w systemie MTS. W SV i SX zostaną zastosowane nowe śluzy rozdzielcze wykonane z tworzywa sztucznego. Zwiększa to niezawodność działania systemu, nawet w przypadku nieforemnych, kanciastych nasion, takich jak kukurydza zębata lub bardzo duże nasiona o dużej masie tysiąca ziaren, takich jak fasola. Również w przypadku drobnych nasion nie jest już potrzebne wymagane dotychczas specjalne sito i nie trzeba ich już wkładać do pudełka. W rezultacie można osiągnąć znaczne uproszczenie i bardziej niezawodne działanie systemu dla różnych kultur i różnej jakości materiału siewnego.
Dodatkowe innowacje dotyczą wielkości samych wozów siewnych. Wozy siewne siewników do szerokości 18 m, takich jak Maestro 24,75 SV / SX lub 36,50 SV, bazują na znanym wozie siewnym Maestro SW. Na sezon 2021 można zamawiać maszyny w dwóch różnych podziałach: klasyczny 9000 l na 7000 l nawozów i 2000 l nasion, który zaleca się do klasycznych upraw takich jak kukurydza i słonecznik. Z kolei podział na 5000 l nawozu i 4000 l pojemności nasion sprawdza się w przypadku wysiewu kultur o dużych nasionach i dużej gęstości siewu, np. do wysiewu roślin strączkowych takich jak soja lub bobik. Ta opcja zbiornika jest również interesująca/ korzystna dla gospodarstw, które chcą aplikować niewielkie ilości nawozu bezpośrednio do ziarna w bruzdę siewną. W takim przypadku siewnik zamawiany jest bez dodatkowych redlic nawozowych. Nawóz jest wtedy aplikowany bezpośrednio do bruzdy siewnej przy pomocy kontaktowego urządzenia nawozowego z separatorem powietrznym, dzięki czemu może być szybko wchłonięty przez młode, rozwijające się rośliny. W dłuższej perspektywie ta opcja podziału wozu nasiennego ma zostać wdrożona we wszystkich maszynach z serii SV i SX.

Siewniki o szerokości roboczej do 12 m i maksymalnie 24 rzędach są wyposażone w nowo zaprojektowany wóz siewny. Ich objętość została dostosowana do szerokości roboczej. Całkowita objętość zbiornika wynosi około 8 000 litrów podzielonych na około 6000 litrów nawozu i 2000 litrów materiału siewnego.
Maszyna ta przeznaczona jest na rynki, na których nie ma określonej na 3 m maksymalnej szerokości transportowej, z mechanicznie blokowaną osią, dzięki czemu opony zawsze poruszają się między rzędami siewnymi. Na rynkach europejskich, na których trzeba ściśle przestrzegać 3-metrowej szerokości transportowej, Maestro można skonfigurować z hydraulicznym przesunięciem osi, tak aby w pozycji roboczej nie przejeżdżano po żadnych rzędach siewnych, a jednocześnie można było zachować 3-metrową szerokość maszyny na drodze. Maestro może być także wyposażony w opony bliźniacze, dzięki którym nie przejeżdża się po rzędach siewnych w przypadku rozstawu rzędów o wielkości 45 cm lub 50 cm. Nawet z tą opcją ogumienia z hydraulicznie przesuwaną osią HORSCH Maestro ma poniżej 3 m szerokości transportowej i może zostać dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Automatyczne dopasowanie nacisku redlic

Seria HORSCH Maestro SV i SX pozostaje nadal największą uniwersalną serią siewników punktowych w Europie. Same wymiary maszyny wiążą się oczywiście z pewną wagą podstawową. Jednak w żadnym wypadku nie spoczywa ona na stałe na kołach. Kinematyka i hydraulika maszyny przenoszą ciężar siewnika na ramę siewną. Dzięki temu powstaje równomierny nacisk redlic o sile od 150 do maksymalnie 350 kg na rząd aż do zewnętrznych rzędów. Osiągnięcie tego efektu jest również możliwe w przypadku maszyn 24- lub 36-rzędowych. Opracowany specjalnie przez HORSCHA system AutoForce automatycznie dostosowuje nacisk redlic w zależności od stanu i jakości gleby. Automatyczna, aktywna regulacja nacisku redlic zapewnia osadzanie nasion na zadanej, zawsze takiej samej głębokości, a jednocześnie zapobiega uszkodzeniom gleby przez zbyt duży nacisk redlic. Ma to kluczowe znaczenie dla równomiernych wschodów, dobrego rozwoju korzeni i jednorodnych łanów. Redlica sama w sobie została zmodyfikowana jedynie w szczegółach. Rzędy są nadal bardzo stabilne i absolutnie wytrzymałe. Szczególną uwagę zwrócono na trwałość podzespołów i łatwość konserwacji.
Kolejną innowacją, która w przyszłości może zostać wdrożona również do Maestro, jest HorschConnect. Umożliwia on wygodny dostęp do ważnych danych kluczowych dla maszyny w czasie rzeczywistym za pośrednictwem telemetrii. Dawkę nawozu i nasion, pozycję maszyny lub aktualną dokładność pojedynkowania można obserwować/dozować z biura. Pierwsze siewniki Maestro wyposażone w HorschConnect pojawią się na polach już w przyszłym sezonie. Polecamy również artykuł o ukraińskiej firmie Kernel.
Jakie rozwojowe kroki są planowane w przyszłości? Coraz bardziej powszechne w USA stosowanie nawozów płynnych nabiera coraz większego znaczenia także w innych regionach świata. Dlatego w przyszłości firma będzie oferować coraz więcej siewników Maestro z wyposażeniem do nawozów płynnych. Aktualnie można zamówić Maestro 24.75 SV liquid jako maszynę przedseryjną. W ciągu najbliższych kilku lat na rynek wejdą również dodatkowe modele o mniejszych szerokościach roboczych z wyposażeniem do nawozów płynnych.
Na koniec informacja o pierwszym Maestro z podziałem rzędów SplitRow, który został zbudowany w zeszłym sezonie i był już używany na Ukrainie do siewu rzepaku. Maszyna ta pracuje z tradycyjnym rozstawem rzędów wynoszącym 70 cm lub 75 cm. Można jednak także wysiewać z rozstawem rzędów zmniejszonym o połowę, tj. do wielkości 35 cm lub 37,5 cm. Dzięki temu maszyna staje się jeszcze bardziej uniwersalna, kiedy np. kukurydza musi być wysiewana z rozstawem rzędów wynoszącym 75 cm ze względu na rozstawy w kombajnach. Można także wysiewać nią soję, fasolę lub groch z węższym rozstawem rzędów ze względu na maszyny do zbiorów pracujące niezależnie od rzędów. Rzepak lub słonecznik można też wysiewać przy rozstawie rzędów zmniejszonym o połowę. Dzięki temu siewnik SplitRow Maestro umożliwia siew 16 rzędów przy rozstawie 75 cm lub 31 rzędów przy rozstawie 37,5 cm przy szerokości roboczej 12 m. Również w tym przypadku na rynku będą stopniowo pojawiały się mniejsze maszyny.

Tutaj znajdziesz informacje o nowej jednostce rzędowej zainstalowanej we wszystkich maszynach Maestro.

Dowiedz się więcej o dwóch nowych systemach dozowania AirVac i AirSpeed.