Home » Wydanie 19-2019 » Z życia firmy » Nowa koncepcja nauki zawodu obowiązująca od 2020 roku

Nowa koncepcja nauki zawodu obowiązująca od 2020 roku

Od przyszłego roku nauka zawodu w HORSCHU będzie jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb poszczególnych działów. W tym celu konieczne jest nowe ukierunkowanie modelu nauczania.

Świat zawodowy ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe zawody, a stare zanikają. Cyfryzacja wniosła znaczący wkład w tę zmianę, co wywarło również wpływ na kształcenie zawodowe. HORSCH od dawna był świadomy tego, że w tym względzie będą musiały nastąpić zmiany, dlatego zamierza dostosować swoją koncepcję kształcenia zawodowego do zaistniałych okoliczności.
Jest to także jeszcze jeden sposób na to, by bardziej skupić się na kliencie. Dzięki temu uczniowie zawodu praktykujący w poszczególnych działach zostaną w bardziej profesjonalny sposób przygotowani do swoich zadań, w efekcie czego będą idealnie przygotowani do tego, by adekwatnie reagować na indywidualne potrzeby klientów.
Od 2020 roku nauka niektórych zawodów nie będzie już oferowana w dostępnej do tej pory formie. W zamian pojawiają się nowe koncepcje z indywidualnymi modułami edukacyjnymi. Celem tej zmiany jest dostosowanie nauki zawodu w HORSCHU do przyszłych wyzwań. W przyszłości nacisk zostanie bardziej położony na wewnętrzną naukę w firmie, aby lepiej przygotować uczniów do poszczególnych zadań w różnych działach.
Od 2020 roku HORSCH nie będzie już oferował nauki następujących zawodów: mechanik przemysłowy, mechatronik maszyn rolniczych i budowlanych, elektronik, technolog produkcji oraz fachowiec ds. usług rolniczych. Te zawody zostaną w przyszłości zastąpione ogólnym wykształceniem podstawowym jako  mechatronik z różnymi dodatkowymi modułami szkoleniowymi.

Wykształcenie w zawodzie mechatronika staje się coraz ważniejsze, ponieważ obszary tematyczne, takie jak czujniki i elektronika stają się coraz istotniejsze. Z tego powodu zawód ten będzie wykorzystywany jako podstawa i uzupełniany indywidualnymi dodatkowymi blokami szkoleniowymi, aby zastąpić te zawody, które wygasły.
Aby móc w przyszłości np. zatrudnić ucznia zawodu w dziedzinie „obsługa klienta i serwisu”, nauczanie tego zawodu zostanie uzupełnione o zaawansowane moduły z zakresu hydrauliki, języka angielskiego i komunikacji oraz zastąpi dotychczasowy zawód „mechatronika maszyn rolniczych i budowlanych”.
Aby po ukończeniu wykształcenia zawodowego móc pracować w dziale rozwoju i zapewniania jakości, poza wykształceniem w zawodzie mechatronika trzeba będzie również poszerzyć swoje kwalifikacje o dodatkowe moduły rysowania w programie CAD, hydraulikę i język angielski. Ponadto uczniowie pracujący w dziale usług rolniczych będą musieli ukończyć dodatkowe moduły szkoleniowe z podstaw praktyk rolniczych, hydrauliki, języka angielskiego i komunikacji.

Większość dodatkowych jednostek edukacyjnych będzie odbywała się w przedsiębiorstwie. W zależności od przedmiotu będą one miały różną liczbę godzin. Ostatnie szlify mające perfekcyjnie przygotować ich do pracy uczniowie zdobędą w konkretnych działach. Nowa koncepcja wykształcenia znacznie skraca szkolenie podstawowe, ponieważ uczniowie bardzo szybko rozpoczną pracę w odpowiednich działach.
Częsta zmiana między jednostkami szkolnymi a praktyką odbywaną w firmie umożliwia uczniom natychmiastowe rozpoczęcie pracy w danym dziale po zdobyciu wykształcenia w całej jego rozciągłości.