Home » Vydání 21-2020 » Aktuality » Nové možnosti: Maestro SV a SX

Nové možnosti: Maestro SV a SX

Maestro SX a SV nahrazují Maestro SW. Thomas Murr (podpora prodeje – přesné setí) a Michael Bindl (PU Planting – produktový management) referují o jednom z největších a nejvýkonnějších přesných secích strojů vůbec.

Po celém světe najdeme nejrůznější požadavky na moderní přesnou secí techniku. Kvůli velkým regionálním rozdílům klimatu, půd, struktury polí a provozů se základní předpoklady pro práci strojů na jednotlivých kontinentech liší. Proto musí být Maestro tím nejuniverzálnějším a nejvíce individualizovatelným strojem společnosti HORSCH.

Od samotných zemědělců dostáváme stále více přání a požadavků na vybavení, které jsme nyní zohlednili u nové generace Maestro SV a SX. Rozdíl mezi strojem SV a SX spočívá v různé funkci dvou nových dávkovačů. Oba tyto dávkovací systémy jsme podrobně popsali už v posledním vydání terraHORSCH v článku o Maestro CV a CX. U obou systémů AirVac (V) a AirSpeed (X) se k zamezení dvojímu osetí nepoužívá obvyklá stěrka, ale separátor, který se univerzálně hodí pro všechny plodiny a který není nutné nastavovat. Udělali jsme tak velký krok k tomu, aby byla obsluha techniky ještě jednodušší a spolehlivější. U systému AirVac padají zrna po jednocení přes spádovou trubku do země. Poté je zachytí záchytné kolo a uloží. U přetlakového systému AirSpeed unáší zrna proud vzduchu; vystřelovací trubkou je pak vystřelí vysokou rychlostí do výsevního řádku, zachytí a uloží. Oba systémy mají při různých podmínkách použití své výhody, které popisuje Philipp Horsch ve svém příspěvku.

Pro Maestro SV a SX jsou podle pracovního záběru a počtu řádků k dostání dva různé secí vozy. Oba secí vozy jsou vybaveny centrálním přívodem hnojiva a osiva. Hnojivo se aplikuje pomocí osvědčené dávkovací techniky HORSCH a pneumaticky se transportuje a rozděluje do řádků. Osivo se z centrálního zásobníku přivádí přes MTS systém (Main Tank Supply System) k řádkům individuálně, podle potřeby, a tam je k dispozici. Výhodami tohoto systému je rychlejší a jednodušší plnění stroje osivem a žádné nepravidelné vypuštění jednotlivých řádků díky zapnutí SectionControl nebo kolejového řádku. Tématem budoucnosti pak opět budou malé zásobníky osiva přímo na řádku. Tyto malé zásobníky se budou montovat v kombinaci se systémem MTS; podle plodiny a velikosti osiva pak bude možné pracovat s centrálním zásobníkem nebo s malými řádkovými zásobníky. Velkozrnné osivo, např. kukuřice, slunečnice nebo boby, se bude běžně dávkovat do řádků systémem MTS, zatímco malozrnné plodiny jako řepka nebo cukrová řepa se budou plnit přímo do řádkových zásobníků. U těchto plodin není zapotřebí velká kapacita centrálního zásobníku 2000 litrů, kromě toho ani není možné koupit osivo ve velkých baleních. Je tedy často logisticky jednodušší naplnit jednu jednotku osiva přímo do řádkového zásobníku. Malé řádkové zásobníky se už pro jaro 2021 používají u prvních modelů SV a SX v rámci testovacího provozu. Pro stávající stroje se systémem MTS má být v nabídce sada k dovybavení. Řádkový zásobník se pak bude montovat namísto černého krytu dávkovače. Tento kombinovaný systém složený z centrálního přívodu osiva a malých řádkových zásobníků se v Evropě ještě nenabízí.

Různé secí vozy

Nejen u přívodu osiva, ale i u kapacity zásobníků věnujeme pozornost tomu, aby univerzálně vyhovovala všem plodinám a aby obsluha byla snadná, spolehlivá a bez nutnosti přestavby. Proto se už u systému MTS nemontuje pneumatické dávkovací šoupátko jako u konstrukční řady Maestro SW. U SV a SX se používají nová rozdělovací šoupátka z plastu. Tím se ještě více zvyšuje spolehlivost systému i u nepravidelného osiva s ostrými hranami, např. kukuřice koňský zub, nebo u velmi velkého osiva s vysokou hmotností tisíce semen, např. bobů. Ani speciální síto pro jemná semena není už zapotřebí a nemusí se tak už vkládat do boxu. Dosáhli jsme tak výrazného zjednodušení a spolehlivé funkce systému pro různé plodiny a různou kvalitu osiva.
Další novinky se týkají i velikosti samotných secích vozů. Secí vozy strojů o šířce až 18 m, jako jsou Maestro 24.75 SV/SX nebo 36.50 SV, vychází z osvědčeného secího vozu Maestro SW. Pro sezónu 2021 se dají stroje objednat s dvěma různými rozděleními: obvyklé rozdělení 9 000 litrů na 7 000 litrů hnojiva a 2 000 litrů osiva se doporučuje pro výsev klasických plodin, např. kukuřice a slunečnice. Rozdělením na 5 000 litrů hnojiva a 4 000 litrů osiva se pak dá výrazně zvýšit dosah stroje, např. při výsevu velkozrnných bobovitých s vysokou osevní hustotou jako je sója nebo boby. Tato možnost volby zásobníku je zajímavá také pro provozy, které chtějí aplikovat pouze malé množství hnojiva přímo do výsevní drážky k osivu. V tom případě se stroj objednává bez samostatné hnojicí botky. Hnojivo se pak pomocí kontaktního hnojicího zařízení s odvzdušněním aplikuje přímo do výsevní drážky. Tam ho mohou mladé, vyvíjející se rostliny rychle vstřebat. V dlouhodobém horizontu se toto rozdělení zásobníku bude nabízet u všech strojů konstrukčních řad SV a SX.

