Home » Vydání 18-2019 » Zkouška stroje » Cruiser XL - Dvanáct jednou ranou

Cruiser XL - Dvanáct jednou ranou

Coby specialista na mělké zpracování půdy popisuje HORSCH svoji konstrukční řadu Cruiser XL. Zda stroje přesvědčí i za obtížných podmínek, jsme mohli otestovat na verzi 12 m.

Alexander Brockmann

Se strojem Cruiser XL se vydává HORSCH na nový terén – nakonec je ultra mělká práce s radličkovými nástroji při malé pracovní hloubce technickou výzvou. Již několik let opět roste význam lehkých kypřičů s pružinovými radličkami, jejich vibrující radličky činí ze strojů skutečné všeuměly, od podmítky strniště přes zapracování meziplodin až po jemnou přípravu seťového lůžka. Meze jsou přitom samozřejmě dané maximální pracovní hloubkou a průchodností materiálu.

Při první podmítce strniště po výmlatu pšenice jsme si mohli udělat přesnější obrázek o stroji 12 m, vlajkové lodi konstrukční řady Cruiser XL. A ještě krátce na okraj: Rodinný podnik HORSCH má s 12metrovým modelem Cruiser XL v současnosti největší lehký kypřič na trhu. Konkurenti vedou ve svém sortimentu výrobků pouze užší stroje (částečně však s více nosníky) nebo brány s pružinovými radličkami.

Základní model

Před nákupem kypřiče jsou nejprve dotazovány klíčové údaje. Podle nich již často padne rozsudek pro nebo proti příslušnému výrobku. V krátkosti: Pracovní záběr našeho stroje Cruiser XL činí 12 m. Na šesti nosnících je seřazeno celkem 81 radliček. Jejich odstup činí na nosníku vždy 90 cm, a tak vyplývá rozteč 15 cm. Rozteč nosníků činí rovnoměrně 70 cm, výška rámu 60 cm.
V testované výbavě jel lehký kypřič s hmotností 13,98 t na pole, což může být hodně, ale nakonec je schopen i za suchých podmínek vniknout do půdy. Šetřit by se nemělo na výkonu traktoru. Podle společnosti HORSCH se doporučuje Cruiser 12 XL spojit s traktorem 500 PS nebo více. Pod touto hranicí by výkon nemusel být dostačující. Z toho vyplývají možnosti zavěšení: Kat. IV, závěsné oko nebo kulová hlava. Přes pracovní záběr 12 m dodržuje lehký kypřič HORSCH potřebné přepravní rozměry 2,98 m šířky a téměř 4 m výšky. Bezpečný transport zajišťuje velký podvozek s jednotlivými koly 445/65-22.5. Jak je u strojů na zpracování půdy této šířky obvyklé, probíhá rovnoměrné hloubkové vedení a ke klidnému chodu slouží nejen zadní pěch, ale i přední opěrná kola. Vpravo a vlevo jsou vždy nainstalované dvojitá opěrná kolo velikosti 400/60-15.5.

Technické údaje

Rám: Rozměry profilu rámu 100 x 100 mm, 5dílné sklápění (2 dvojčinné hydraulické okruhy), výška rámu 60 cm, 6 nosníků, 70 cm rozteč nosníků, 2 dvojitá opěrná kola, nastavení hloubky hydraulicky svorkami, max. pracovní hloubka cca 15 cm
Radličky: Pružinové radličky 25 x 25 mm, 81 kusů, 150 kg předpnutí, 150 mm rozteč, 50, 80 nebo 100 mm dlátové radličky, 200 mm šípové radličky
Urovnávání a utužení: 550 mm dvojitý pěch RollPack, kyvně zavěšený, 460 mm vyduté disky
Hmotnost a rozměry: 13 980 kg, 3,98 m přepravní výška, 3,00 m přepravní šířka, tažný výkon od 500 PS

Podvozek zcela vzadu

Po příjezdu na pole se rozloží pětidílný rám ve dvou sekvencích. Tento úkon je možno provést přes dva dvojčinné hydraulické okruhy téměř celý ze sedadla traktoru. Následně je zapotřebí stroj přestavit s přepravní polohy do pracovní a naopak. V přepravní poloze kypřič splňuje přepravní výšku 4,0 m v silničním provozu. Světlá výška činí 20 cm. V pracovní poloze je třeba vyjmout aluklipsy na válci tažného oje. Funkcí tohoto válce je vyrovnat Cruiser XL vodorovně při přepravě. Pak se pokračuje s hydraulikou. Nejprve se aktivuje ventil „sklápění 90 stupňů“. Vnitřní rámová křídla se pohybují do vodorovné polohy. Během procesu přípravy do pracovní polohy se automaticky vysune pěch a opěrná kola. To znamená, že si podvozek a střední pěch vymění místa, takže podvozek je kompletně na hoře a pěch zaujal pozici podvozku. To HORSCH označuje jako revolverový podvozek. Podvozek tak v pracovním režimu nemá žádnou funkci ani na souvrati.
Následně se musí třeba aktivovat druhý hydraulický okruh „180 stupňů sklápění“ a obě vnější rámová křídla se rozloží. Před dokončením procesu by se mělo pomalu popojet vpřed, aby se zabránilo poškození pěchu. Na závěr se hydraulický okruh pro vnější křídla na krátkou dobu znovu zatíží tlakem, aby se mohly tlakové nádoby křídel naplnit, a poté se jednoduše uvede do plovoucí polohy. Tlaková nádoba na jednu stranu zajišťuje, aby byly vnější segmenty křídel zatížené tlakem, aby mohly radličky obou sklopných dílů lépe vtahovat do země. Na druhou stranu také slouží k vyrovnávání nerovného terénu.

