Home » Wydanie 23-2021 » Aktualności » Porównanie systemów AirVac z Air Speed

Porównanie systemów AirVac z Air Speed

Od dwóch lat nowa generacja dozowników AirVac i AirSpeed z powodzeniem pracuje  siewniku punktowym Maestro firmy HORSCH, nadającym się na każdą glebę i do każdej kultury. Dwóch praktyków opowiada o tym, jak te maszyny sprawdzają się u nich w praktyce.

Oprócz bardzo dobrej dokładności rozmieszczania nasion oba systemy dozowania wyróżniają się wyjątkową niezawodnością dla wszystkich kultur i wielkości nasion. Do tego dochodzi bardzo prosta obsługa oraz duża łatwość obsługi przez użytkownika, np. przy zmianie kultur. Oba podajniki są coraz częściej stosowane na prawie wszystkich rynkach.

Dzięki dwóm różnym systemom pojedynkowania można lepiej dostosować się do agronomicznych różnic na rynkach. W końcu poza precyzją i niezawodnością działania liczy się przede wszystkim optymalny łan oraz utrzymanie lub wykorzystanie najlepszych okien siewnych. Omówione poniżej dwa systemy mają na celu zilustrowanie, jak różne mogą być wymagania klientów oraz pól w stosunku do maszyny.

System AirVac

W Ameryce Południowej siew w warunkach wilgotnych lub częściowo mokrych jest szczególnie powszechny wiosną w przypadku upraw jarych. Aby to zrobić, trzeba wiedzieć, jak wygląda praktyka upraw w Brazylii, a dokładniej w regionach uprawy soi w Mato Grosso i Mato Grosso do Sul. Tutaj wiosną każdego roku wysiewa się głównie soję jako pierwszą z dwóch upraw. Kukurydza lub międzyplony/zazielenienie często są drugą uprawą.

Tak jest również w przypadku gospodarstwa Renato Duch w stanie Mato Grosso do Sul. Rok siewny rozpoczyna się tam pod koniec września wysiewem soi. W tym czasie gleby są bardzo dobrze nasycone wodą, a dodatkowe opady deszczu podczas siewu powodują, że trzeba siać w mokrych warunkach. W połączeniu z wysokimi temperaturami i intensywnym nasłonecznieniem są to doskonałe warunki dla rozwoju soi.
Preferowanym siewem soi i kukurydzy jest siew bezpośredni. W przypadku tej metody ze względu na duże roczne opady szczególnie ważne jest jak najdokładniejsze przykrywanie gleby resztkami pożniwnymi lub międzyplonami.
Zwykle trzeba używać specjalnych narzędzi, aby przebić się przez warstwę materiału organicznego, która chroni glebę przed erozją. Pod tą czasami bardzo grubą warstwą przygotowuje się za pomocą tarcz tnących lub kombinacji tarcza-ząb bruzdę siewną. Następnie z dozownikiem AirVac wysiewa się bezpośrednio do otwartej szczeliny. Zwykle maszyna pracuje w tempie 8-9 km/h, aby nie generować zbyt dużego przemieszczania się materii organicznej. W niektórych przypadkach nie przerywa się siewu nawet podczas deszczu.
Oprócz soi drugą ważną rośliną uprawną jest kukurydza. W obu przypadkach wymagana jest duża dokładność umieszczania nasion.
W opisanych warunkach dozownik AirVac może w pełni wykorzystać swoje zalety. Prosta regulacja dla każdej uprawy i nieskomplikowane przezbrojenie między soją a kukurydzą to ważne aspekty.
Szczególną przydatność dozownika AirVac do siewu w mokre łoże siewne można łatwo opisać w oparciu o zasadę jego działania:
W obudowie dozownika AirVac występuje podciśnienie. Dzięki wytworzonej próżni ziarno zasysane jest na tarczę dozującą. Uniwersalny separator sprawia, że unika się podwójnego obłożenia na  tarczy i pracuje bez dodatkowego nakładu pracy. Próżnia kończy się w obszarze przekazywania ziarna do gleby. Wtedy spada ono swobodnie przez specjalnie zoptymalizowaną rurę spustową do bruzdy siewnej. Dzięki temu dozownik AirVac może pracować z rolką pozycjonującą.
Podczas pracy w wilgotnych lub raczej suchych warunkach przy większych prędkościach roboczych – w tym przypadku do 12 km/h – rolka pozycjonująca sprawia, że ziarno jest natychmiast pozycjonowane w bruździe siewnej i nie przetacza się w inne miejsca. Ponadto docisk ziarna w bruździe siewnej gwarantuje dobre połączenie z wodą glebową, co zapewnia roślinom możliwie szybkie i równomierne kiełkowanie.
Jeśli jednak warunki siewu są bardzo wilgotne lub mokre, można pracować bez rolki pozycjonującej, aby np. uniknąć gromadzenia się ziaren na rolce. W tych warunkach kontakt z wilgocią pozostaje nadal zagwarantowany. Aktywacja lub dezaktywacja rolki pozycjonującej działa dzięki prostej zmianie pozycji.

