Home » Wydanie 19-2019 » Aktualności » HORSCH buduje leśną fabrykę

HORSCH buduje leśną fabrykę

HORSCH inwestuje 23 miliony euro w kolejny zakład produkcyjny w Schwandorfie. Budowa tak zwanej leśnej fabryki jest największą inwestycją w historii firmy. Michael Maier (kierownik produkcji) i Alois Schneider (kierownik ds. logistyki) udzielili wywiadu terreHORSCH, w którym wyjaśnili tło oraz okoliczności powstania tego projektu budowlanego.

terraHORSCH: Dlaczego konieczne było powiększenie powierzchni produkcyjnej w Schwandorfie i wybudowanie „leśnej fabryki”?
Michael Maier: Jednym z decydujących powodów budowy „leśnej fabryki” było to, że zarówno w logistyce, jak i w produkcji osiągnęliśmy limity wydajności przy naszej wielkości sprzedaży. Duże szerokości robocze i rosnące portfolio produktów przyczyniało się do tego, że w starych halach mieliśmy problemy z miejscem.
Dzięki „leśnej fabryce” o powierzchni 11 000 m² stworzyliśmy nowe możliwości dla dalszego rozwoju i elastyczniejszego reagowania na życzenia klientów. Jednocześnie możemy usprawnić nasze procesy montażu i logistyki oraz zwiększyć ich efektywność, aby lepiej dostosować się do przyszłych wymagań.
Alois Schneider: Znacząco poszerzyliśmy także obszar pracy w logistyce. Dotychczasowy magazyn wysokiego załadunku zostanie odciążony przez nowe powierzchnie logistyczne dostępne dla produkcji. Uwalni to pilnie potrzebną przestrzeń do magazynowania części zamiennych.
Michael Maier: Dzięki nowej leśnej fabryce mamy możliwość lepszego planowania naszej produkcji, np. mniejsze partie możemy montować z uwzględnieniem dat dostaw. Również zmiana maszyny do montażu na linii produkcyjnej jest łatwiejsza i skuteczniejsza do wykonania, a know-how naszych pracowników montażowych można wykorzystać w bardziej ukierunkowany sposób. Dzięki temu rozwiązaniu części zostaną dostarczone na linie montażowe wtedy, gdy będą potrzebne. Także specjalne życzenia docierające do nas od naszych klientów mogą być bardziej precyzyjnie planowane i kontrolowane. '
W przyszłości powstanie specjalnie przeszkolona grupa montażowa, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na specjalne wyposażenie maszyn.

terraHORSCH: Jak często realizują Państwo zlecenia dotyczące specjalnego wyposażenia maszyny?
Michael Maier: W 2019 roku zrealizowaliśmy wiele specjalnych zamówień. Trudno jest ocenić, jak będzie się to rozwijało w przyszłości.
Alois Schneider: W tym kontekście należy również wspomnieć o tym, że w leśnej fabryce każda linia produkcyjna posiada do swojej dyspozycji wyspę produkcyjną. Ta przestrzeń będzie szczególnie przydatna wtedy, kiedy szczególnych życzeń klientów nie będzie można zrealizować na linii podczas procesu montażu, ponieważ zakłóciłoby to płynność procesu. Takiego miejsca do tej pory nie było. „Wyspa produkcyjna” może okazać się bardzo przydatna także wówczas, jeśli wystąpią jakieś problemy na linii.

terraHORSCH: Czy w nowej hali produkcyjnej będą również realizowane projekty związane z automatyką?
Michael Maier: Jednym z celów, jaki przyświecał budowie tego budynku, było stworzenie przestrzeni dla zautomatyzowanych procesów, szczególnie w zakresie montażu wstępnego. W styczniu zostanie zainstalowany robot do montażu króćca łożyskowego. Myślę, że to ważny krok w kierunku dalszej automatyzacji produkcji.

terraHORSCH: W jakim stopniu w przyszłości zmienią się dalsze procesy robocze?
Michael Maier: Bardzo zmieni się logistyka produkcji. Do tej pory było tak, że logistycy musieli objeżdżać wszystkie punkty magazynowe i wyszukiwać wszystkie komponenty niezbędne do produkcji danej maszyny. Wraz z budową leśnej fabryki ustrukturyzujemy ten proces. Miejsca do magazynowania zostaną podzielone, a kompletujący elementy potrzebne dla danej maszyny zostaną przypisani do jednego magazynu, gdzie zgodnie z zamówieniem będą kompletować poszczególne elementy po kolei.
Obecnie towar jest gromadzony z różnych obszarów i udostępniany stanowisku montażowemu. W przyszłości zostanie również zatrudnionych czterech logistyków zaopatrzenia, którzy, samodzielnie podejmując decyzje, będą zaopatrywać poszczególne grupy we właściwy materiał.

terraHORSCH: Czy w związku z powstaniem nowej hali zmienią się również wcześniejsze plany dotyczące zmian pracy?
Michael Maier:
W tym przypadku nic się nie zmieni. Będziemy kontynuować pracę, wykonując ją tak, jak dotychczas, tj. od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby będziemy pracować w trybie zmianowym.

terraHORSCH: Czy powstanie nowego budynku automatycznie zwiększy zapotrzebowanie na pracowników?
Alois Schneider:
Jest oczywiste, że budowa samej hali nie powoduje automatycznie wzrostu zapotrzebowania na pracowników. Natomiast dzięki poszerzeniu powierzchni montażu i logistyki stworzyliśmy lepsze warunki do dalszego rozwoju.
Jeśli obroty HORSCHA będą nadal tak dynamicznie rosły, jak w ostatnich latach, to zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników i wtedy zatrudnimy dodatkowy personel na produkcję i do działu logistyki.

terraHORSCH: Jak wyglądają postępy w budowie? Kiedy wszystkie prace budowlane zostaną całkowicie zakończone?
Alois Schneider: Właśnie niedawno w grudniu przeprowadziliśmy się na nową powierzchnię produkcyjną. Na dzisiaj budynki są już na tyle wykończone, że oddano do użytku działy logistyczne i montażowe. Korzystamy z nowych hal już w 80 procentach. Nie zostały jeszcze zakończone prace budowlane na zewnątrz obiektu.
Biurowiec jest obecnie w budowie i będzie gotowy do wprowadzenia się do niego dopiero w połowie 2020 roku. W trakcie budowy „leśnej fabryki” powiększono również magazyn części zamiennych. Budowa dodatkowego skrzydła hali o powierzchni 2 500 m² zostanie ukończona dopiero w połowie 2020 roku.

terraHORSCH: Jak duży będzie budynek biurowy? Które działy się tam wprowadzą?
Alois Schneider:
Powierzchnia podstawy biurowca będzie wynosiła 480 m² i składała się z pięciu pięter, o łącznej powierzchni biurowej 2340 m². Na dwóch niższych piętrach znajdą się pomieszczenia socjalne z szatniami, prysznicami, siłownią i pomieszczeniem na przerwę. Drugie piętro będzie wykorzystywane przez kierownictwo produkcji, a trzecie będzie przeznaczone dla działu zakupów i zarządzania dostawcami. Górne piętro zostanie wykorzystane dopiero w trakcie dalszego rozwoju firmy i na razie będzie stało puste. W biurowcu jest przewidziane miejsce pracy dla łącznie 115 stanowisk.