Home » Wydanie 19-2019 » Aktualności » Na ostrzu noża: Cultro TC

Na ostrzu noża: Cultro TC

Podczas targów Agritechnica HORSCH zaprezentował nową rodzinę maszyn: podwójny wał nożowy Cultro TC. Zakres jego stosowania rozciąga się od wyjątkowo płytkiej uprawy ścierniska po rzepaku po zniszczenie uprawy międzyplonów.

Na dzisiaj dostępny jest Cultro TC o szerokości roboczej wynoszącej trzy i dwanaście metrów. Wspólną cechą obu maszyn jest podwójny wał nożowy. Podczas jego projektowania priorytetem dla nas była duża odporność na zużycie zastosowanych komponentów. Sześć sąsiadujących ze sobą ostrzy zostało zamontowanych na zamkniętym wale o średnicy 300 mm. Ta sprawdzona konstrukcja została przejęta z wału nożowego Joker RT.
Obciążenia poszczególnych noży są łatwiejsze do opanowania, ponieważ siły przenoszone są na główny wał zamknięty, co powoduje, że zamontowane na nim ostrza nie mogą sprężynować. Te właściwości zapewniają maksymalną żywotność maszyny, w tym nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak suche lub kamieniste gleby.
Podwójny wał nożowy jest skonstruowany jako tandem i przymocowany środkowo za pomocą gumowego łożyska do ramy głównej. Zastosowane elementy o szerokości trzech metrów bardzo dobrze dostosowują się do nierówności powierzchni.
Cultro 3 TC o rzeczywistej szerokości roboczej 2,90 m został zaprojektowany jako urządzenie zawieszane na TUZ-ie i może pracować zawieszany zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika. Jeśli zostanie zamontowany z przodu ciągnika, to wówczas dostarczana seryjnie osłona zabezpiecza go przed kamieniami, zatrzymując kamienie oraz korzenie przed ciągnikiem/trzymając kamienie i korzenie z dala od ciągnika. Montując urządzenie z tyłu ciągnika, można opcjonalnie dołączyć wał.

Cultro 3 TC może być stosowany sam lub w połączeniu z na przykład Jokerem 3 CT.

Cultro 12 TC o rzeczywistej szerokości roboczej wynoszącej 12,20 m jest dostępny na rynku jako narzędzie ciągnione. W pozycji transportowej oba skrzydła maszyny są składane wzdłużnie do przodu, aby w ten sposób móc spełnić wymagania związane z transportem, wynoszące trzy metry szerokości i cztery metry wysokości.
Cztery elementy trzymetrowej długości podwójnego wału nożowego można łączyć z 1-rzędową broną zgrzebło i sprawdzonym już wałem RingFlex lub z 3-rzędową ciężką broną zgrzebło. W zależności od terenu zastosowania obie linie wyposażenia mają swoje zalety.
Kombinacja z broną zgrzebło oraz wałem sprawdza się szczególnie na glebach dość lekkich, gdyż wówczas część ciężaru maszyny może się wesprzeć na wale.
Natomiast 3-rzędowa ciężka brona zgrzebło zapewnia dodatkowe rozprowadzanie słomy w kierunku jazdy. Palce brony o średnicy 14,3 mm zabierają słomę i resztki pożniwne i rozprowadzają je dalej. Ciężar maszyny Cultro 12 TC opiera się prawie całkowicie na wale nożowym, co jest zaletą, szczególnie w przypadku twardych lub częściowo zielonych resztek pożniwnych.