Nastavení pracovní hloubky

Pro požadovanou kvalitu práce je nastavení hloubky stroje elementární. Jak je u kypřičů HORSCH s velkými pracovními záběry obvyklé, lze hloubku upravit vložením různě silných podložek, resp. svorek. K tomu je na příslušných místech k dispozici značné množství distančních podložek. Ve zvednutém stavu lze vymezovací podložky umístit na pístnice hloubkových hydraulických válců. Na celkem devíti místech musí řidič vložit vždy stejnou barevnou kombinaci podložek. Za prvé jsou to vpředu dvě dvojitá opěrná kola a válec tažné oje. Za druhé je to vzadu šest válců pro funkci pěchu. Protože se pro změnu hloubky vždy musejí vyměnit podložky, není možné hydraulické nastavení během jízdy; například pro trochu hlubší zpracování na souvrati.

Dlouhá pružinová slupice

Hned na první pohled si lze všimnout neobvyklého designu nových pružinových slupic HORSCH. Dvojité vinutí slupic přitom leží před nosníkem a paralelně ve stejné výšce. Dále si lze všimnout, že vinutí je konstrukčně řešeno nad nosníkem. Tím bylo možné zvýšit průchodnost v pracovním rozsahu o 10 cm – z 60 na 70 cm.
Další zvláštnost: Pružinová slupice je předepnutá pomocí plastového klínu. Ten je přišroubovaný přímo na držáku radličky. Díky předepnutí získá počáteční tuhost hodnotu 150 kg. Radlička je schopná uhnout směrem nahoru až do výšky cca 20 cm. S počáteční tuhostí je podle společnosti HORSCH zaručeno bezpečné vedení hloubky až 15 cm. A právě v tvrdých půdních podmínkách se radlička čistě vtahuje do půdy, aniž by pružila dozadu a nakonec se při trvalém zatížení zdeformovala. Musí-li se přesto někdy slupice vyměnit, nachází se vpředu na rámu montážní přípravek, kterým lze snadno a rychle provést uvolnění a upnutí slupice.
Pro tříbodové verze stroje Cruiser se budou v budoucnu také používat pružinové slupice HORSCH.

Stabilní otáčení

Stroj Cruiser XL s 10 a 12 metry má z obou známých strojů HORSCH Joker 10/12 RT a Terrano 10/12 revolverový podvozek (jak již bylo vysvětleno výše u procesu sklápění). Tím se Cruiser otočí, resp. zvedne na souvrati přes celý 12 m široký pěch a vpředu přes velká dvojitá opěrná kola – podvozek slouží pouze pro jízdu po silnici a jinak je zcela vyřazen z funkce.
Díky této poloze opěrných kol a pěchovacího válce na souvrati může řidič rychle přejet do další stopy, aniž by se musel obávat rozhoupání stroje (jiné výrobky se přes podvozek zvedají častěji, čímž se mohou zvláště široké stroje rozkývat). Oba prvky opěrných kol jsou otočně uložené, takže sledují řízení na souvrati a nedrhnou. I v pracovní poloze řídí a sledují přiměřeně obrys. „Tancování“ opěrných kol během kypření jsme nepozorovali – běžela velmi klidně.

Polohovatelný dvojitý válec

Jak bylo zmíněno výše, opírá se celý stroj na souvrati o pěch (+ přední opěrná kola). Kromě tohoto úkolu rozmělňuje a utužuje rozpracovanou půdu. Jako válec je v obou velkých modelů lehkého kypřiče k dispozici výhradně kruhový válec s U-profilem dvojitý pěch RollPack s průměrem 550 mm. Vlastnostmi pěchu jsou univerzální použití, vysoká nosnost a právě otevřený profil, který se může opřít o zem, a tak přiměřeně utužovat půdu. Nově je na dvojitém RollPacku stroje Cruiser 12 XL revolverové zavěšení. Tím lze válec nejen paralelně přizpůsobit hloubce, ale i měnící se půdním podmínkám. Pro nastavení musí obsluha pouze dosadit dorazy do žádoucí polohy. Může například běžet ve stejné hloubce, resp. rovině jako zadní válec nebo se na lehkých stanovištích trochu zvednout, aby se zabránilo sunutí nebo zapadnutí. Právě tak to vypadá s horním omezením: Na tvrdých půdách se může jednoduše vychýlit nahoru, následují-li příliš velké hroudy nebo kameny.
Před válcovým segmentem a za blokem radliček stroje Cruiser běží řada vydutých disků. Rozdělují radličkami vyhazovanou zeminu pro urovnání horizontu před pěchem. Přitom vždy pracují ke středu stroje. Upevněná je řada přímo na ramenech pěchu – tím se mění její pracovní hloubka příslušně k válci, když se upravuje. Je-li třeba provést korekce na základě vyšší pracovní rychlosti, hloubky a množství/druhu organického materiálu, nacházejí se na zavěšení seřizovací kliky, pro každý válcový segment dva kusy. Disky ve středu lze navíc přesadit příčně ke směru jízdy. Mají působit proti tvoření hrůbků. Všechny disky na uchycení jsou zavěšeny jednotlivě a uloženy v pryži. Tím je umožněno vyhýbání překážkám jak dozadu, tak i do stran.

