Home » Wydanie 18-2019 » Aktualności » Sukces w gospodarstwach ekologicznych

Sukces w gospodarstwach ekologicznych

Czy rolnictwo ekologiczne potrzebuje specjalnych maszyn do uprawy gleby lub siewu? Wymagania dotyczące maszyn w uprawie ekologicznej są bardzo często podobne do wymagań stawianych w uprawie konwencjonalnej, z tym że przypisuje się im inną rangę. Już dzisiaj wiele firm ekologicznych z powodzeniem korzysta z technologii HORSCHA.

Głównym celem rolnictwa ekologicznego jest zwalczanie chwastów i celowa mobilizacja składników odżywczych. Szczególnie jeśli chodzi o zachowanie i poprawę naturalnej żyzności gleby, istnieją wyraźne podobieństwa między rolnictwem konwencjonalnym a ekologicznym. W tym przypadku obie metody mogą korzystać z profesjonalnej i sprawdzonej technologii. Ze względu na zmieniające się perspektywy dla rolnictwa zorientowanego na przyszłość wymagania dotyczące technologii rolniczej stale rosną. W celu stworzenia jak najlepszych warunków dla danej kultury stosuje się maszyny, które mogą w sposób bezpośredni lub pośredni wpływać na procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne zachodzące w glebie.

Uprawa gleby – podstawą sukcesu

Zalety uprawy zachowawczej zostały również dostrzeżone przez ekologów i dlatego są obecnie stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwa ekologiczne coraz częściej korzystają z kultywatora w celu poprawy żyzności gleby, jej napowietrzania oraz zdolności zatrzymywania wody w glebie.

Terrano – więcej  niż tylko kultywatorowanie

Uprawienie gleby na całej powierzchni jest jednym z największych wymagań, jakie stawiają gospodarstwa ekologiczne. Jeśli spojrzeć na warunki, które muszą spełniać urządzenia techniczne, szybko staje się jasne, dlaczego seria HORSCH Terrano najlepiej się do tego nadaje. Podstawowym warunkiem jest system redlic, które potrafią płytko i na całej powierzchni podciąć glebę.
Redlica MulchMix w Terrano została tak zaprojektowana, aby przy szerokości skrzydeł wynoszącej 37 cm mogła tworzyć ślad pracy wynoszący około 30 cm (w zależności od modelu). Skrzydła można montować w dwóch pozycjach: dolna pozycja nadaje się do klasycznej podorywki, a górna do bardzo płytkiej pracy. Skrzydła redlicy posiadają prawie równoległy do gleby kąt natarcia, co umożliwia niezawodny przepływ gleby od głębokości roboczej 3 cm.
Dłuto redlicy pracuje około 3 cm głębiej i w bardzo twardych lub suchych warunkach oddziałuje z niezbędną siłą redlicy na glebę. Ta właściwość została zaobserwowana i doceniona w zeszłym roku w wielu regionach. Inną istotną kwestią przy płytkiej uprawie jest precyzyjna kontrola głębokości. Terrano FX i GX są bardzo precyzyjnie prowadzone przez wał umieszczony z tyłu maszyny. Z przodu tę rolę w Terrano zawieszanym na TUZ-ie przejmuje ciągnik. Ciągniony Terrano GX w sposób niezawodny podpiera się z przodu na kołach prowadzących na głębokości, dzięki czemu – niezależnie od ciągnika – może podążać po powierzchni gleby.

Aby dobrze poradzić sobie z chwastami, ważne jest, aby były one odcinane zaraz pod stożkiem wzrostu. To często wymaga podwójnej pracy, uwzględniającej różne wymagania. W pierwszym przejeździe roboczym kultywator pracuje tak płytko, jak to tylko możliwe. Wtedy też zostaje odcięta większość stożków. Przy drugim przejeździe pracuje się nieco głębiej, aby zapewnić całkowite obumarcie roślin. Terrano idealnie nadaje się również do zwalczania chwastów korzeniowych, takich jak oset kędzierzawy. W tym przypadku istnieje możliwość podcięcia płytkiego gleby na głębokości około 12 cm. Jest to najbardziej skuteczne w czasie, gdy poziomy system korzeniowy jest „wygłodzony”. Należy ciągle mieć świadomość, że możliwość wystąpienia chwastów zależy również od stanu gleby – oznacza to, że uprawa gleby jest częściowo odpowiedzialna za regulację ilości chwastów, co oczywiście jest osadzone w systemie płodozmianu. Ponadto, jeśli maszyny wyposażone są w zgrzebło, mogą wyczesać powierzchniowo chwasty i chwasty trawiaste, aby wspierać ich wysychanie. Obecnie Terrano FG ze zintegrowanym podwoziem i trzybelkowym zgrzebłem ponownie cieszy się większym zainteresowaniem. Metoda ta – biorąc pod uwagę nowe ustawy – może znowu odegrać ważną rolę w przyszłości. Innym ważnym elementem rolnictwa ekologicznego jest uprawa międzyplonów. Jeśli spulchnianie gleby na głębokości jest konieczne dla gleby, to znakomicie nadają się do tego uprawy międzyplonów, które ją „przebudowują”. Eleganckim rozwiązaniem może także okazać się Terrano z MiniDrill: w połączeniu z nadbudową do nawozu można wysiewać nim nawet gruboziarniste nasiona, umieszczając je na pożądanej głębokości siewu.

