Home » Wydanie 21-2020 » Poznaj nas bliżej » W przyszłość! Wykorzystując całą moc produktu: nowe zespoły produktowe (ProductUnits)

W przyszłość! Wykorzystując całą moc produktu

W artykule „networking dla przyszłości” zamieszczonym Cornelia i Philipp Horsch przedstawiają nową strukturę wewnętrzną firmy HORSCH. Hubertus Bultmann, kierownik działu badawczo-rozwojowego, relacjonuje, jak wygląda to w praktyce w obszarze produktów, a konkretnie w ProductUnits (PU).

terraHORSCH: Panie Bultmann, jakie były strategiczne przemyślenia dotyczące wprowadzenia ProductUnits?
Hubertus Bultmann: Potrzeba zmian, wywołana międzynarodowym rozwojem firmy, była zauważalna w wielu obszarach: masowe rozszerzenie portfolio produktów zwiększyło przepływ informacji. Coraz więcej osób pracuje jednocześnie nad coraz większą liczbą zadań. Międzynarodowe działy rozwoju i miejsca produkcyjne wnoszą dodatkową kompleksowość.
Taki był nasz punkt wyjścia na początku ubiegłego roku. Naszym celem było opracowanie właściwego kierunku na przyszłość, patrząc od strony strukturalnej i organizacyjnej, a tym samym wzmocnienie korzeni firmy ze wszystkimi jej właściwościami.

terraHORSCH: O jakich właściwościach Pan mówi?
Hubertus Bultmann: Jedną z takich cech jest na przykład to, że bardzo często i na ogół bardzo spontanicznie wypróbowujemy różne rozwiązania. To właśnie sprawia, że myślimy jak start-up: szybka budowa pojazdu testowego, szybki przejazd na pole i natychmiastowy test nowego pomysłu. To, co nie zafunkcjonowało, zostaje natychmiast poprawione i znowu ponawiamy próby na polu.
W ten sposób powstają innowacyjne rozwiązania, które później spełniają również trudne wymagania dotyczące praktycznego zastosowania w maszynie seryjnej. Takie pomysły są często efektem jakiegoś specjalnego wymagania któregoś z naszych klientów.

terraHORSCH: Jak powstał pomysł dzisiejszego działu ProductUnit?
Hubertus Bultmann: Podzieliliśmy całe nasze portfolio produktów na rodziny produktów. Wzorem był podział produkcji opryskiwaczy, ponieważ tam już od dawna, a praktycznie od zawsze z powodzeniem pracowano we własnych zespołach. Chcieliśmy wykorzystać te pozytywne doświadczenia w naszym procesie rozwoju dla wszystkich innych grup produktów.

terraHORSCH: Jakie ProductUnits (zespoły produktowe) istnieją w HORSCHU i są połączone w sieć istotnych kontaktów w organizacji HORSCH?
Hubertus Bultmann:
W świecie HORSCHA istnieje pięć ProductUnits: PU CropCare (ochrona upraw przy pomocy wszystkich opryskiwaczy Leeb), PU Seeding (siew zbóż maszynami takimi jak Pronto lub Avatar), PU Planting (siew punktowy z całą rodziną Maestro), PU Hybrid Farming (zgrzebło Cura, pielnik Transformer) oraz PU Tillage (uprawa gleby takimi produktami jak Tiger, Terrano i Joker).
Organizacyjne przyporządkowanie w zasadzie nie uległo zmianie: Theo Leeb jako dyrektor zarządzający jest w pełni odpowiedzialny za opryskiwacze. Ja dbam o pozostałe cztery linie ProductUnits: Tillage, Hybrid Farming, Seeding oraz Planting.

terraHORSCH: Łączenie w rodziny produktów brzmi zrozumiale. Na czym jednak tak naprawdę polega różnica między dzisiejszą a wcześniejszą strukturą?
Hubertus Bultmann: W ramach tej zmiany nie tylko połączyliśmy wszystkie kwestie dotyczące danych produktów w pięć jednostek, ale także nadaliśmy im szczególną rangę w całej firmie. Pracownicy danej jednostki są odpowiedzialni za swoją rodzinę produktów także poza granicami swojego zespołu. W codziennej pracy oznacza to, że pracownicy danego ProductUnit aktywnie kierują pracą swoich zespołów również poza swoim działem rozwoju i dają ważne impulsy innym działom firmy, takim jak dział zakupów, serwis, sprzedaż czy marketing.