V praxi

Stroj Cruiser XL zanechal na strništi čistou práci. Z důvodu extrémního sucha v loňském létě a mimořádně tvrdé půdy v mnoha částech Německa jsme mohli bohužel pracovat pouze s 50 mm širokými, tvrdokovovými, dlátovými radličkami. V „normálních“ letech se obvykle pro první krok zpracování používají 200 mm široké šípové radličky. Kromě toho ještě existují úzké radličky s šířkou 80 a 100 mm – volitelně také s tvrdokovovou vrstvou.
S pracovní hloubkou 6 až 7 cm si slupice společně s dlátovou radličkou dobře poradila, držela hloubku a vtahovala se dobře do půdy. Silné vychylování radliček jsme nezjistili – a to díky předpružení, které se za tvrdých podmínek vyplatí. Vzhledem k obtížným podmínkám byl traktor s více než 600 PS odpovídající. U traktorů s výkonem na hranici 500 PS a nezřídka 27 t pohotovostní hmotnosti by se měl brát zřetel na povolenou celkovou hmotnost soupravy 40 t.
V manuálu je uvedeno téměř 60 bodů k mazání, především na podvozku a na pístnicích pro sklápění. Zde by bylo vhodné centrální mazání. Slupice, urovnávací talíře a také ložiska válců jsou kompletně bezúdržbová.

Náš závěr

Se strojem Cruiser 12 XL dodává společnost HORSCH v současnosti největší kypřič s pružinovými radličkami s pracovním záběrem 12 m. Je jasné, že je pro takové rozměry potřebný dostatečný výkon – doporučuje se 500 nebo více PS. Jedinečné jsou na stroji Cruiser i slupice. Na jednu stranu jsou vedené přes nosník – to se kladně projevuje na průchozí výšce – a na druhou stranu jsou předpnuté, čímž zůstávají klidně a rovnoměrně v zemi.
Díky revolverovému podvozku se radličkový kypřič na souvrati zvedne přes dvojitý pěch RollPack a vpředu přes masivní opěrná kola. Rychlé otočení na souvrati lze tedy zaručit bez rozkývání. Pracovní hloubka se upravuje pomocí podložek na hydraulických válcích. V budoucnu to lze určitě provést jednodušeji.

+ vysoký plošný výkon
+ slupice s předepnutím
+ velká průchodnost
+ bezpečná poloha na souvrati
+ mechanická přepravní pojistka
– pouze jedna volba pěchu
– nastavení hloubky podložkami

Názor praktika

Velmi dobrá kvalita práce, jednoduchá obsluha

Společnost AGN Agrargesellschaft mBH z Neuenheilingenu provozuje kromě 1600 kW velkého bioplynového stanice stáj prasnic s 1500 kusy. Na 3100 ha orné půdy podniku se převážně pěstuje ozimá pšenice, řepka, kukuřice a sladovnický ječmen. Od jara 2018 pracuje HORSCH Cruiser 12 XL na plochách nejen při podmítce strniště po sklizni v létě/na podzim, ale také k přípravě seťového lůžka. Po půl roce stroj odpracoval okolo 4000 ha.
Ke stroji Cruiser 12 XL je v naších podmínkách potřebný výkon pásového traktoru Challenger 600 PS neboť při nižším výkonu je pracovní rychlost příliš malá. Pro dobrou práci stroje je potřebná pracovní rychlost 12 – 14 km/h. Kolové traktory s menším výkonem nejsou vhodné. Kromě toho se pásový traktor pro náš kopcovitý terén lépe hodí. Kvalita práce stroje HORSCH Cruiser je výborná, i s plošným výkonem jsme velmi spokojeni. Naši řidiči si navíc chválí jednoduchou obsluhu celého stroje“, říká jednatel pan Hesse.
 „Po 4000 hektarech jsou tvrdokovové úzké radličky nyní opotřebené a musejí se vyměnit. Budeme však nadále sázet na úzkou verzi a nebudeme používat šípové radličky. Na souvrati lze Challenger a Cruiser 12 XL rychle otočit a je možné jízdy na sebe navazující. Přesto nyní od této jízdní strategie upouštíme a vynecháváme nejméně jednu dráhu. Tak působí méně příčných sil na lehký kypřič, resp. na válec – to šetří materiál. Pro naše velkoplošné struktury to však není žádný problém“, doplňuje pan Hesse.