Secí stroje s pracovním záběrem až 12 m a maximálně 24 řádky se vyrábí s nově konstruovaným secím vozem. Kapacita byla přizpůsobena pracovnímu záběru. Celková kapacita zásobníku se pohybuje kolem 8 000 litrů a je rozdělena přibližně na 6 000 litrů hnojiva a 2 000 litrů osiva.
Pro trhy, kde není předepsána maximální přepravní šířka 3 m, je stroj dostupný s mechanicky nastavitelnou nápravou, takže kola jedou vždy mezi výsevními řádky. Pro evropské trhy, kde musí být bezpodmínečně dodržena přepravní šířka 3 m, se dá Maestro konfigurovat s hydraulickým posuvem nápravy tak, aby v pracovní poloze nedocházelo k přejíždění řádků a současně aby bylo při jízdě po silnici možné dodržet šířku stroje 3 m. Maestro může být rovněž vybaveno dvojitými pneumatikami tak, aby se při rozteči řádků 45 nebo 50 cm nemusely přejíždět výsevní řádky. I při volbě těchto pneumatik zůstává u HORSCH Maestro s hydraulickou posuvnou nápravou zachována přepravní šířka méně než 3 m a stroj je možné registrovat.

Automatické přizpůsobení přítlaku na botku

Konstrukční řada HORSCH Maestro SV a SX zůstává stejně jako dřív největší univerzální konstrukční řadou přesných secích strojů v Evropě. S velikostí stroje samozřejmě souvisí i určitá základní hmotnost. Tato hmotnost však nijak trvale nezatěžuje kola. Díky kinematice a hydraulice stroje se hmotnost secího vozu přenáší na rám se secími řádky. Vzniká tak přítlak na secí botku 150 až max. 350 kg na řádek, a to rovnoměrný až po vnější řádek. To je možné i u 24 nebo 36řádkových strojů. Díky vlastnímu systému AutoForce se přítlak na botku podle potřeby automaticky přizpůsobuje na základě vlastností půdy. Pomocí aktivní automatické regulace přítlaku na botku je vždy zaručeno, že se zrna čistě uloží do požadované hloubky a současně se zabrání nepřiměřenému zhutnění půdy kvůli nadměrnému přítlaku na botku. To je důležité, aby rostliny rovnoměrně vzešly, kořeny se dobře rozvinuly a vznikl homogenní porost. Samotné tělo botky se změnilo jen v detailu. Řady jsou stejně jako předtím velmi stabilní a maximálně robustní. Zvláštní pozornost jsme věnovali dlouhé životnosti součástí a snadné údržbě.
Další novinkou, kterou bude v budoucnu možné implementovat i u nových strojů Maestro, je HorschConnect. Umožní dálkový přístup v reálném čase k důležitým ukazatelům stroje. Aplikační množství hnojiva a osiva, poloha stroje nebo aktuální přesnost jednocení tak bude možné kontrolovat jednoduše z kanceláře. První stroje Maestro s HorschConnect vyjedou na pole už v nadcházející sezóně. Další informace najdete v článku o ukrajinském velkopodniku Kernel.
Co nového ve vývoji ještě plánujeme? Použití tekutých hnojiv, které už v USA převažuje, bude stále důležitější i v jiných regionech světa. Proto budeme v budoucnu stroje Maestro nabízet více s výbavou pro tekuté hnojivo. Aktuálně se dá jako předsériový stroj objednat Maestro 24.75 SV liquid. V příštích letech přijdou na trh další modely v provedení pro tekutá hnojiva i s menším pracovním záběrem.
Navíc bylo v minulé sezóně vyrobeno první Maestro s jednotkou SplitRow, které už bylo použito k setbě řepky na Ukrajině. S těmito stroji Maestro se pracuje při obvyklé rozteči řádků 70 nebo 75 cm. Rovněž je možné setí i s poloviční roztečí řádků – tedy 35, resp. 37,5 cm. Stroj je tak ještě univerzálněji použitelný. Například když je kvůli dostupné sklizňové technice nutné vyset kukuřici s roztečí řádků 75 cm, ale také když je kvůli sklizňové technice nezávislé na řádcích nutné vyset sóju, boby nebo hrách s menší roztečí řádků. Také řepka nebo slunečnice se dá vyset s poloviční roztečí řádků. Tento SplitRow Maestro tedy umožňuje při pracovním záběru 12 m vyset 16 řádků po 75 cm nebo 31 řádků po 37,5 cm. Také v této sekci budou na trh postupně přicházet menší stroje.

Zde najdete informace o nové výsevní jednotce, která se zabudovává do všech strojů Maestro.

Získejte více informací o obou nových dávkovacích systémech AirVac a AirSpeed.