Home » Wydanie 18-2019 » Fundacja firmy HORSCH » Rozwiązania biznesowe przeciwdziałające ubóstwu

Rozwiązania biznesowe przeciwdziałające ubóstwu

Dorothy Nyambi (MEDA)

Pod przewodnictwem Dankwarta Horscha rodzina oraz firma HORSCH wspierają organizację charytatywną „MEDA”. Jej prezydentem i dyrektorem generalnym jest Dorothy Nyambi, która niedawno odwiedziła Sitzenhof.

Organizacja MEDA (Mennonite Economic Development Associates) jest chrześcijańskim stowarzyszeniem, które przekłada biblijne wartości na działania biznesowe. Wśród zwolenników i sponsorów tej międzynarodowej humanitarnej organizacji jest również Fundacja HORSCH. Podczas swojej podróży po Europie Dorothy Nyamby, prezydent i dyrektor generalny MEDA, odwiedziła także siedzibę firmy w Sitzenhofie, dzięki czemu terraHORSCH miała okazję przeprowadzić z nią wywiad. .

terraHORSCH: Pani Nyambi, z wykształcenia jest Pani lekarzem, urodziła się Pani w Kamerunie. Dzisiaj mieszka Pani w Kanadzie. Jak zostać liderem międzynarodowej organizacji charytatywnej?
Dorothy Nyambi: Przyjechałam do Kanady, kiedy miałam ponad 30 lat. Miałam ukończone studia medyczne i pracowałam jako lekarz w różnych krajach rozwijających się. Ta praca stanowiła ogromne wyzwanie, ale była też niezwykle interesująca. Zakres naszych działań pozwalał nam pomóc jedynie małej grupie osób. Wielu z tych, którzy znaleźli się poza naszym zasięgiem, zmarło. Dlatego podjęłam decyzję, by obrać zupełnie inną drogę i zaangażować się w działania międzynarodowej organizacji pomocy w rozwoju. Od około pięciu miesięcy jestem prezydentem i dyrektorem generalnym MEDA, organizacji zatrudniającej 150 pracowników na całym świecie, którzy razem z naszymi 402 partnerami prowadzą projekty na miejscu w 62 krajach.

terraHORSCH: Czy Pani wykształcenie jako lekarza jest w tym Pani pomocne?
Dorothy Nyambi: Jedynie częściowo, ponieważ MEDA kieruje się innymi założeniami niż wiele innych organizacji humanitarnych. Nie skupiamy się na samej pomocy humanitarnej, ponieważ takie podejście do tego problemu prowadzi często w krajach rozwijających się do dalszej zależności. Natomiast my chcemy zmniejszyć poziom niedostatku, wspierając działalność przedsiębiorczą osób dotkniętych ubóstwem.

terraHORSCH: Jak to funkcjonuje w praktyce?
Dorothy Nyambi: Naszymi partnerami projektowymi są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w różnych obszarach – w tym często w turystyce i w rolnictwie. Zwłaszcza ta ostatnia branża jest niezwykle ważna dla większości krajów rozwijających się, gdyż jest z nią związanych wiele miejsc pracy i stanowi ona ważny filar gospodarki narodowej. Jednak my nie tylko wspieramy małe firmy, ale również przemiany strukturalne.  Ze względu na to, że uprawianie rolnictwa jedynie na własne potrzeby jeszcze nikogo nie wyprowadziło z biedy, ludzie powinni otrzymywać alternatywne rozwiązania, na przykład w łańcuchu wartości dodanej. MEDA wspólnie z lokalnymi partnerami projektu opracowuje nowe pomysły, a następnie pomaga w ich finansowaniu i towarzyszy im przez pewien okres. Celem MEDA jest dążenie do tego, aby ostatecznie poszczególne projekty funkcjonowały całkowicie samodzielnie.

terraHORSCH: Jak finansuje się MEDA?
Dorothy Nyambi: Głównie z opłat członkowskich i darowizn. Wspierają nas osoby prywatne oraz fundacje, takie jak Fundacja Billa i Melindy Gates czy Fundacja HORSCH, a także liczne organizacje rządowe, głównie z Ameryki Północnej, Australii i z Wielkiej Brytanii.

terraHORSCH: Jakie wyzwania czekają na MEDĘ w przyszłości?
Dorothy Nyambi: MEDA ma już ponad 60 lat. W tym czasie na bieżąco dostosowywaliśmy się do zmieniających się warunków. Dziś znów stoimy przed kolejnym zwrotem – nazywam to „Organizacja Charytatywna 4.0”. Wiele z tych rzeczy ma pozytywny wydźwięk: weźmy na przykład technologię telefonii komórkowej lub Internet. Obie uczyniły komunikację znacznie łatwiejszą i tańszą. Podobnie sytuacja wygląda w sektorze bankowym: co jeszcze może się wydarzyć, jeśli w przyszłości będzie można jeszcze więcej rzeczy załatwić online? Jak działa rolnictwo przyszłości? Wszystko wokół nas jest niezwykle dynamiczne. Przyswajamy te impulsy, starając się wykorzystać je do kreowania pozytywnych, innowacyjnych i nowoczesnych projektów. MEDA ma duże doświadczenie i wraz z innowacyjnymi partnerami przekształca je kreatywnie w nowoczesną pomoc rozwojową.