Wiele możliwości zastosowania

Można powiedzieć, że Cultro 12 TC porusza się niejako „na ostrzu noża”, w związku z czym może być wykorzystywany w przypadku bardzo różnych kultur i warunków.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną rzecz: najczęściej resztki pożniwne nie są czysto obcięte, na ogół dochodzi wówczas do mechanicznego miażdżenia lub roztrzaskiwania resztek pożniwnych lub odrostów.
Uprawa ścierniska rzepaku jest z pewnością najbardziej oczywistym sposobem na zastosowanie podwójnego wału nożowego. Rozdrabnianie ścierni, roztrzaskiwanie i ponowne zebranie resztek pożniwnych, bez jednoczesnej zbyt głębokiej ingerencji w głąb gleby po to, aby nie zakopać osypanego rzepaku – to główne zadania wału nożowego Cultro 12 TC.
Cultro TC bardzo dobrze, a przede wszystkim szybko, spełnia te wymagania, rozwijając prędkość roboczą sięgającą 20 km/h. Ważną rolę odgrywają tu również stosunkowo niskie koszty jednego przejścia roboczego.

W drugim przejściu roboczym na ściernisku porzepakowym można wpracować młody, dopiero co wzeszły rzepak w glebę. Spróchniała do tego czasu słoma jest nadal kruszona – w ten sposób można uzyskać drugie wschody osypanego rzepaku.
Wał nożowy stosowany jest często nie tylko na ściernisku po rzepaku, ale również na ściernisku po słoneczniku. Główny nacisk kładziony jest wówczas na rozdrabnianie łodyg, by w połączeniu z uprawą gleby stworzyć jak najlepsze łoże siewne dla następnej uprawy. Dodatkowo osiągnięte w ten sposób rozdrobnienie ścierni i łodyg zapewnia możliwie szybki rozkład resztek pożniwnych. W regionach, w których uprawia się dużo kukurydzy na kiszonkę, sporo dyskutuje się na temat higieny ścierniska, w konsekwencji czego w wielu miejscach stosuje się ją już bardzo intensywnie. Celem tego typu działań jest intensywne zniszczenie ścierni zebranej kukurydzy, tak by omacnica prosowianka nie znalazła już na danym polu miejsca do przezimowania. W takim przypadku Cultro TC okazuje się interesującym wsparciem, zgniatając i łamiąc większość ścierni. Dzięki temu ściernie wysychają, stykają się z glebą i tak rozpoczyna się proces ich rozkładu.
Chociaż zastosowanie samego Cultro TC jest zwykle niewystarczające, to jednak może być wykorzystane jako alternatywa dla innej techniki mulczowania w procesie uprawy. Aby zapewnić wysoki stopień zniszczenia ścierni kukurydzy, ważna jest duża prędkość robocza i stosunkowo sucha, twarda gleba. Dzięki temu wał nożowy może intensywniej uprawiać ściernie.
Cultro TC może być stosowany w łanach międzyplonów w różnym czasie i wykorzystywany do różnych prac, poczynając od ograniczania wzrostu upraw przez łamanie i rozdrabnianie oraz płytkie wpracowanie zielonych łanów, aż po celowe rozdrabnianie warstwy mulczowej po zimie. Ostatnia z wymienionych metod stanowi sporą zaletę na zimniejszych polach, gdyż pozwala na szybsze ocieplenie i wysuszenie gleby po zimie.
HORSCH myśli systemowo o uprawie. Cultro TC jest kolejnym uzupełnieniem do różnych systemów, pozwalającym pracować płytko, intensywnie i przy niewielkim nakładzie. Na porządku dziennym są różne przejścia robocze przy uprawie ścierni oraz prace w stojących łanach międzyplonów. W zależności od szerokości roboczej Cultro TC można łączyć z różnymi narzędziami, aby w ten sposób uzyskać optymalny efekt pracy. Zwłaszcza Cultro 12 TC z 3-rzędową ciężką broną zgrzebło może być bardzo skutecznym narzędziem na wielkich obszarach z niewielką uprawą lub w siewie bezpośrednim w celu powtórnej obróbki ścierni, rozprowadzenia słomy, przerwania kapilarności gleby oraz przygotowania optymalnego łoża siewnego w przypadku siewu bezpośredniego.