Cruiser – od ścierni po łoże siewne

Od ponad trzech lat rolnicy pochodzący z różnych regionów świata używają nowego HORSCH Cruiser XL i SL. Za skrótem XL kryje się sześciobelkowa maszyna ciągniona o szerokości roboczej od 5 do 12 m, zaś za akronimem SL czterobelkowa brona zawieszana na TUZ-ie o szerokości roboczej 4, 5 i 6 m. Sercem wszystkich narzędzi Cruisera jest horschowski ząb sprężynujący, który łączy zalety czystego zęba sprężystego (produkcja gleby drobnogruzełkowatej i swobodna praca) ze sztywnym zębem (określona siła odchyłu i pewne utrzymanie zdefiniowanego kąta pracy redlicy). Siła odchyłu wynosząca 150 kg jest wystarczająco duża, aby móc bez problemu prowadzić redlice Cruisera na głębokości, utrzymując przy tym ich pozycję z zachowaniem odległości śladu wynoszącej 15 lub 16 cm. Zaletą tego rozwiązania jest precyzyjne zachowanie głębokości roboczej, co stanowi podstawowy warunek płytkiego i całościowego podcinania powierzchni pola. Wybór redlic w Cruiserze waha się od 50-milimetrowych wąskich redlic aż po szerokie na 200 mm gęsiostopy, które w przyszłości będą dostępne z ochroną wykonaną z twardego metalu. Tak duża ilość dostępnych redlic sprawia, że HORSCH Cruiser ma uniwersalne zastosowanie – od podorywki poprzez mechaniczne „utrzymywanie czarnej” powierzchni gleby aż po przygotowanie łoża siewnego. W przypadku gospodarstw ekologicznych, oprócz możliwości płytkiego podcięcia całej powierzchni, często niezbędne jest wykonanie określonej ilości powtórzeń roboczych w glebie lub w łanie, który ma problemy. Tak więc, zwłaszcza w przypadku chwastów trawiastych, wzrasta efektywność jego zwalczania, gdy przy jednym przejeździe zwiększa się ilość powtórek. W takim przypadku cztero- lub sześciobelkowa konstrukcja Cruisera ukazuje/demonstruje swoje mocne strony.

Siew o dalekosiężnych skutkach

Rozwój, który można obecnie obserwować w rolnictwie ekologicznym, dotyczy siewu w szerokich odstępach i mechanicznego pielenia. Dzięki szerokim odstępom zmniejsza się stopień zachwaszczenia w rzędzie, co w pewnym stopniu przyczynia się do poprawienia jakości zboża.

Dzięki swojej zasadzie działania HORSCH Pronto DC/AS zapewnia wysoką jakość przygotowania łoża siewnego i precyzyjny wysiew. Z dwóch powodów głębokość wysiewu materiału siewnego wpływa decydująco na możliwość odniesienia sukcesu w rolnictwie ekologicznym. Po pierwsze istotne jest poznanie potrzeb idealnej głębokości siewu danej kultury, aby osiągnąć szybkie i równomierne wschody, co pozwala zapewnić wysoką konkurencyjność uprawy głównej.

Drugi aspekt zdefiniowanej jednorodnej głębokości siewu pojawia się wtedy, gdy trzeba „pielić na ślepo”, czyli pielić w okresie od siewu do wschodu roślin, nie raniąc przy tym rzędów siewnych. W tym drugim przypadku HORSCH Pronto w połączeniu z redlicą siewną TurboDisc zapewnia niezawodnie zadaną głębokość siewu. Redlica siewna TurboDisc jest precyzyjnie utrzymywana przez rolkę prowadzącą na głębokości i trzymana optymalnie w glebie dzięki łatwo regulowanemu naciskowi redlic o sile do 120 kg na jedną redlicę, w tym także nawet w trudnych warunkach glebowych i przy dużych prędkościach.

Rozstaw rzędów siewnych w Pronto wynosi standardowo 15 cm. Gospodarstwa pracujące z pielnikami wyposażają Pronto AS i DC (od szerokości roboczej 6 m) w dwie głowice rozdzielcze, dzięki czemu mogą w sposób bardzo prosty przełączać między rzędami o szerokości 15 i 30 cm. Rośliny wysiewane w szerokości 30 cm można bardzo dobrze pielęgnować istniejącym urządzeniem pielnym. Ten rodzaj pneumatyki siewu umożliwia, przy niewielkim wysiłku, obsianie narożników i punktów, które nie są lub nie mogą być mechanicznie pielone z zachowaniem odstępu rzędów wynoszącym 15 cm, a proste połacie pól umożliwiające pielenie z 30 cm odstępem.

Seria Pronto może być także wyposażona w zbiorniki do maksymalnie trzech komponentów. Ta opcja staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych. W przypadku podwójnego zbiornika w połączeniu z wyposażeniem PPF (Pronto 3 do 6 DC oraz Pronto 6 AS) możliwe jest głębsze wysiewanie gruboziarnistych nasion dzięki redlicy PPF, co może przynieść znaczne korzyści w uprawie mieszanek lub międzyplonów.