terraHORSCH: Oznacza to, że wiele działań i zabiegów jest często inicjowanych przez dział rozwoju produktu?
Hubertus Bultmann:
Tak jest rzeczywiście. Gdy pomysł staje się produktem, staramy się jako dział rozwoju od zawsze wspierać skutecznie jego urynkowienie aż do klienta. W ścisłej współpracy wszystkich działów firmy - to jest oczywiście warunkiem wstępnym - staramy się osiągnąć jak najwyższy poziom satysfakcji klienta.
Ten sposób pracy jest bardzo istotny w naszej firmie, został również zapoczątkowany przez rodzinę Horsch. Cecha, ta wyrosła z korzeni przedsiębiorstwa a my chcemy ją wzmocnić na przyszłość wraz z wprowadzeniem podziału ProductUnits.

terraHORSCH: W którym miejscu widać koncentrację na kliencie najbardziej?
Hubertus Bultmann:
Staje się to bardzo wyraźne patrząc na menedżerów ProductUnits: tak naprawdę nasza struktura definiuje jedynie ramy, które wypełniają życiem odpowiedni ludzie! Dlatego obsadzenie tych stanowisk nie było wcale takie proste. Celem było pozyskanie doświadczonych ludzi, którzy potrafiliby sprostać złożonemu obszarowi napięć: z jednej strony zrozumienie życzeń i wymagań naszych klientów na całym świecie, z drugiej strony posiadanie wiedzy i umiejętności aby przełożyć je na produkt. Aby móc sprostać tym wszystkim wyzwaniom, oprócz podstawowej wiedzy rolniczej szczególnie ważne jest posiadanie doświadczenia konstrukcyjnego oraz znajomość pracy działu zakupów, produkcji i zarządzania jakością.

terraHORSCH: Kim są ludzie stojący za tą nowo utworzoną strukturą i co aktualnie napędza jednostki Unit?
Hubertus Bultmann: Chciałbym zacząć od Lucasa Horscha. Lucas Horsch, najstarszy syn Cornelii i Michaela, kieruje PU Panting (siew punktowy). Dzięki swoim doświadczeniom w firmie, ale także dzięki doświadczeniu, które zdobył, zarządzając gospodarstwem HORSCH AgroVation, wnosi do zespołu powiew świeżości. Aktualne wyzwania, jakie stają przed nami w dziedzinie pojedynkowania nasion, to: udostępnienie siewników nadciśnieniowych (AirSpeed) oraz siewników podciśnieniowych (AirVac) dla całego portfolio produktów.
Mathias Schneider przejął ster w PU Seeding. Oprócz wiedzy rolniczej Mathias ma ponad 10-letnie doświadczenie w firmie HORSCH. Obecnie Mathias koncentruje się na rozwoju znanych produktów oraz na poszerzaniu portfolio. Przykładem takiej nowości jest Versa.
Florian Zink zarządza PU Crop Care. Florian od 14 lat zajmuje się w firmie HORSCH LEEB rozwojem opryskiwaczy. Obecnie koncentruje się zwłaszcza na opryskiwaczach ciągnionych i samobieżnych dostępnych na całym świecie. Jak już wspomniano, w przyszłości Florian nadal będzie bardzo blisko współpracował z Theo Leebem.
Wreszcie ostatnie dwie jednostki: „rolnictwo hybrydowe” i „maszyny uprawowe”. Obydwoma zarządza Daniel Halbmann. Daniel ma doświadczenie w inżynierii mechanicznej i od lat zarządza produktem. Poza tym ma również duże doświadczenie rolnicze. W centrum jego uwagi stoi obecnie następna generacja kultywatorów zawieszanych i rozszerzenie wyposażenia dla pielnika i zgrzebła.