Home » Izdanje 19-2019

Editorial

Dobrodošli

Drage čitateljice, dragi čitatelji!

Sajam Agritechnica 2019 je iza nas. Svake dvije godine se radujemo ovoj stručnoj  međunarodnoj izložbi na kojoj imamo priliku sresti mnoge naše kupce i poslovne partnere iz čitavog svijeta i da sa njima porazgovaramo o aktualnim temama.

Digitalizacija je bila jedna od najvažnijih tema na mnogim štandovima. Po našem mišljenju, poljoprivreda se trenutno nalazi na velikoj prekretnici u mnogim područjima i za to se moramo svi pripremiti. Aktualne teme poput životne sredine, klimatskih promjena, zdravlja i naravno digitalizacije 5.0 su na prvom mjestu među poljoprivrednicima, ali i u društvu generalno, i međusobno su usko povezane. Iz toga proizilaze pitanja o novim načinima obrade zemljišta, novim rotacijama usjeva, drugačijim navikama u prehrani, formiranju humusa u zemljištu (da li je to izvodljivo?), CO2 certifikatima...

Vremena nikada nisu bila tako zanimljiva kao sada. Moramo biti otvoreni za novine – čak i kada prijete da okrenu naglavačke naše uobičajene načine rada i postojeće strukture.

Želimo vam mnogo zabave u čitanju!

Srdačno Vaša

Cornelia Horsch