Renato Duch, Grupa Duch

„W naszym gospodarstwie mamy zarówno maszyny ze starym dozownikiem, jak i z nowym dozownikiem AirVac. Oba systemy dozowania są bardzo dobre. Umieszczanie nasion już wcześniej było dobre, a teraz stało się jeszcze lepsze.
Stwierdziliśmy, że system AirVac jest prostszy i pewniej działa.
Stary dozownik już wtedy wykonywał świetną robotę. Aczkolwiek dozownik AirVac przyniósł nowe ulepszenia, szczególnie jeśli chodzi o dostosowanie się do materiału siewnego i warunków siewu.
Główna różnica, jaką zauważam między nimi, to fakt, że ustawienia zostały znacznie uproszczone. Na przykład zasuwę dopływu materiału siewnego można teraz regulować z zewnątrz bez konieczności otwierania dozownika. Nie ma również potrzeby dodawania metalowych krążków podczas wymiany perforowanych krążków w separatorze. Siewnik można teraz używać uniwersalnie, bo działa bardzo precyzyjnie. Ponadto ulepszono okienko podglądu nasion, dzięki czemu ziarna są wyraźniej widoczne podczas regulacji dozownika.
Są to detale, które jednak ułatwiają codzienną pracę operatora, a także regulację maszyny, jej konserwację i codzienną rutynową pracę.
Utrzymaliśmy tę samą prędkość siewu, ponieważ uważamy, że jest idealna. Siejemy z prędkością 9 km/h, a dozownik zapewnia nam świetny podział nasion”.

System AirSpeed

W przypadku suchych czarnoziemów, jak np. na Ukrainie, optymalne okna siewu są podstawą wysokich plonów, zwłaszcza w siewie kukurydzy. Z reguły siew rozpoczyna się, gdy temperatura gleby wynosi co najmniej 8°C w wierzchniej warstwie gleby. W tym czasie gleba jest zwykle dobrze wypełniona wodą, ale jej powierzchnia już obeschła. Celem jest perfekcyjne obsiewanie pól w możliwie krótkim czasie, tak aby w każdym przypadku była wystarczająca ilość wody potrzebnej do kiełkowania i dobrych wschodów. W tym momencie dozownik AirSpeed pokazuje swoją pełną wydajność.

Zasadniczo pojedynkowanie nasion działa na tej samej zasadzie i przy użyciu tych samych komponentów, co w systemie AirVac. Ziarna są jednak dociskane do tarczy dozującej nadciśnieniem, a następnie aktywnie wystrzeliwane w bruzdę siewną za pomocą strumienia powietrza w ciśnieniowej rurze spustowej. Ta zasada dozowania została już szczegółowo opisana w wydaniu terraHORSCH 20/2020.
Jedną z jego zalet jest to, że aktywny transport nasion umożliwia bardzo dużą prędkość ich „spadania” przy stałej dokładności odkładania w glebie. W praktyce zwykle wysiewa się z prędkością od 13 km/h do 15 km/h. Przy dobrych warunkach glebowych i siewnych możliwa jest również wyższa prędkość np. od 16 km/h do 18 km/h.

Potwierdza to również Kostiantyn Shytiuk, kierownik produkcji w gospodarstwie rolnym Kernel na Ukrainie:

„Dzięki 57 siewnikom HORSCH Maestro w sezonie wysiewamy około 184.000 hektarów kukurydzy i słonecznika. Osiem nowych Maestro 24 SX jest już w użyciu. Dzięki systemowi AirSpeed wysiewaliśmy kukurydzę ze średnią prędkością 18 km/h. Przy szerokości roboczej rzędu 18 m oraz dobrej logistyce napełniania nasion i nawozów mogliśmy obsiać do 430 hektarów na dzień w przypadku pracy zmianowej.
Również podczas siewu słonecznika osiągaliśmy ogromne wydajności dzienne przy średniej prędkości roboczej 16 km/h. Dokładność systemu AirSpeed zawsze mieściła się w bardzo dobrym zakresie ze współczynnikiem zmienności od 14% do 20%. Dzięki Maestro 24 SX możemy lepiej wykorzystać stosunkowo krótkie okna czasowe wysiewu na Ukrainie. Ten siewnik pozwolił nam na zakończenie siewu, zanim gleba zbytnio wyschła”.

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy AirVac i AirSpeed HORSCH Maestros można optymalnie dostosować się do indywidualnych wymagań klientów i gleby.