Home » Vydanie 18-2019

Redakčný

Vitajte!

Milé čitateľky a milí čitatelia,

v roku 1969 sa Brunhilde a Dankwart Horschovci nasťahovali ako nájomcovia spolu so svojimi deťmi do Sitzenhofu. Tento rok je to už 50 rokov, čo je podnet k oslavám a k spätnému ohliadnutiu. 50 rokov Sitzenhof znamená 50 rokov hospodárenia bez orby. Rodine sa vtedy ostatní často posmievali za ich víziu zdravej pôdy, bola to však presne tá myšlienka, ktorá má dnes veľký význam. Vízia zostala rovnaká, avšak napriek tomu, alebo dokonca práve kvôli tomu, sa počas týchto 50 rokov na farme Sitzenhof mnohé udialo: z farmy sa vyvinuli dva obchodné podniky - HORSCH Maschinen GmbH a BinTec (skladová a dopravná technika). Poľnohospodársky podnik naďalej existuje a špecializoval sa medzitým na poľné hospodárstvo.

Zmeny v poľnohospodárstve, ale aj v našej spoločnosti prebiehajú stále rýchlejšie a my sa im ako podnik prispôsobujeme. Už mnoho rokov sa zaoberáme nielen technickými témami, ale aj mechanickou likvidáciou burín, aby sme boli schopní ponúknuť odpovede na otázky našich zákazníkov. Je pre nás dôležité testovať stroje v našom vlastnom podniku AgroVation v Českej republike, ale byť aj v intenzívnom kontakte so zákazníkmi z celého sveta a zdieľať s nimi svoje skúsenosti.

Aj v časopise terraHORSCH nastal po deviatich rokoch jeho vydávania čas pre zmeny. Prepracovali sme vzhľad a urobili ho čitateľsky prívetivejší. Navyše sme rozšírili počet jazykových verzií. V súčasnosti sa terraHORSCH publikuje v náklade ďaleko presahujúcom 50 000 výtlačkov v deviatich jazykoch. Cieľ terraHORSCH však zostáva aj v novom dizajne rovnaký. Sprostredkovať našim zákazníkom zaujímavé informácie, poskytnúť im náhľad do svetového diania a tým ich spájať.

Prajeme Vám veľa zábavy pri čítaní.

So srdečným pozdravom

Cornelia Horsch